Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události z uplynulého týdne > Události řešené MP PV z týdne 12/2006

Události řešené MP PV z týdne 12/2006

Události řešené MP PV z týdne 12/2006

Krádeže.

19.03.2006

V 18.14 hodin bylo na lince 156 oznámeno z OD, že zadrželi pachatele krádeže. Vyslaná autohlídka MP na místě zjistila mladíka, který v prodejně vypil nápoj v hodnotě 9,90 Kč a obal odhodil mezi zboží. Mladík se k přestupku proti majetku doznal, a hlídka MP tento přestupek vyřešila na místě blokovou pokutou. Způsobenou škodu mladík uhradil.

20.03.2006

V 18.35 hodin bylo na lince 402222 přijato z OD oznámení, že mají v prodejně zadrženého pachatele drobné krádeže. Vyslaná autohlídka MP oznámení potvrdila a na místě zjistila muže, který odcizil zboží v hodnotě 2.180,- Kč. Jelikož muž nebyl schopen prokázat svoji totožnost, byl hlídkou MP k jejímu zjištění předveden na služebnu Policie ČR. Při ověřování totožnosti bylo zjištěno, že muž byl v posledních třech letech stíhán pro krádeže. Z důvodu podezření ze spáchání trestného činu si pachatele k dalšímu šetření převzala Policie ČR.

Dalších 11 přestupků proti majetku řešily hlídky MP v průběhu celého týdne.

----------------------------------------------------------------------------------

16.03.2006

Otevření bytu. V 06.25 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení, že její soused, starší muž, volá z bytu o pomoc, protože spadl a nemůže se postavit. Vyslaná autohlídka MP oznámení potvrdila, a vyžádala si příjezd hasičů včetně lékaře. Za přítomnosti hlídky MP hasiči byt otevřeli a lékař rozhodl o převozu muže k ošetření do nemocnice. Byt byl uzamčen a klíče předány majiteli.

17.03.2006

Odchyt psů. Hlídky MP provedly na základě oznámení odchyt dvou volně pobíhajících psů na území města. Po umístění v odchytových kotcích MP byli následně převezeni do útulku v Olomouci.

Kontroly nalévání alkoholu. V době 22.30-24.00 hodin byla provedena kontrola barů a restaurací zaměřená na podávání alkoholu mladistvým osobám. V jedné z provozoven byla hlídkou MP zjištěna skupina tří osob mladších 18-ti let, které konzumovaly alkoholický nápoj. Po ověření totožnosti uvedli, že si nápoj objednali u číšníka, kterého označili. Číšník doznal, že jim alkohol podal, aniž by si ověřil stáří osob. Přestupek byl hlídkou MP vyřešen na místě blokovou pokutou.

Zadržení pachatelů vykrádání vozidel. V 02.15 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení, že se dva mladíci pokoušejí ukrást osobní automobil. Operačním střediskem MP byla ihned vyslána hlídka, která si při příjezdu na uvedené místo všimla mladíků, kteří se dali na útěk, jakmile hlídku spatřili. Strážníci mladíky pronásledovali, a zhruba po 200 metrech je dostihli a zadrželi. Na místě byla zjištěna jejich totožnost, a poté se hlídka s mladíky vrátila zpět na parkoviště ke kontrole parkujících vozidel. Zde hlídku MP kontaktoval oznamovatel a potvrdil, že se jedná o mladíky pohybující se kolem dvou vozidel, která označil. Prohlídkou bylo zjištěno, že obě vozidla mají vytržená těsnění od oken dveří řidičů i spolujezdců. Toto těsnění bylo pohozené u vozidel. Pro podezření z trestného činu byla na místo přivolána Policie ČR, která si věc převzala k dalšímu šetření.

18.03.2006

Chybějící kanalizační poklopy. Ve dvou případech bylo přijato oznámení, že na vozovce v křižovatce ulic v centru města a při výjezdu města chybí kanalizační poklopy. Obě oznámení byla hlídkami MP potvrzena. O závadách byly operačním střediskem MP informovány příslušné firmy. Místa byla hlídkami MP zajištěna do doby než se dostavili pracovníci odpovědné firmy a nebezpečná místa označili.

Nepovolené plakátování. Ve 14.00 hodin byli při kontrolní činnosti autohlídkou MP zjištěni tři mladíci, kteří vylepovali bez povolení plakáty mimo plakátovací plochy. Po zjištění totožností byli mladíci vyzváni k odstranění vylepených plakátů, což učinili. Byla pořízena fotodokumentace a celá věc bude předána k dořešení správnímu orgánu, včetně plakátů, které byly mladíkům odebrány z důvodné obavy, že budou pokračovat ve svém jednání.

19.03.2006

Znečištění vozovky. Ve 13.50 hodin bylo přijato oznámení, že ze staveniště nového aquacentra vyjíždějí vozidla, která znečišťují komunikaci. Vyslaná autohlídka MP na místě zjistila, že u výjezdu z areálu jsou pracovníci, kteří průběžně komunikaci čistí. Při prohlídce blízkého okolí bylo hlídkou zjištěno znečištění další komunikace. Proto byl kontaktován vedoucí stavby, který rozmístil pracovníky na úklid po celém úseku znečištěné komunikace. Hlídkou MP byla provedena následná kontrola bez zjištěných závad.


MĚSTSKÁ POLICIE (C) 2006Vytvořeno 8.7.2009 15:20:40 | přečteno 256x | František Adámek
load