Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události z uplynulého týdne > Události řešené MP PV z týdne 10/2019

Události řešené MP PV z týdne 10/2019

3. 3. 2019

Správné gesto kamaráda. V dopoledních hodinách přijato anonymní telefonické oznámení o opilém muži, který zvoní na domovní zvonky. Na místo vyslána hlídka. Zkontaktován podnapilý třicetiletý muž. Ten hlídce tvrdil, že mu v herně někdo odcizil klíče od vozidla, které má zaparkované na ulici opodál. Strážníci v nedaleké herně zastihli jeho kamaráda, se kterým předchozí večer popíjel. Ten uvedl vše na pravou míru. Klíče mu vzal on a uschoval je u servírky. Důvod byl prostý – kamarád měl snahu z baru odjet vozem v podnapilém stavu. Muž byl rád, že se celá situace na místě vysvětlila. Domluveno, že si klíče od servírky převezme po vystřízlivění. Protiprávní jednání zjištěno nebylo.

4. 3. 2019
Strážníci pomohli seniorovi.  Těsně před dvanáctou hodinou se obrátila na městskou polici s žádostí o pomoc žena, která měla domluvenou schůzku ohledně pedikúry s osmdesátiletým mužem. Když přišla k jeho bytu, slyšela volání o pomoc. Strážníci po příjezdu na místo zjistili, že muž upadl u sebe v bytě a nemůže se sám postavit zpět na nohy. Při pádu naštěstí neutrpěl žádná zranění. Jelikož mohl normálně komunikovat, uvedl zasahující hlídce, u koho jsou uloženy náhradní klíče od bytu. Jeden ze strážníků se vydal pro klíče a druhý setrval na místě. Po vyzvednutí klíče se byt nepodařilo otevřít. Příčinou byl klíč vložený v zámku zevnitř bytu. Přes operační středisko byl vyžádán příjezd Hasičského záchranného sboru a hasičům se podařilo dveře otevřít. Hlídka pomohla seniorovi vstát. Zraněn nebyl, lékařské ošetření nepožadoval a odpoledne za ním přijde i jeho dcera. Vše nakonec dobře dopadlo.

4. 3. 2019

Odchycený pes utekl při autonehodě. V odpoledních hodinách přijato oznámení od Policie ČR, na kterou se obrátila žena a nahlásila zaběhnutého ohaře, který má obojek i s vodítkem. Nedlouho po přijatém oznámení sdělil muž, prostřednictvím linky 156, že se mu podařilo odchytit na poli hnědého psa i s vodítkem. Za oznamovatelem vyslána hlídka. Psa strážníci převzali. Přes operační středisko zkontaktována oznamovatelka, která psa postrádala. Uvedla, že pes sice není její, ale je sousedky, která měla dopravní nehodu, po které byla převezena do nemocnice a pes z havarovaného vozidla utekl. Hlídka předala vystrašené zvíře sousedce, která jeho útěk nahlásila.

5. 3. 2019

Našel kabely, domníval se, že jsou jeho. V ranních hodinách vyjížděli strážníci prověřit telefonické oznámení do Vrahovic, kde měl u splavu řeky Romže, někdo rozdělávat oheň. Na místě zjištěn šestačtyřicetiletý muž, opalující na ohni elektro kabely. Tvrdil, že je našel a tím pádem jsou jeho.  Strážníci muže vyzvali k ukončení protiprávní činnosti. Ten výzvy uposlechl a oheň uhasil. Svým jednáním je důvodně podezřelý z přestupku proti majetku a proti zákonu o ochraně ovzduší. Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že si úmyslně přisvojí cizí věc nálezem nebo jinak bez přivolení oprávněné osoby.  Záležitost postoupena příslušnému správnímu orgánu k dořešení. O tom hlídkou dotyčný muž poučen.

