Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události z uplynulého týdne > Události řešené MP PV z týdne 13/2019

Události řešené MP PV z týdne 13/2019

22. 3. 2019
Záchytka. V podvečer nahlásil oznamovatel prostřednictvím linky 156 opilého cyklistu, který upadl na vozovce. Do okrajové části města vyslána hlídka. Při zjišťování skutečného stavu věci vyšlo najevo, že čtyřiapadesátiletý muž jel na kole po komunikaci a vlivem požitého alkoholu upadl na zem. To strážníkům potvrdili dva svědci, kteří dotyčnému po pádu pomohli a odvedli ho mimo silnici. Strážníci muže vyzvali k provedení orientační dechové zkoušky. Tu opilec odmítl. Jelikož byl ve stavu, kdy nekontroloval své chování, neustále padal a tím ohrožoval nejen sebe ale i ostatní, rozhodli strážníci o jeho umístění v protialkoholické záchytné stanici. Před převozem, na místo přivolán lékař, který vyloučil zranění a uznal osobu schopnou převozu na záchytku do Olomouce. Zde provedena orientační dechová zkouška s výsledkem 2,94 promile alkoholu v dechu. Tím, že řídil nemotorové vozidlo pod vlivem alkoholu a odmítl se podrobit na výzvu strážníka orientační dechové zkoušce se čtyřiapadesátiletý muž dopustil přestupku proti zákonu O provozu na pozemních komunikacích. Záležitost postoupena k dořešení příslušnému správnímu orgánu.

25. 3. 2019
Chtěli se ohřát. Před pátou hodinou ranní přijato oznámení o rozdělaném ohni, na veřejném prostranství ve Smetanových sadech. Na místě strážníci zpozorovali dva muže, kteří leželi na zemi vedle hořícího ohně. Jednalo se o bezdomovce ve věku 31 a 53 let. Kolem nich se nacházeli poházené odpadky. Pánové hlídkou vyzváni k uhašení ohně a uklizení nepořádku.  Výzvy pánové uposlechli a poté z místa odešli. Přestupkové jednání postoupeno příslušnému správnímu orgánu k dořešení. O tom hlídka oba bezdomovce poučila.

27. 3. 2019
Porušil vyhlášku města. V dopoledních hodinách si okrskář, při dohledu na veřejný pořádek před domem služeb na Olomoucké ulici, povšiml muže konzumujícího pivo. Muž se nacházel ve vzdálenosti kratší jak 100 m od školského zařízení s otevřenou lahví alkoholu, čímž porušil vyhlášku města. O tom strážník pětapadesátiletého muže poučil. Projednání přestupku na místě dotyčný odmítl. Proto celá věc postoupena k dořešení příslušnému správnímu orgánu. Ten má možnost, za porušení vyhlášky města uložit pokutu do výše 100.000 Kč.

Hledaná osoba. V odpoledních hodinách strážníci okrskové služby, při kontrole okolí Plumlovské ulice, zpozorovali ženu, o které jim z místní znalosti bylo patrné, že jde o osobu v pátrání Policie ČR. Přes operační středisko jejich domněnka potvrzena. Pětatřicetiletá žena předvedena na Obvodní oddělení Policie ČR, kde byla předána policistům k dalšímu opatření. Předvedení se žena nebránila, donucovací prostředky užity nebyly.

Prevence na školách

Každý měsíc strážníci Skupiny prevence městské policie Prostějov navštěvují jednu z osmi prostějovských základních škol, kde s žáky debatují na různá témata. Přednášky jsou uzpůsobeny věku posluchačů a jsou realizovány po dohodě s vedením školy dle daného harmonogramu.  Cílem těchto setkání je co nejvíce dětem přiblížit práci městské policie, vysvětlit rozdíly mezi přestupkem a trestným činem. Nejsou opomíjeny ani dopravní předpisy, trestní odpovědnost, pravidla osobního bezpečí a další. Při besedách jsou využívány prezentace nebo instruktážní videa k daným tématům a uváděny příklady z praxe. Děti mají možnost se do besedy aktivně zapojovat a klást otázky. V březnu strážníci navštěvovali RG a ZŠ města Prostějov. Ve třinácti třídách zrealizováno 20 besed. Přednášek se zúčastnilo celkem 328 žáků.  

Prevence 9 třída, obrázek se otevře v novém okně

Pozor! Od dubna začíná strojní čištění ulic. Strojní čištění probíhá v ulicích města Prostějova opakovaně již několik let. Dalo by se říci, že obyvatelé si na to již zvykli. Opak je ovšem pravdou. Strážníci městské policie se potýkají s tím, že řidiči nerespektují dopravní značení“ IZ 8a“ Zóna s dopravním omezením. Ta označuje oblast, kde platí zákaz stání vyplývající z příslušné dopravní značky. Doba, po kterou platí zákaz stání, upřesňuje dodatková tabulka.  Zónu s dopravním omezením neruší křižovatka ale pouze dopravní značka „IZ8b“ Konec zóny s dopravním omezením. Na to řidiči zapomínají nebo vůbec význam zónové značky neznají. Dopravní značení je v ulicích rozmístěno sedm dní před samotným čištěním.  Pokud řidič ponechá vozidlo v takto označené zóně, dopouští se přestupku, za který mu hrozí pokuta do 2000 Kč. Občané mají možnost na stránkách města www.prostejov.eu zjistit termíny a bloky čištěných ulic.

IZ 8A, obrázek se otevře v novém okně IZ 8B, obrázek se otevře v novém okně

Návod, jak postupovat v případě nálezu. Většina občanů se domnívá, že si může nalezenou věc ponechat. Je to však velký omyl. Takovým jednáním se mohou snadno dopustit přestupku proti majetku nebo dokonce i trestného činu. Pokud občan najde nějakou věc, má možnost ji odevzdat v pracovní době na Informačním centru. To se od dubna nově nachází v prostorách RIC v zámku na Pernštýnském náměstí.  Je-li ovšem věc nalezena po pracovní době Informačního centra tzn. ve všední den po 17 hodině, v sobotu po 12 hodině anebo v neděli a o svátcích, lze tento nález předat i na služebně, strážníkům Městské policie Prostějov. 

Tereza Greplová – MP PV
Vytvořeno 29.3.2019 13:47:35 | přečteno 209x | František Adámek
load