Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události řešené MP PV z týdne 12/2007

Události řešené MP PV z týdne 12/2007

Události řešené MP PV z týdne 12/2007

 

Krádeže

V průběhu týdne strážníci MP řešili 6 přestupků proti majetku, kterých se dopustili pachatelé drobných krádeží v obchodech. Po ověření skutečnosti, že žádný z nich nebyl v uplynulých třech letech trestán za majetkovou trestnou činnost, byly přestupky řešeny v blokovém řízení až do výše 1000,- Kč.

Injekční stříkačky a uhynulá zvířata.
Občané v daném období nahlásili na operační středisko 5 uhynulých zvířat. Jednalo se zejména o mrtvé kočky a v jednom případě šlo o holuba. Na dispečink byl oznámen jeden nález injekční stříkačky a to na ulici Komenská.

Odchyty psů.
V uplynulém období bylo oznámeno na linku 156 pět případů volně pobíhajících psů bez majitele. Ve třech případech psi byli odchyceni a dva z nich poté převezeni do útulku v Olomouci. Jeden pes byl předán majiteli, který si ho na služebně vyzvedl. Ve dvou případech nebylo možno psy odchytit.

Opilci.
Sedmkrát během týdne vyjížděli strážníci na oznámení, kdy se jednalo o občany znavené alkoholem. Nikdo z uvedených nebyl zraněn a jejich stav nevyžadoval přivolání lékařské pomoci.
Nebývá časté, aby strážníci našli opilého mladíka spícího v nastartovaném vozidle. Hlídka zjistila, že s vozidlem nejel. Následně byl mladík probuzen a odeslán do místa bydliště. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

14.03.2007

„Nevychovaní výrostci“. V 17.00 hodin na linku 156 bylo oznámeno pracovnicí dopravní kanceláře Českých drah na hlavním nádraží v Prostějově, že ve vlaku, který směřuje z Olomouce do Prostějova se nachází pět mladíků, kteří jsou silně pod vlivem alkoholu. Ti slovně napadají průvodčí i ostatní cestující a dělají ve vlaku nepořádek. Na místo byly ihned vyslány dvě hlídky strážníků. Průvodčí označila skupinku výrostků a popsala jejich jednání, kouření v místech, kde to není dovoleno, odhazování odpadků na zem, slovní nadávky a vyhrožování, že ji vyhodí z vlaku. Osoby toto jednání popřely. Bylo jim sděleno, že jsou podezřelí z několika přestupků a celá událost předána správnímu orgánu k dořešení.

16.03.2007

Nepohodlná botička. V 10:30 hodin při kontrole placeného parkoviště na ulici Hliníky spatřila dopravní hlídka strážníků dva mladíky, jak manipulují s nasazenou „botičkou“ na vozidle. Technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla byl použit z důvodu neumístění parkovacího lístku za předním sklem. Hlídka na místě zjistila, že s uvedeným vozidlem bylo viditelně popojížděno, a tímto úkonem došlo k poškození levého předního blatníku vozidla i „botičky“. Kdo s vozidlem popojel a proč? Mladíci uvedli, že kamarád, kterého ovšem neznají. Začali si vymýšlet, že za předním sklem nebylo upozornění o nasazení botičky. Toto tvrzení ovšem vzápětí bylo vyvráceno, neboť uvnitř vozidla na zadním sedadle byl tento upozorňující letáček zmačkán. Mladíci byli zjevně pod vlivem alkoholu, který neustále popíjeli. Z důvodu, že se jednalo i o dopravní nehodu na místo přivolána skupina dopravních nehod DI – Policie ČR, která si celou záležitost převzala.

17.03.2007

Bujaré večírky. Na linku 156 po sedmé hodině ranní bylo oznámeno, že na ulici Šmeralova docházelo po celou noc v jednom bytě k rušení nočního klidu. Hlídka na místě oznamovatele kontaktovala. Ten sdělil, že se jedná o podnapilé osoby, které zde hlučily a toto se stává o víkendu pravidlem. Navíc po minulém „veselém“ večírku , byl celý den od sousedů cítit plyn. V průběhu dne se zjistilo, že ve výše zmíněném bytě zapomněli zavřít kohoutek u sporáku.
Obě strany byly poučeny, že věc se předá správnímu orgánu k dořešení.

Cyklista v nádražní hale. V 18.00 hodin na telefonní linku 156 oznámila pracovnice Českých drah ,že opilý muž jezdí na jízdním kole v hale nádraží a ohrožuje občany čekající na vlak. Zmíněný muž autohlídce odmítl sdělit svoji totožnost a následovat ji, aby mohl být předveden ke zjištění totožnosti na služebnu Policie ČR. Z tohoto důvodu byly použity donucovací prostředky, hmaty a chvaty sebeobrany. Přestupek byl vyřešen na místě blokovou pokutou ve výši 1000,- Kč.

