Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události řešené MP PV z týdne 13/2007

Události řešené MP PV z týdne 13/2007

Události řešené MP PV z týdne 13/2007

 

Krádeže.

V průběhu týdne strážníci MP řešili v obchodech 13 pachatelů, kteří se dopustili drobných krádeží. Po ověření skutečnosti, zda-li nebyl v uplynulých třech letech někdo z nich trestán za majetkovou trestnou činnost byly čtyři přestupky předány k správnímu jednání. Osm přestupků řešeno v blokovém řízení a to částkou do výše 1000,- Kč. V jednom případě bylo zjištěno, že pachatel krádeže v uplynulých třech letech již byl trestán za majetkovou trestnou činnost. Z tohoto důvodu hlídka MP předala osobu Policii ČR k provedení dalších úkonů v trestním řízení, což může v konečné fázi znamenat odnětí svobody až na dvě léta.

Opilci.

Devětkrát za sedm dní vyjížděli strážníci na oznámení, kdy se jednalo o občany znavené alkoholem. Nikdo z uvedených nebyl zraněn a jejich stav nevyžadoval přivolání lékařské pomoci.
Tito „opilci“, mnohdy neví, že se svým jednáním dopouštějí přestupku proti veřejnému pořádku a hrozí jim bloková pokuta až do výše 1000,- Kč. Samozřejmě záleží na situaci a ne vždy to končí pokutou. Stalo se těsně před půlnocí , kdy na linku 156 bylo oznámeno, že na ulici Šárka neznámý člověk bouchá na dveře domu a dobývá se dovnitř. Hlídkou zjištěn muž, který si v podnapilosti spletl byt. Tudíž ho hlídka nasměrovala správným směrem ke dveřím, kde bydlel a počkala na místě, než zašel dovnitř. Ale pozor, nemusí to vždy takto dopadnout a proto pijme alkoholické nápoje s mírou!!!

Toulaví psi.

V uplynulém týdnu bylo nahlášeno sedm zaběhlých psů. Ve dvou případech předali strážníkům pejsky samotní občané. Po jednom psovi odchytla hlídka na ulici Sadová a na nám. T.G.Masaryka. Bohužel v ulicích Sokolovská a Slavíčka se odchyt nezdařil pro velkou plachost zvířete. K jednomu předání došlo i ze strany Policie ČR, která odchytla psa na ulici Plumlovská. Zde byla výhoda, že zvíře mělo na obojku známku, takže strážníci vyrozuměli majitele a pes byl na druhý den doma u svého pánečka.

-----------------------------------------------------------------

22.03.2007

Muž s krompáčem. Při hlídkové činnosti si strážníci všimli na ulici Křížkovského vozidla Škody Octavie , z kterého vyskočil řidič a udeřil násadou od krumpáče do čelního skla vozidla Mazdy, které stálo u pravého okraje vozovky. Po té neznámý muž opět nasedl do svého automobilu a rozjel se směrem na Netušilovu ulici. Zde řidiče hlídka zastavila. Ten neměl u sebe žádné doklady a k činu se přiznal. Jelikož vzniklo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, kdy došlo ke škodě na majetku a podezřelý nemohl hodnověrným způsobem prokázat svoji totožnost ani oprávněnost držení vozidla , byla celá událost předána Policii ČR.

Rozkopnutá lavička. V16.50 hodin na tísňovou linku 156 bylo oznámeno, že v Kolářových sadech od ulice Šmeralova jde skupinka čtyř opilých mladíků, kteří narušují veřejný pořádek. Na místo vysláni strážníci. Za přítomnosti hlídky se mladíci chovali slušně, ale stávající hlídkou byla zjištěna poškozená lavička. Telefonicky byl kontaktován oznamovatel. Ten uvedl popis mladíka a popsal jeho chování, jak rozkopnul prkno u lavičky. Tímto vznikla škoda na majetku. U podezřelého mladíka byla provedena orientační dechová zkouška na alkohol s pozitivním výsledkem 1,54 promile alkoholu. Věc předána správnímu orgánu k dořešení.

