Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události řešené MP PV z týdne 11/2006

Události řešené MP PV z týdne 11/2006

Události řešené MP PV z týdne 11/2006


Krádeže.


09.03.2006
V průběhu týdne řešili strážníci MP 9 přestupků proti majetku, kterých se dopustili pachatelé drobných krádeží.


 

09.03.2006

Opilí bezdomovci. Ve 20.15 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení personálu hlavního nádraží ČD, že se ve vestibulu nacházejí dva muži, kteří budí veřejné pohoršení a odmítají budovu opustit. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila dva podnapilé bezdomovce, kteří svým chováním rušili veřejný pořádek. Byli hlídkou MP z areálu nádraží vykázáni a přestupky vyřešeny domluvou. Na jejich odchod strážníci MP dohlédli.

11.03.2006

Pálil kartony. Ve 12.35 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení, že ve dvoře domu dochází k pálení papírových krabic a dřeva. Vyslaná autohlídka na místě zjistila muže, který potvrdil, že na dvoře pálí papírové kartony. Hlídkou MP byl vyzván k uhašení ohně s poučením, že nařízení města takové pálení zakazuje. Muž přislíbil okamžité uhašení ohně, proto hlídka přestupek vyřešila domluvou, a místo opustila.

Zapadlý kamion. V 15.15 hodin na lince 156 požádal řidič kamionu o pomoc, neboť se otáčel na parkovišti, kde najel na nezpevněnou plochu a zapadl. Dispečink MP kontaktoval hasiče a Technické služby města Prostějova, z důvodu možného poškození nezpevněné plochy. Přivolaná hasičská jednotka svojí vyprošťovací technikou zapadlý kamion vyprostila. K žádné škodě na nezpevněné ploše nedošlo.

12.03.2006

Odcizené vozidlo. V 08.25 hodin na lince 156 oznámil muž, že u garáží stojí zřejmě odcizené vozidlo. Vyslaná hlídka MP na místě nalezla výše vozidlo bez SPZ s otevřenými dveřmi a poškozenou elektroinstalaci u palubní desky. Operačním střediskem MP byla vyrozuměna Policie ČR. Hlídka MP vykonávala dohled nad vozidlem, než si věc na místě převzala Policie ČR k dalšímu šetření.

Muž se psem. V 16.04 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení obsluhy baru, že dochází k jejímu ohrožování německým ovčákem. Na místo byla ihned vyslána autohlídka MP, která na místě zjistila muže, jenž v baru sundal psovi náhubek a personál se cítil ohrožen. K žádnému napadení nedošlo, proto byl muž z baru vykázán.
V 18.55 hodin bylo přijato oznámení z chirurgické ambulance, že tam mají muže se psem, který žádá ošetření. Autohlídkou MP byl na místě zjištěn tentýž muž, kterého lékař vyšetřil, ale nezjistil žádné zranění, či nemoc. Muž se stále dožadoval hospitalizace v nemocnici. Lékař požádal hlídku MP o vykázání muže z nemocnice.Na výzvu hlídky MP muž nemocnici opustil.
V 19.45 hodin byla na žádost Policie ČR vyslána hlídka MP do OD, kde se měl nacházet muž se psem, kterému sundal náhubek a muž v prodejně poškodil nějaké zboží. Autohlídkou MP byl na místě zjištěn stejný výše uvedený muž, který v prodejně začal ničit pomeranče a další zboží, čímž způsobil škodu ve výši 149,- Kč. Na upozornění pracovníka prodejny, aby svého jednání zanechal, reagoval tak, že sundal psovi náhubek, a vyhrožoval napadením. Po výzvě hlídky MP si muž psa zajistil. Jelikož muž odmítl uhradit způsobenou škodu, bude celá věc předána správnímu orgánu k dořešení.
Ve 20.15 hodin bylo oznámeno operačním střediskem MP Kroměříž, že v dopoledních hodinách došlo v Kroměříži před OD ke krádeži psa (německého ovčáka). Kontrolou MP Kroměříž bylo zjištěno, že řidič vozidla Taxi vezl do Prostějova muže se psem. Pes měl na obojku známku města Kroměříž s číslem. Operačnímu středisku MP Kroměříž bylo sděleno, že uvedený muž se psem se pohybuje na území města Prostějov, a byl řešen pro různé přestupky. Na žádost o zajištění psa do příjezdu majitelky, byla hlídka MP PV vyslána k vypátrání muže se psem. Ta jej nalezla na hlavním vlakovém nádraží v Prostějově, kde bylo zjištěno, že uvedené číslo známky je totožné s číslem známky na obojku psa. O skutečnosti byla informována majitelka psa, která se dostavila na místo, a psa si převzala. Věc nebyla řešena místě, ale bude předána správnímu
orgánu k dořešení.

13.03.2006

Zraněná žena v bytě. V 00.50 hodin byla přijata žádost hasičů o asistenci při otevírání bytu, kde se má nacházet majitelka, která si při pádu poranila ruce a potřebuje lékařské ošetření. Hasiči byt za přítomnosti hlídky MP otevřeli, a přivolaný lékař ženu převezl k ošetření do nemocnice. Na místě byl přítomen i rodinný příslušník majitelky, který o otevření bytu požádal, a byt si poté zabezpečil.

Kontroly nalévání alkoholu mladistvým. V průběhu týdne provedly hlídky MP ve večerních a nočních hodinách 4 kontrolní akce se zaměřením na nalévání alkoholických nápojů osobám mladších 18-ti let. Bylo zkontrolováno celkem 34 provozoven, ve kterých nebylo zjištěno žádné protiprávní jednání.MĚSTSKÁ POLICIE (C) 2006


Vytvořeno 8.7.2009 15:18:17 | přečteno 291x | PhDr. Bc. Libor Šebestík
load