Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události z uplynulého týdne > Události řešené MP PV z týdne 11/2007

Události řešené MP PV z týdne 11/2007

Události řešené MP PV z týdne 11/2007


Krádeže

V průběhu týdne strážníci MP řešili 4 přestupky proti majetku, kterých se dopustili pachatelé drobných krádeží v obchodech. Po ověření skutečnosti, že žádný z nich nebyl v uplynulých třech letech trestán za majetkovou trestnou činnost, byly přestupky řešeny v blokovém řízení až do výše 1000,- Kč.

----------------------------------------------------------------------------

08.03.2007

Návštěvnice Muzea. V 18.05 hodin bylo přijato oznámení, že v Muzeu, kde končí vernisáž je žena, která nechce opustit prostory a nevybíravými slovy napadá pracovnice. Hlídka ženu vyzvala k opuštění místa a poučila ji o nevhodném chování, které lze kvalifikovat jako přestupek proti občanskému soužití. Po této „domluvě“ strážníky uposlechla a místo opustila.

09.03.2007

Nebezpečí v křižovatce. V ranních hodinách při pochůzkové činnosti hlídka zjistila vyvrácenou dopravní značku P4- „Dej přednost v jízdě“ na křižovatce Olomoucká ulice x E.Valenty. V tomto místě se jedná o rozlišení křižovatky, kdy chybějící značka může způsobit nedání přednosti v jízdě vozidly vyjíždějícími z ul. E. Valenty. Z tohoto důvodu byl neprodleně kontaktován pracovník ASA TS, který zajistil opravu. Vandalové, kteří dopravní značku vyvrátili a to i s betonovým základem si zřejmě neuvědomují, co tímto jednáním mohou způsobit!!!

Chodec na červenou. V 09.05 hodin při řešení dopravního přestupku chodce na ulici Palacká a to při přecházení přes přechod pro chodce na červený signál, odmítl přestupce výše uvedený přestupek řešit na místě v blokovém řízení . Jen pro upozornění, zde je možné udělit blokovou pokutu až do výše 2 000,- Kč. Navíc nebyl schopen hodnověrným způsobem prokázat svoji totožnost. Z tohoto důvodu podle zákona č. 553/1991 Sb. dle § 13 byl předveden na služebnu Policie ČR ke zjištění totožnosti. Poté byl muž poučen, že celá událost bude postoupena k dořešení správnímu orgánu.

Náhlá nevolnost. Hlídka si povšimla při obchůzce na nám. Žižkovo po 13.00 hodině potácejícího muže středního věku. Bylo zjištěno, že muž má zdravotní problémy. Na místo byla přivolána sanitka RZS, která zajistila převoz na ošetření do nemocnice.

Fyzické napadení. Hlídce při pochůzce v prostorách hlavního nádraží v 15.40 hodin bylo kolemjdoucím mužem nahlášeno, že u nedaleké prodejny Albert došlo k fyzickému napadení občana. Na místě strážníci oznámení potvrdili. Poškozený seděl v telefonní budce stěžoval si na bolest hlavy a měl krvácející poranění v obličeji. Byla mu přivolána sanitka RZS. Útočník byl hlídkou dostižen u železničního přejezdu na Vrahovické ulici. K činu se doznal. Celá věc předána k dořešení ke správnímu řízení a bude zde i učiněno šetření Policií ČR, zda nedošlo k trestnému činu.

10.03.2007

Alkohol za volantem. V 07.20 hodin bylo přijato oznámení na linku 156, že na ulici Blahoslavova došlo k dopravní nehodě osobního vozidla. To vyjelo ze silnice přes chodník a narazilo do plotu u objektu Městských lázní. Oznámení bylo ověřeno Městským kamerovým systémem a na místo byla vyslána autohlídka. Řidič nebyl viditelně zraněný a s hlídkou komunikoval. Lékařské ošetření odmítl. U řidiče byla provedena orientační dechová zkouška na alkohol. Výsledek byl pozitivní - 2,41 promile. Na místo byla přivolána dopravní policie, která si nehodu převzala. A co viník? Ten si určitou dobu nezajezdí, zaplatí pokutu ve správním řízení a bude muset nahradit způsobenou škodu Domovní správě pod kterou Městské lázně patří.

