Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události z uplynulého týdne > Události řešené MP PV z týdne 12/2013

Události řešené MP PV z týdne 12/2013

17. 3.
Majitel za svého psa zodpovídá.  V dopoledních hodinách oznámil muž, pokousání psem. Celý incident se odehrál na Dukelské bráně. Zde majitel psa přivázal ke stojanu na kola a ponechal ho bez dozoru. V momentě, kdy si oznamovatel chtěl odložit své jízdní kolo do stojanu, byl tímto psem napaden.  Jelikož měl muž krvavé zranění na levé noze, bylo mu hlídkou doporučeno navštívit lékaře.  Majitel psa poučen o nutnosti vyšetření svého svěřence u veterinárního lékaře a následném předání výsledků zraněnému muži. S tím šestadvacetiletý muž souhlasil. Navzájem si pánové vyměnili telefonní čísla, pro případnou komunikaci. Celá záležitost předána příslušnému správnímu orgánu k dořešení, o čemž byli oba poučeni.  

Alkohol za řídítka kola nepatří. Při kontrolní činnosti a dohledu na veřejný pořádek ve Vrahovicích strážníci zastavili, ve večerních hodinách, neosvětleného cyklistu. Při projednávání přestupku, jevil pětadvacetiletý muž známky požití alkoholu. Hlídka přistoupila k provedení orientační dechové zkoušky. Zjištěno 1, 9‰ alkoholu v dechu. Dotyčný nebyl schopen na místě prokázat svoji totožnost, proto byl předveden na Policii ČR k jejímu zjištění. Mladý muž poučen o předání celého případu příslušnému správnímu orgánu k dořešení.

19. 3.
Popletla si sídliště. V podvečer strážníci vyjížděli na sídl. Svobody, kde se dle telefonického sdělení ženy, měl nacházet její automobil, zablokovaný jiným vozidlem a ona nemůže vyjet. Hlídka v udané lokalitě zkontrolovala celé sídliště a blízké okolí, ovšem auto ani oznamovatelku se nalézt nepodařilo. Strážník z operačního střediska dotyčnou kontaktoval telefonicky. Žena si údajně spletla název sídliště. Za omyl se omluvila. Hlídka vyslána na novou adresu, a to na sídl. E. Beneše.  Zde již ženě ve svízelné situaci pomáhal kolemjdoucí muž. S vozidlem jí vyjel. Pomoc strážníků nebyla zapotřebí.

21. 3.
Popíjel, ale zaplatit nehodlal. Ve čtyři hodiny ráno přijato na linku 156 oznámení od servírky, z baru v centru města, o neplatícím zákazníkovi. Hlídku na místě kontaktovala barmanka. Ta sdělila, že muž do baru přišel večer, okolo půl jedenácté, se dvěma kamarády. Ti svou útratu, při odchodu domů zaplatili. Třetí muž v provozovně zůstal a zkonzumoval nebo si objednal alkoholické nápoje v celkové hodnotě bezmála 800 Kč. Poté odmítal zaplatit. Strážníci dvaačtyřicetiletého muže vyzvali k prokázání totožnosti. Ten tvrdil, že nic neprovedl a tudíž nebude svoji totožnost sdělovat. Věc odmítal se strážníky jakkoli řešit. Ke zjištění totožnosti byl předveden na služebnu Policie ČR. Poté poučen a informován o předání a dořešení celé situace u příslušného správního orgánu.  Ten má možnost, za přestupkové jednání, dle § 47/1 a) a 50/1 c) Zákona o přestupcích, udělit pokutu do výše 20 000 Kč.

Najde se vlastník JK?
Strážník okrskové služby Městské Policie Prostějov, žádá majitele jízdního kola, které je asi měsíc uzamknuto k bezpečnostnímu stojanu na jízdní kola na ulici Újezd v Prostějově, aby si svůj bicykl vyzvedl. Jízdní kolo, které majitel ponechal na uvedeném místě, blokuje tři stání u bezpečnostního stojanu a znemožňuje ostatním cyklistům jeho případné užívání. Pokud si majitel kolo nevyzvedne, bude odstraněno a uloženo na ztráty a nálezy magistrátu města Prostějov.

nález jízdní kolo Újezd 3 týdny, obrázek se otevře v novém okně

Od 1. 4. 2017 začíná strojní čištění města.
Každoročně probíhá v ulicích města strojní čištění pozemních komunikací, čímž dochází ke zkvalitnění čistoty vozovek.  Motorová vozidla ponechaná v zóně blokového čištění, často tomuto úkonu brání. Příčinou je především to, že si řidič nevšimne dopravního značení, které je v dané lokalitě umístěno 7 dní dopředu. Dalším důvodem je i to, že řidiči neznají význam dopravní značky „IZ 8a“ Zóna s dopravním omezením. Tu ruší pouze dopravní značka“ IZ 8b“ Konec zóny s dopravním omezením. Zónu s dopravním omezením „IZ 8a“ neruší křižovatka, jak se mnoho řidičů domnívá. Je zřejmé, že nerespektováním tohoto dopravního značení, je značně obtížné dané ulice vyčistit. Blokové čištění komunikací se provádí dle daného harmonogramu, v určených termínech. Pro ty, kteří mají zájem vědět s časovým předstihem, kdy a kde bude strojní čištění probíhat, naleznou bližší informace na internetových stránkách městawww.mestopv.eu v odkazu OBČAN – KOMUNÁLNÍ SLUŽBY – KOMUNIKACE – BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ MĚSTA – HARMONOGRAM BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ.

IZ 8a, obrázek se otevře v novém okně IZ 8b, obrázek se otevře v novém okně

Občany upozorňujeme i na to, aby svá vozidla nestavěli na ulici ihned po strojním vyčištění. Zaměstnanci firmy FCC Prostějov s.r.o. (dříve A.S.A.) pak nemohou vozovku řádně dočistit! Zákaz stání v zóně je platný po celý časový úsek, uvedený na dodatkové tabulce, pokud nejsou značky odstraněny dříve. Jestliže řidiči uvedenou dopravní značku nerespektují nebo své vozidlo v daný den nepřeparkují, musí počítat s postihem. Strážníci mohou v tomto případě udělit blokovou pokutu do výše 2000 Kč. U Správního orgánu je pokuta do 2500 Kč + správní poplatek.

Tereza Greplová – str. MP PV

Vytvořeno 24.3.2017 13:21:42 | přečteno 279x | František Adámek
load