23.03.2007

Neoprávněný zábor. Při hlídkové činnosti strážníci v ranních hodinách zjistili na Pernštýnském náměstí na chodníku umístěný kontejner na stavební odpad. Hlídka zkontaktovala zodpovědnou osobu, která přiznala, že povolení na zábor veřejného prostranství nemá. Byla pořízena fotodokumentace a věc předána příslušnému správnímu orgánu. Tímto prosím upozorňujeme občany, aby si vždy vyřídili na městském úřadě povolení k záboru veřejného prostranství.

Občanské soužití. Po osmnácté hodině bylo na operačním středisku na linku 156 přijato oznámení ,že na ulici Špály došlo k narušení občanského soužití. Na místě bylo zjištěno, že jde nejen o hádku a hrubé chování mezi známými, ale i o schválnost. Jedna z osob měla uchopit vchodové dveře a přirazit do nich druhé osobě ruku. Přítomní se vzájemně obviňovali. Jelikož věc nešlo vyřešit na místě a bylo zde podezření ze spáchání přestupku proti občanskému soužití byla událost předána správnímu orgánu.

24.03.2007

Čistota v ulicích. Při hlídkové činnosti v 8.45 hodin strážníci na ulici Studentská zjistili převrácené kontejnery na tříděný odpad a kolem nich velký nepořádek. Tyto nádoby jsou určeny na sklo a papír. Bohužel se na místě nepodařilo zjistit, kdo poškození způsobil. Věc předána A.S.A. Technickým službám.

Nezdvořilý zákazník. Na linku 156 v 08.50 hodin, oznámil pracovník OD Kaufland, že na prodejně mají agresivního zákazníka. Na místě hlídka zjistila staršího muže, který se hádal a přetahoval s další zákaznicí o chlazené kuře. Strážníci muže uklidnili a celá událost se vyřešila domluvou. Žádný z nich nechtěl podávat oznámení.

Odcizené vozidlo. Z důvodu kácení stromů na ulici Brněnská kontrolovala hlídka v odpoledních hodinách zmíněný prostor. Zde stálo vozidlo Opel, které znemožňovalo vykonávat tuto práci. Hlídka zjistila, že uvedený automobil se zde nachází již delší dobu a nikomu z okolních domů nepatří. Přes operační středisko bylo prověřeno, zda vozidlo není v pátrání. Ukázalo se, že bylo odcizeno! Na místo přivolána Policie ČR, která si celou věc převzala.

Nenechavec. V 18.35 hodin bylo na linku 156 anonymně oznámeno , že na ulici Dykova dochází k odcizení plechových parapetů umístěných na lešení. Po příjezdu na místo hlídka uviděla muže, který na přistavený vozík nakládal okapové svody z pozinkovaného plechu. Ty byly před domem uloženy kvůli probíhající rekonstrukci. Na dvoukoláku v té chvíli leželo 11ks svodu v celkové délce cca 10m. Podezřelý strážníkům sdělil , že okapové roury byly volně položeny pod balkonem a on je tudíž považuje za odpad. Ovšem jednatel bytového družstva potvrdil, že okapové svody nejsou odpadem a budou se na dům opět po ukončení oprav přidělávat. Stáří svodů odhadl na 2 roky. Jejich hodnotu nebyl schopen vyčíslit, ale způsobená škoda by nepřesáhla částku 5 000,- Kč. V tomto případě bylo pachateli sděleno podezření ze spáchání přestupku proti majetku tím, že se pokusil odcizit věc, která mu nenáleží. Celá událost předána správnímu orgánu k dořešení.

25.03.2007

Černá skládka. Při vykonávání pochůzkové činnosti strážníci přijali oznámení od občana, že na ulici Sokolská vzniká skládka. Hlídka zjistila, že jde o plechovou vanu a starý televizor. Podařilo se zjistit osobu, která tyto věci na uvedeném místě zanechala. Přestupek proti veřejnému pořádku byl tě vyřešen blokovou pokutou a věci z místa odstraněny.