Cyklista a alkohol. Ve 14.30 hodin bylo oznámeno na linku 156, že na Žižkově nám. před hostincem Beseda upadl opilý cyklista z jízdního kola na komunikaci a leží na zemi. Na místě čekal na hlídku oznamovatel, který zraněného cyklistu posadil na lavičku. Bylo zřejmé, že muž je pod vlivem alkoholu. Jelikož měl krvácející ránu v obličeji, byla přivolána sanitka a dopravní policie.
Nyní s jarním počasím cyklistů přibývá a bohužel i těch bezohledných.. Opilý cyklista na silnici, natož na frekventované silnici je rozhodně hrozba pro každého řidiče motorového vozidla a nemusí to vždy dopadnout tak dobře jako v tomto případě.

Neobvyklý nález. V 16.20 hodin bylo přijato oznámení, že na ulici V.Outraty leží na silnici plastový nárazník i se státní poznávací značkou. Hlídka nález vyzvedla a po ověření v pátrání předala na Městský úřad.

„Bez peněz do hospody nelez.“ V 19.40 hodin na linku 156 oznámila obsluha z restaurace na ulici Brněnská, že má v provozovně muže, který není schopen uhradit útratu. Ta činila 101,- Kč. Neplatič hlídce sdělil, že peníze zapomněl v práci. S obsluhou se domluvil na vyrovnání dluhu. Nebyl schopen prokázat svoji totožnost, tudíž byl předveden na Policii ČR. V daném případě se jedná o podezření z přestupku proti majetku.

11.03.2007.

Odcizené vozidlo. Autohlídka v 05.20 hodin nalezla vozidlo, Fiat Uno, bílé barvy, na ulici U Boží muky po kterém vyhlásila Policie ČR pátrání.

12.03.2007

Vyvrácený strom. V 18.50 hodin bylo přijato telefonické oznámení, že na E. Beneše u domu služeb je téměř vyvrácený strom. Hlídka na místě zjistila hrozící nebezpečí pádu stromu na vozovku. Proto ihned byli přivoláni hasiči, kteří strom pokáceli. Po tu dobu hlídka místo uzavřela, aby nedošlo k ohrožení chodců či projíždějících vozidel.

13.03.2007

Nezvaný návštěvník. V 10.50 hodin na linku 156 oznámila prodavačka z prodejny na nám. TGM, že v obchodě je opilý muž, který po ní požaduje finanční hotovost 200,- Kč a vyhrožuje, pokud peníze nedostane, rozbije zařízení v prodejně. Navíc tvrdí, že je propuštěný z výkonu trestu odnětí svobody. Hlídka, která se ve výše uvedené době pohybovala na náměstí se rychle přesunula na místo, kde již čekala prodavačka. Sdělila, že muž již odešel, ale předtím ji vyhrožoval usmrcením, pokud požadovanou částku nedostane. Na základě popisu hlídka pachatele našla a přivedla zpět do prodejny, kde byl personálem identifikován.. Pro podezření z trestného činu byla na místo přivolána hlídka Policie ČR, která si věc převzala.

Muž s motorovou pilou. Ve 14.45 hodin bylo linku 156 přijato oznámení, že v oblasti Močidýlek neznámý muž s motorovou pilou řeže stromy. Strážníci na místě zjistili,že došlo k ořezu větví ze dvou tůjí a jednoho smrku. Větve byly navršeny na travnaté ploše.
Z důvodu, že nikdo z přítomných, kteří se na této události podíleli nebyli schopni předložit písemné povolení od Odboru životního prostředí, byli upozorněni, aby v této činnosti dále nepokračovali. Věc předána správnímu orgánu.

 Jana Adámková - prevence MP PV


 

MĚSTSKÁ POLICIE (C) 2007


Vytvořeno 8.7.2009 15:21:28 | přečteno 302x | František Adámek
load