Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události řešené MP PV z týdne 11/2005

Události řešené MP PV z týdne 11/2005

Krádeže.

11.03.2005
V 09.04 hodin bylo na linku 156 oznámeno z OD zadržení pachatele krádeže. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila ženu, která odcizila zboží v hodnotě 120,70 Kč. Zboží bylo vráceno do prodeje a přestupek byl vyřešen na místě blokovou pokutou ve výši 500,- Kč.
12.03.2005

V 11.25 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení z OD, že mají v prodejně zadrženého pachatele drobné krádeže. Autohlídkou MP byl na místě zjištěn muž, který odcizil láhev alkoholu v hodnotě 84,90 Kč. Jelikož se muž dopouští takového jednání opakovaně, nebyl přestupek hlídkou MP řešen na místě, ale bude předán správnímu orgánu k dořešení. Zboží si muž odkoupil.
Ve 14.30 hodin bylo na lince 156 oznámeno z OD, že zadrželi pachatele krádeže. Vyslána autohlídka MP oznámení potvrdila a na místě zjistila muže, který v prodejně odcizil zboží v hodnotě 84,90 Kč. Hlídka věc neřešila na místě, ale bude předána k dořešení správnímu orgánu. Odcizené zboží bylo vráceno do prodejny.
V 15.45 hodin bylo na lince 156 oznámeno z OD, že zadrželi pachatele krádeže. Vyslána autohlídka MP na místě zjistila muže, který v prodejně odcizil zboží v hodnotě 134,70 Kč. Hlídka věc neřešila na místě, ale bude předána správnímu orgánu k dořešení. Odcizené zboží bylo vráceno do prodejny.

13.03.2005
V 16.30 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení z OD, že mají v prodejně zadrženého pachatele drobné krádeže. Vyslaná autohlídka MP na místě zjistila muže, který odcizil zboží v hodnotě 114,50 Kč. Zboží bylo vráceno zpět do prodeje, a přestupek bude předán k dořešení správnímu orgánu, jelikož se muž dopouští přestupků proti majetku opakovaně.

14.03.2005
Ve 13.00 hodin na lince 156 oznámila pracovnice prodejny drogerie, že mají v prodejně pachatele drobné krádeže. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila mladistvou pachatelku, která odcizila zboží v hodnotě 100,- Kč. Hlídka přestupek vyřešila na místě blokovou pokutou ve výši 500,- Kč.
V 03.33 hodin bylo na lince 402222 přijato oznámení z Od, že mají v prodejně zadrženého pachatele drobné krádeže. Vyslaná autohlídka MP na místě zjistila muže, který v prodejně vypil a později u pokladny neuhradil láhev piva. Přestupek bude postoupen k projednání správnímu orgánu, a personál byl hlídkou MP poučen o možnosti vymáhání vzniklé škody (23,50 Kč) ve společném řízení o přestupku u správního orgánu.

15.03.2005
V 15.55 hodin na lince 156 oznámila pracovnice drogerie, že v prodejně zjistili pachatelku drobné krádeže. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila ženu, která odcizila zboží (kosmetika) v hodnotě 419,-Kč . Zboží si žena odkoupila a přestupek byl vyřešen na místě blokovou pokutou ve výši 1.000,- Kč.
Ve 23.45 hodin na lince 402 222 oznámili z OD, že mají v prodejně pachatele drobné krádeže. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila ženu, která odcizila zboží v hodnotě 29,90 Kč. Přestupek hlídka MP vyřešila na místě blokovou pokutou ve výši 1.000,- Kč.

17.03.2005
V 08.10 hodin na lince 156 oznámili z OD, že mají v prodejně zadrženého pachatele drobné krádeže. Vyslaná autohlídka MP na místě zjistila ženu, která v prodejně odcizila zboží v hodnotě 13,- Kč. Hlídkou byl přestupek vyřešen na místě v blokovou pokutou ve výši 200,- Kč. Zboží si žena odkoupila.
V 08.55 hodin byla na lince 156 oznámena drobná krádež. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila muže, který v prodejně odcizil zboží v hodnotě 95,- Kč. Zboží bylo vráceno zpět do prodeje a přestupek hlídka MP vyřešila na místě blokovou pokutou ve výši 1.000,- Kč.


13.03.2005
Otevření bytu. V 10.00 hodin byla přijata žádost dispečinku HZS o asistenci při otevření bytu. Vyslaná autohlídka MP na místě kontaktovala ženu, která o otevření bytu požádala z důvodu, že obyvatelka bytu nereaguje na zvonění. Po otevření bytu byla na místě zjištěna zraněná majitelka. Na místo byla přivolána sanitka RZS, která si ženu převezla k dalšímu ošetření. Zajištění bytu provedla dcera majitelky.

Kontroly psů. V týdnu byla hlídkami MP prováděna kontrolní činnost zaměřená na venčení psů v různých lokalitách města. Zjištěné nedostatky a přestupky proti vyhlášce města byly hlídkami MP řešeny na místě jak domluvou, tak blokovými pokutami.

15.03.2005
Opilec na úřadu. Ve 12.10 hodin bylo na lince 402222 přijato oznámení pracovnice Sociálního odboru MÚ, že na chodbě na zemi leží a spí opilý muž. Vyslaná hlídka MP opilého a pomočeného muže nalezla. Byla pořízena fotodokumentace přestupku, který bude předán správnímu orgánu k dořešení. Muž byl po probuzení a zjištění totožnosti vykázán z objektu.

16.03.2005
Pomoc při DN. Ve 12.45 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení, že se blízko středu města stala dopravní nehoda. Vyslaná hlídka MP na místě po domluvě se složkami IZS zajistila uzavření části komunikace. Celý zákrok byl ukončen v 15.45 hodin.


Kontroly barů a restaurací. V průběhu týdne byly v odpoledních i večerních hodinách provedeny hlídkami MP ve spolupráci s Policií ČR kontroly restaurací a barů, zaměřené na nalévání alkoholu mladistvým a hledané osoby. Kontrolami ve 25 provozovnách nebylo zjištěno žádné protiprávní jednání. Ve večerních hodinách byly prováděny i kontrolní měření hladiny hluku.

Městská policie 2005 (c)
Vytvořeno 8.7.2009 15:18:13 | přečteno 319x | PhDr. Bc. Libor Šebestík
load