Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události řešené MP PV z týdne 10/2014

Události řešené MP PV z týdne 10/2014

28.02.2014

Čtyřikrát kradl v průběhu dvou dnů. Pokaždé v jiném obchodě. Poslední únorový den v dopoledních hodinách vyjížděla hlídka k mladíkovi, který byl přistižen v obchodním domě na ulici Okružní, jak prochází přes pokladní zónu s nezaplaceným zbožím. Setkání s tímto občanem však nebylo poslední. V podvečer byl opětovně chycen při drobné krádeži v supermarketu na ulici Plumlovská. V obou případech se jednalo o potraviny. Na druhý den své jednání zopakoval s tím rozdílem, že odcizené jídlo začal ihned konzumovat. Nejprve navštívil nákupní středisko poblíž pasáže, kde z regálu vzal čokoládu Milku ( 300 g). Ihned začal hodovat. Do příchodu ochranky stačil polovinu spořádat. Za několik hodin poté se vydal na opačnou stranu města navštívit další prodejnu, kde ukořistil z chladnice obloženou bagetu a utekl. Tu po cestě snědl. Hlídka při následné kontrole okolí osmnáctiletého hocha s trvalým pobytem mimo Prostějov zadržela až v supermarketu na ulici Janáčkova. K činu se přiznal. Každá z popsaných událostí postoupena správnímu orgánu pro podezření z přestupku proti majetku. Vzniklá škoda za uvedené krádeže nepřesáhla částku 300 Kč.

01.03.2014
Všímavá bydlící. Sousedka upozornila majitele bytu na podezřelé jednání ženy, která při stěhování z pronajatého bytu, odnáší i jeho zařízení. Hlídka na místě zjistila, že věci, které patří pronajímateli jsou již naloženy v přistavené dodávce. Jednalo se o lednici s mrazákem, sedací soupravu a dva kusy postele s úložným prostorem. Muž odhadl cenu svého odcizeného vybavení s ohledem na opotřebení na částku 3600 Kč. Bývalá nájemkyně nebyla schopna vysvětlit své počínání. Věci, které ji nepatřily vrátila i s příslibem úhrady dlužného nájemného. Celá záležitost předána správnímu orgánu pro podezření z přestupku proti majetku..

Nezletilé si zvolily k hraní dosti nevhodné místo. V dopoledních hodinách na žádost policisty z operačního střediska byla vyslána hlídka na ulici Šmeralova, kde měly být v bahně uvězněny tři dívky. Strážníci v uvedené lokalitě zjistili hromadu bahna vytaženého z řečiště mlýnského náhonu, do kterého slečny zapadly až po pás a nemohly se samy dostat ven. Hasiči je z pasti vytáhli. Poté dítka ve věku od 12 do 13 let, skončily v rukou rodičů.

Dva občanské průkazy se stejnou totožností. Před osmou hodinou nahlášen na linku 156 nález tašky s osobními doklady, které patřily 47leté ženě. Uvnitř kabelky se nacházeli dva občanské průkazy s jejími nacionály. Následně zjištěno, že jeden z těchto dokladů je nahlášen jako ztracený. Tento neplatný doklad byl hlídkou předán na odbor občanských záležitostí. Zbylé věci vydány majitelce.
Upozornění:
Nahlásí-li osoba ztrátu OP a po té ho objeví, je její zákonnou povinností ho odevzdat ! V případě prokázání se neplatným občanským průkazem jde o podezření z přestupku dle zákona o občanských průkazech, kdy ve správním řízení hrozí pokuta do výše až 10 000 Kč.

Maketa se stala terčem neurvalého chování. V podvečer u výdejního automatu na mléko umístěného na Okružní ulici převrátila plastovou krávu čtyřčlenná skupina opilých mladíků na jízdních kolech. Nato se vydala směrem k ulici Šárka. Strážníci provedli kontrolu okolí, ale dotyčné se nalézt nepodařilo. Poutač na mléko přestál bez úhony.
Pokud by hlídka cyklisty objevila a při dechové zkoušce bylo u nich zjištěno požití lihovin nebo jiných návykových látek, skončila by událost ve správním řízení, kde lze za toto jednání uložit pokutu až 50 000 Kč. Cyklista je brán z hlediska zákona jako řidič a má povinnost se dechové zkoušce podrobit. V případě odmítnutí mu hrozí sankce od 25 000 až 50 000 Kč.

02.03.2014
Za 24 hodin skončily dvě osoby v pátrání v rukou policistů. První hledaná osoba byla strážníky objevena ve večerních hodinách při kontrole nádražních domků. Za několik hodin poté následovalo zajištění další osoby v pátrání. Ta se pohybovala na parkovišti u obchodního domu na ulici Újezd. V obou případech se jednalo o muže, kteří byli hlídkou dopraveni na služebnu Policie ČR.

04.03.2014
Šarvátka mezi sousedy. Hlídkado míst vyjížděla na základě telefonického sdělení. Celé dění započalo boucháním souseda na topení a slovní urážkou jedné z bydlících. Ta o incidentu informovala svého přítele, který dorazil z práce. Ten zašel za sousedem si o události promluvit. Mezi nimi ovšem došlo k rozepři, která vyústila ve strkanici. Hluk uslyšel další bydlící a jal se podívat co se děje. Na chodbě spatřil sousedy, jak do sebe strkají. Oddělil je od sebe. Na to se všichni rozešli do svých domovů. Lékařské ošetření nepožadovala žádná strana. Událost postoupena správnímu orgánu pro podezření z přestupku proti občanskému soužití.

Str. Adámková Jana
MP PV

Vytvořeno 7.3.2014 12:36:11 | přečteno 298x | František Adámek
load