Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události z uplynulého týdne > Události řešené MP PV z týdne 13/2017

Události řešené MP PV z týdne 13/2017

25. 3. 2017
Nález hotovosti. V odpoledních hodinách vyjížděli strážníci do obchodního domu Albert na ulici Plumlovská, neboť u bankomatu nalezla žena finanční hotovost ve výši 800 Kč. O nálezu dotyčná informovala prodavačku u kasy a peníze jí odevzdala. Pokladní celou událost nahlásila prostřednictvím linky 156 strážníkům. Hlídka od ní částku převzala. Bankovky skončily v peněžním ústavu.

27. 3. 2017
Poznal své odcizené kolo. V podvečer přijato sdělení od muže, že se na ulici Říční nachází jeho ukradené jízdní kolo. Oznamovatel na hlídku čekal nedaleko místa nálezu. Uvedl, že k odcizení mělo dojít před třemi dny, ve večerních hodinách, u restaurace na Vrahovické ulici. Tam ponechal svůj bicykl nezabezpečený a po návratu z nákupu ho již nenašel.  Strážníci, za garáží, kde se kolo nacházelo, kontaktovali ženu a muže, v podnapilém stavu. Jednalo se o cizince.  Kolo údajně měla žena zakoupit od muže, přibližného stáří 40 – 42 let. Ten jí dlužil peníze a neměl na splátku, za kolo požadoval ještě doplatek ve výši 200 Kč. Částku mu žena poskytla a tím považovala dopravní prostředek za vlastní. Cizinka je podezřelá z přestupku proti majetku. Jízdní kolo jí bylo hlídkou odebráno a celá záležitost postoupena příslušnému správnímu orgánu k dořešení. O tom byli všichni informováni.

28. 3. 2017
Pomoc v nesnázích. Po druhé hodině v noci přijata, od operátora linky 112, žádost o vyslání hlídky k seniorce, která upadla v bytě a nemůže sama vstát, dle jejích slov zraněná není. Vyslána hlídka. Strážníkům se dotyčnou zvednout nepodařilo. Při jakékoli manipulaci si žena stěžovala na bolesti v místě uchopení.  Na pomoc přivoláni hasiči.  Za jejich asistence byla jedenasedmdesátiletá žena umístěna do postele.  Zdravotní újmu neměla.
Připomínka: Vždy je lepší kontaktovat konkrétní tísňovou linku. Linka 112 slouží převážně cizincům, kteří neumí jazyk a neznají tíšňové linky daného státu. Teprve po ohlášení události na 112 operátor předává telefonicky informace určité organizaci (MP, PČR, ZZS, HZS), což může prodloužit dojezdové časy Integrovaného Záchranného Systému a ostatních složek, jak tomu bylo i v tomto případě.

Nedají si říct. Při kontrolní činnosti, v oblasti Drozdovického rybníka si strážníci povšimli několika osob sedících na lavičce. Jednalo se o bezdomovce konzumující alkohol v místě, kde je vyhláškou města č. 10/2009 zakázáno požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Všichni přiznali, že vyhlášku porušují vědomě. Hlídkou jim byla dvoulitrová láhev vína odebrána. Bezdomovci byli poučeni o předání a dořešení přestupkového jednání u správního orgánu.

Opilá matka. Ve večerních hodinách přijato sdělení o dvou ženách s kojencem v restauraci. Dle oznamovatelky byly obě ženy ve stavu, kdy se o dítě nedokázaly postarat. Nebyly schopné ho ani přebalit. To učinila ještě před příjezdem hlídky oznamovatelka. Na místě zjištěna třicetiletá žena, matka dítěte, s kamarádkou. Obě jevily známky požití alkoholu. Matka vyzvána k provedení orientační dechové zkoušky, což odmítla. Na dotaz zda má nějakého rodinného příslušníka, kterého by bylo možné kontaktovat a mohl by se o ni a její dítě postarat odpověděla, že nikoli. Strážníci na místo přivolali pracovnici oddělení sociálněprávní ochrany dětí. Při pohovoru s pracovnicí OSPODu, žena uvedla telefonní kontakt na babičku dítěte. Ta byla přes operační středisko telefonicky vyrozuměna a informována o situaci.  Zanedlouho se na místo dostavila a dcery s vnoučetem se ujala. Celý případ si převzala pracovnice  OSPODu k dalšímu šetření.

Str. Tereza Greplová - MPPV 

Vytvořeno 31.3.2017 13:14:00 | přečteno 179x | František Adámek
load