18.03.2007

Nepozornost se nevyplácí. V 05.20 hodin na linku 156 bylo oznámeno poškozenou, že při návštěvě v baru u Koupelek jí byl odcizen mobilní telefon, který měla odložený na stole. Oznamovatelka byla poučena a odkázána k podáni oznámení na Policii ČR.
Dávejme si prosím pozor na své věci a nenahrávejme svým chováním pachatelům trestné činnosti !!!

19.03.2007

Znečištění v okolí hvězdárny. Ve 20.00 hodin bylo oznámeno na linku 156, že v Kolářových sadech je skupinka, která demoluje zařízení parku. Hlídka na místě spatřila tři mladíky, kteří se po sobě oháněli tabulemi polystyrénu. V okamžiku, kdy strážníky uviděli, dali se na útěk. Hlídka skupinku dostihla. Jelikož mladíci nezpůsobili žádnou hmotnou škodu, hlídka je vyzvala k uklizení znečistěného prostranství. Všichni se dopustili přestupku proti veřejnému pořádku a věc byla řešena uložením blokové pokuty.

Fyzické napadení manželky. Ve 22.00 hodin na linku 156 bylo přijato sdělení, že v bytě na ulici Tylova dochází k fyzickému napadání. Hlídkou bylo zjištěno, že se zde jedná o opakované násilnosti páchané mužem na své ženě. Jelikož vzniklo důvodné podezření, že zde dochází k domácímu násilí, byla na místo přivolána Policie ČR, která si věc převzala. Ta má od tohoto roku nové oprávnění vykázat násilníka až na 10 dní z bytu!!!

Oslava jmenin. Těsně před půl jednou v noci na linku 156 oznámil neznámý muž, nacházející se v místní části Domamyslic u zastávky MHD, že při cestě z oslavy byl napaden a oloupen. Je zraněný a potřebuje pomoc. Strážníci na místě zjistili, že má na hlavě krvácející ránu a jeho psychomotorické funkce jsou narušeny. Muž na místě sdělil,že ho útočník udeřil pěstí do obličeje tak, že upadl na zem a ztratil vědomí. Když se probral, zjistil že mu chybí peněženka včetně dokladů. Na místo přivolána sanitka, která muže převezla do nemocnice, kde ho navštíví hlídka Policie ČR, aby ho vyslechla, neboť se jedná o podezření z trestného činu loupeže a ublížení na zdraví.

20.03.2007

Výjezd hasičů. V 01.25 hodin hasiči požádali operační středisko o asistenci strážníků při výjezdu k otevření bytu na ulici Šárka.. Na místě bylo zjištěno, že nejsou splněny důvody pro otevření bytu, neboť nehrozilo žádné nebezpečí škody na majetku ani nebyl ohrožen život nebo zdraví osob. Zjistilo se totiž, že si dvě osoby z tamějšího bytu zašly na chodbu zakouřit a zabouchly si dveře. V takovém případě, pokud si dotyční neporadí sami, je nutné zavolat zámečníka!!! Roztržitost se nevyplácí.

20.03.2007

Sněhová nadílka.
Ve 12.50 hodin bylo přijato oznámení na linku 156, že na Sídlišti Svobody je pod tíhou sněhu nakloněný strom. Hlídka stav stromu posoudila jako havarijní, neboť zde bylo nebezpečí pádu stromu na kolemjdoucí chodce. Přivolána na místo pohotovost technických služeb.
Ve 14.20 hodin při hlídkové činnosti nahlásila autohlídka poškození vozidla na náměstí Poděbradovo před Komerční bankou. K události došlo vlivem pádu sněhu ze střechy banky. Strážníci kontaktovala ředitelku banky i poškozeného.

21.03.2007

Následky sněžení.
V 10.12 hodin bylo telefonicky požádáno z operačního střediska Hasičského záchranného sboru o součinnost při odstraňování sněhu ze střech domů, neboť zde hrozí zřícení sněhu a zranění chodců. Na místo byla vyslána hlídka, která zajistila prostor a provedla odklon chodců. Toto opatření se týkalo zejména domů na Dukelské bráně a v ulici Wolkerova, kde byl i usměrňován provoz po dobu práce příslušníků HZS s autoplošinou na komunikaci.

Ta naše důvěřivost. Ve 12.10 hodin na linku 156 oznámil starší muž, bytem Bulharská ulice, že byl okraden o větší částku peněz. Dvě ženy pod záminkou rozměnění dvou dvoutisícovek se vloudily do bytu oznamovatele. Ten byl přesvědčen, že se jedná o pracovnice odboru soc. věcí. Ženy pozval do bytu a šel rozměnit dvoutisícovky. Po jejich odchodu zjistil, že mu chybí úspory ve výši 10.000,- Kč. Na místě věc předána Policii ČR pro podezření ze spáchání trestného činu.

Str. Adámková Jana – prevence MP PV

 

MĚSTSKÁ POLICIE (C) 2007


Vytvořeno 8.7.2009 15:21:29 | přečteno 278x | František Adámek
load