Omyl nebo zneužití tísňové linky? V 19.00 hodin na lince 156 bylo přijato anonymní oznámení, že dochází na Brněnské ulici k rozbíjení odpadkových košů. Na místo zaměřena kamera MKDS a vyslána hlídka. Nebylo zjištěno žádné poničení majetku a nikdo se v této oblasti nenacházel. Chtěli bychom věřit, že anonym volal v dobrém úmyslu zamezit protiprávnímu jednání.

26.03.2007

Sprejeři. V 08.25 hodin bylo přijato na lince 156 oznámení, že na domě ul. Vápenice jsou čerstvé grafiti. Autohlídkou potvrzeno. Na místo přivolána Policie ČR, která si věc převzala, neboť tímto činem je pachatel podezřelý ze spáchání trestného činu poškozování cizí věci a hrozí mu odnětí svobody až na 1 rok. Pokud by pachatel způsobil škodu velkého rozsahu (nad 5.mil. Kč) mohl by jít za mříže až na 8 let.

Neuklízet se nevyplácí. V 19.15 hodin na linku 156 oznámil občan, že na ulici Trávnická venčila dívka psa a neodklidila po něm exkrement, i přestože ji na toto upozornil. Hlídka se zkontaktovala s oznamovatelem. Slečně byla udělena bloková pokuta a protože nebyla na místě schopna prokázat hodnověrně svoji totožnost, byla předvedena na služebnu Policie ke zjištění totožnosti. Z tohoto pramení ponaučení dodržujme vyhlášky města.

27.03.2007

Všímaví občané. V 09.40 hodin na telefonní linku městské policie bylo oznámeno, že u novinového poštovního stánku na Floriánském náměstí se snaží muž dostat bočním oknem dovnitř. Strážníci na místě zjistili, že se jedná o prodavače, který si zapomněl doma klíče a proto volil tento neobvyklý způsob.

Podvodnice. V 10.45 hodin bylo přijato na linku 156 oznámení o události na ul. Slavíčka. Zde navštívila neznámá žena důchodkyni po které chtěla občanský průkaz, aby ji mohla předat hotovost. Duchapřítomná sousedka, která slyšela na chodbě hlasy vyšla z bytu a v tom okamžiku nezvaná návštěvnice rychle místo opustila. Stařence v tomto případě nebylo naštěstí nic odcizeno. Proto tímto oslovujeme občany, dbejte zásad bezpečného chování a cizí osoby nepouštějte do bytu. Kontaktujte MP nebo Policii ČR.

Falešná bankovka. Strážníci si při kontrole haly vlakového nádraží ve 20.35 hodin povšimli ženy, která u pokladny platila bankovkou v hodnotě 200,- Kč. Upoutalo je zvláštní zabarvení. Společně s prodavačkou provedli porovnání s jinými bankovkami této hodnoty. Podezření se potvrdilo. Tato nepovedená kopie byla pravděpodobně vyrobena na barevné kopírce. Z důvodu podezření ze spáchání trestného činu padělání a pozměňování peněz byla na místo přivolána Policie ČR, která si celou věc převzala k provedení dalších úkonů v trestním řízení. Pachateli v tomto případě hrozí trest odnětí svobody od 5 do 10 let.

Alkohol za volantem. V půl čtvrté ráno prováděla hlídka kontrolu v baru CAMEL na Plumlovské ulici. Okolo strážníků prošel vrávorající muž. Ten po vyjití z baru nasedl na místo řidiče do vozidla a odjel. Hlídka ihned nastoupila do služebního vozidla a řidiče dostihla. U muže byla provedena orientační dechová zkouška na alkohol s pozitivním výsledkem a naměřenou hodnotou 1,91 promile. Na místo byla přivolána Policie ČR která si věc na místě převzala. Řidiče odvezla na služebnu k provedení dalších úkonů v trestním řízení. V tomto případě řidiči hrozí odnětí svobody až na tři roky, peněžitý trest ve výši 25 až 50 tisíc korun a zákaz řízení motorového vozidla 1 až 2 roky.

Str. Adámková Jana– Skupina prevenceMĚSTSKÁ POLICIE (C) 2007


Vytvořeno 8.7.2009 15:21:30 | přečteno 372x | František Adámek
load