Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události řešené MP PV z týdne 12/2015

Události řešené MP PV z týdne 12/2015

13. 3.2015
Odkládat odpad vedle kontejnerů se nevyplatí.
Na základě telefonického sdělení vyslána hlídka na Husovo náměstí, kde byl spatřen občan, jak skládá nepotřebné věci k sběrné nádobě. Strážníkům se podařilo provinilce zjistit. Pro spáchání přestupku proti veřejnému pořádku byla muži udělena bloková pokuta. Ta může být až v částce 1000 Kč. Připomínka pro občany: ve městě máme dva sběrné dvory, kde má veřejnost možnost nepotřebné věci odevzdat, a to zadarmo. Je tedy zbytečné znečišťovat veřejné prostranství zakládáním skládky a tímto riskovat pokutu, která u správního orgánu může dosáhnout částky až 50 000 Kč.

Půjčil mu mobil, vrácení se nedočkal.
Šestnáctiletý hoch zkontaktoval hlídku, která v té době prováděla kontrolu parkoviště u obchodního domu na ulici Okružní s tím, že kamarádovi ke konci loňského roku dobrovolně půjčil mobilní telefon k napsání SMS zprávy, ale tento si jeho mobil ponechal a vrátit mu ho odmítl. S tímto se mladistvý nemínil smířit, a proto dnešního dne mladíka navštívil. Setkání nedopadlo nejlépe. Bývalý kamarád ho fyzicky napadl. Strážníci chlapce převezli na služebnu Policie ČR k podání oznámení. Hodnota mobilního telefonu odhadnuta na částku 2200 Kč.

14. 3.2015
Popil a zapomněl, kde má věci. Neobvyklou situaci zažili strážníci, kdy na linku 156 oznámil muž, že byl na návštěvě a při odchodu si nevzal bundu, kde měl i mobilní telefon a nyní se nemůže do bytu, kde byl dostat. Strážníci na místě zkontaktovali oznamovatele a zjistili, že v danou dobu navštívil v domě několik bydlících. Ti jeho přítomnost potvrdili, ale u žádných z nich oděv nenechal. Hlídce se vzhledem k okolnostem nepodařilo ztracené věci nalézt.


16. 3.2015
Hořící kontejner. V podvečer nahlásila žena na linku 156 doutnající kontejner naproti kostela na ulici Západní. Strážníci zjistili zahoření obsahu plechového kontejneru. Přivolaní hasiči požár zklikvidovali. Na majetku nevznikla škoda. Co bylo příčinou je v šetření.


Nezajištěné okénko.
Častým nešvarem řidičů je v poslední době nezabezpečení vozidla. Během dvou dnů dvakrát přijato na linku 156 sdělení od občanů, kteří si povšimli pootevřeného okénka u zaparkovaného vozidla. V těchto případech se snaží hlídka majitele zkontaktovat a na nedostatek upozornit. Ne vždy se toto podaří. Proto žádáme řidiče, aby svým vozům věnovali více pozornosti a zbytečně svou neopatrností nenahrávali zlodějům.

17. 3.2015
Vhodil sklenici do okna.
Třiadvacetiletý mladík si přišel pro tašku se svými věcmi. Při předávání došlo mezi ním a manželem jeho matky ke slovní rozepři. Poté mladík vhodil do okna přízemního bytu po muži půllitr s pivem. Sklenice se rozbila o okenní rám a mok polil bydlícího. Bratr agresora stačil přivřít okno a tím zabránit zranění. Celá událost postoupena správnímu orgánu pro podezření z přestupku proti občanskému soužití dle § 49/1 c, zák. č. 200/1990 Sb. Za toto protiprávní jednání je možné udělit pokutu do 20 000 Kč.

18. 3.2015
Popíjení alkoholu na zakázaných místech. Strážník okrskové služby přistihl skupinu bezdomovců na lavičce u rybníka konzumovat víno. V okamžiku, kdy ho trojice mužů zpozorovala, snažili se PET lahev schovat do batohu. Víno na místě odebráno a událost postoupena správnímu orgánu pro podezření z přestupku dle §46/2, zákona č. 200/90 Sb., a to porušením vyhlášky města č. 10/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství.

Poškozený občanský průkaz. Při projednávání přestupku proti veřejnému pořádku předložil muž hlídce občanský průkaz ve velmi zbídačeném stavu. Doklad byl z větší části rozlepen, zašpiněn a údaje o totožnosti téměř nečitelné. Tímto se dopustil přestupku proti zákonu o občanských průkazech, a to tím, že neprodleně neohlásil toto poškození. Událost předána správnímu orgánu, který má možnost udělit pokutu do výše 10 000 Kč.

19. 3.2015
Pomáhat lidem patří do činnosti strážníků. Senior se telefonicky obrátil na strážníky s žádostí o pomoc. Jeho sestra upadla v bytě na zem a on vzhledem ke svému stáří nebyl schopen ji zvednout. Hlídka ženě pomohla vstát. Jednadevadesátiletá stařenka nebyla viditelně zraněná a přivolání lékařské pomoci odmítla.

Str. Jana Adámková MP PV

Vytvořeno 20.3.2015 13:25:22 | přečteno 375x | František Adámek
load