5. 3. 2019

Povedený vnuk.  V sedmnáct hodin oznámil na tísňovou linku pracovník ochranky supermarketu, že na jejich prodejně se pokusil mladík uhradit nákup platební kartou, od které nezná pin kód. Strážníci po příjezdu na místo zjistily, z jakých důvodů nezná dotyčný pin, aby mohl provést platební transakci. Nejdříve tvrdil, že kartu mu půjčil jeho otec. Hlídka telefonicky kontaktovala tatínka podezřelého mladíka. Ten o zapůjčení karty nic nevěděl. Dalším pátráním bylo zjištěno odcizení platební karty svému osmasedmdesátiletému dědečkovi. Tuto skutečnost potvrdila i teta pachatele, jelikož o těžce nemocného dědečka pečuje. Vzhledem k věku byl chlapec předán zákonnému zástupci a pro podezření na trestný čin byla celá událost oznámena Policii ČR.

7. 3. 2019
Potřebovali si přivydělat. Po třetí hodině odpoledne bylo přijato oznámení na linku 156 o dvou mužích, kteří nabízejí zboží na parkovišti u supermarketu. Strážníci kontaktovali oznamovatele a ten popsal osoby, které se snažily prodat v kufříku nějaké věci. Hlídka dotyčné muže zastavila a požádala o vysvětlení dané situace. Jednalo se o sadu s akuvrtačkou a příslušenstvím.  Oba muži shodně uvedli, že zboží zakoupili v Polsku a nevěděli o zákazu prodeje na veřejném prostranství. Veškeré zboží jim hlídka na místě odebrala a vystavila potvrzení. Muži ve věku šestadvacet a osmnáct let jsou podezřelí z přestupku pro porušení nařízení města Prostějova. Za takové jednání jim u správního orgánu muže být udělena pokuta do výše 100 000Kč.

Cyklistická sezóna začíná, máme svá práva, ale i povinnosti. V současné době je možno v městě Prostějov od 1. Března letošního roku využít i novou službu. Jedná se o sdílení jízdních kol, které provozuje firma Nextbike. Aby vaše jízda byla bezpečná a plynulá, je důležité dodržovat pravidla silničního provozu.

 • Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přílbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.

 • Dítě mladší 10 let smí na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci jet na jízdním kole jen pod dohledem osoby starší 15 let; to neplatí pro jízdu na chodníku, cyklistické stezce a v obytné a pěší zóně.

 • Na jednomístném jízdním kole není dovoleno jezdit ve dvou; je-li však jízdní kolo vybaveno pomocným sedadlem pro přepravu dítěte a pevnými opěrami pro nohy, smí osoba starší 15 let vézt osobu mladší 7 let. Osoba starší 18 let může vézt nejvýše dvě děti mladší 10 let v přívěsném vozíku určeném pro přepravu dětí, který splňuje technické podmínky stanovené zvláštním předpisem, nebo dítě na dětském kole připojeném k jízdnímu kolu spojovací tyčí.

 • Cyklista nesmí jet bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo jiné zvíře a vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo ohrožovaly jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích. Při jízdě musí mít cyklista nohy na šlapadlech.

 • Cyklista je povinen za snížené viditelnosti mít za jízdy rozsvícen světlomet s bílým světlem svítícím dopředu a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušovaným světlem červené barvy. Je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může cyklista použít náhradou za světlomet svítilnu bílé barvy s přerušovaným světlem.

 • Je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich užít.

 • Na pozemní komunikaci se na jízdním kole jezdí při pravém okraji vozovky; nejsou-li tím ohrožováni ani omezováni chodci, smí se jet po pravé krajnici. Jízdním kolem se z hlediska provozu na pozemních komunikacích rozumí i koloběžka.

 • Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou.

 • Cyklista nesmí za jízdy telefonovat, držet v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj, kouřit

 • Cyklista by neměl požívat alkoholické nápoje před jízdou, během jízdy, nebo jiné návykové látky

 • Cyklista je povinen jako řidič nemotorového vozidla podrobit se na výzvu policisty, strážníka obecní policie vyšetření zda není ovlivněn alkoholem či jinou návykovou látkou.
Vytvořeno 11.3.2019 7:30:24 | přečteno 157x | František Adámek
load