Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události řešené MP PV z týdne 14/2008

Události řešené MP PV z týdne 14/2008

hlavicka-MPPV_f2l.gif
hlavicka-MPPV_f2s.gif hlavicka-MPPV_f2p.gif

Události řešené MP PV z týdne 14/2008 

Připomínka pro majitele psů.

Od 1.4.2008 musí být každý pes na veřejném prostranství viditelně označen evidenční známkou, která je i dokladem o zaplacení poplatku, který stanoví vyhláška města.

Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců. Správu poplatku vykonává finanční odbor. Pokud k zaplacení v termínu, který byl stanoven na 31.3. nedojde včas, nebo není-li uhrazen ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem až na trojnásobek. To lze provést dokonce 10 let zpětně od vzniku povinnosti hrazení poplatku. Podrobnosti lze nalézt ve vyhlášce č.7/2005 o místním poplatku ze psů. Jaké povinnosti má majitel o tom pojednává vyhláška č.9/2004.

Kontrolu provádí strážníci Městské policie a určení zaměstnanci města Prostějova zařazeni do MěÚ PV. Za tento přestupek je pokuta až 30 000 Kč.

Naše mládež. V uplynulých dnech před začátkem vyučování prováděli strážníci okrskové služby hlídkovou činnost v prostorách Smetanových sadů. Dohlíželi zde zejména na znečišťování veřejného prostranství, veřejně prospěšného zařízení a kouření mladistvých. Hlídka zde řešila více jak desítku přestupků, např. sezení na opěrátku lavičky, zahazování odpadků na zem apod. Jedenkrát se jednalo o porušení zákona, kdy čtrnáctileté dívce byla prodána cigareta, tzv. kusovka. Tu si slečna vychutnávala v parku. Žákyně základní školy zavedla hlídku do prodejny, kde si kuřivo zakoupila. Celá událost předána správnímu orgánu k dořešení.

Ochmelkové. V průběhu týdne vyjížděli strážníci dvanáctkrát na různá místa v našem městě k opilým lidem. Ti takto znaveni „odpočívali“ na chodníku, na silnici, na schodech, v příkopě atd. Nejhůře z nich dopadl muž, který ležel na zemi v ulici Wolkerova. Hlídka byla na toto místo vyslána kolem třinácté hodiny. Dotyčný mluvil velice zmateně a tvrdil, že je nemocný. I přesto byla u něj provedena orientační dechová zkouška. Zjištěno 3,08 promile. Přivolána sanitka. Lékař sdělil podezření na akutní otravu alkoholem a třiapadesátiletého pijana nechal převézt do nemocnice na ošetření.

Strojní čištění. Od 29.3 do 4.4 opět prováděna strážníky kontrola dle daného harmonogramu o čištění města. Oproti minulému období se řidiči vozidel přece jen polepšili. Během šesti dnů odtaženo 33 automobilů. Pro občany, kteří mají zájem vědět, kdy a kde bude tento úkon prováděn, naleznou tyto informace mimo jiné i na internetových stránkách města www.mestopv.cz pod názvem „Chcete mít čisté město? Odstavte v den čištění své vozidlo“.
Stále platí, pokud řidič poruší zákaz, hrozí mu bloková pokuta až 2000,- Kč. Při odtahu zaplatí 1500 Kč. Ten zajišťují technické služby A.S.A Prostějov. Vozy jsou umístěny v areálu firmy na ulici Průmyslová. Po vyřízení přestupku na služebně Městské policie si lze vozidlo v ASA vyzvednout.

Prevence.
Nadále trvají kontroly, zda-li lidé uzamykají ve večerních hodinách své vchody do domů. Strážníci se pohybují po celém území našeho města a při 17 kontrolách zjistili, že z 245 vchodů pouze jeden neuzamčen. Děkujeme!!

------------------------------------------------------------------------------------------------

28.03.2008

V dobré víře. Po půl čtvrté odpoledne oznámeno na linku 156 kácení stromu v oblasti místního nádraží. Strážníci skutečně na uvedeném místě objevili staršího muže, který ruční pilkou řezal bezové keře. Proč takto činil uvedl, že tímto ošetřuje veřejnou zeleň. Na to hlídku zavedl na ulici Sladkovského, kde již skácel stromek v průměru 12 cm, vysoký přibližně 3m. Další už porazit nestačil pouze jej nařízl pilkou. To vše proto, aby ozdravil okolní stromky. Jednání pětasedmdesátiletého muže posoudí Odbor životního prostředí.

29.03.2008

Naděje vyšla. Před devátou hodinou navštívil služebnu MP třicetiletý muž s oznámením, že se mu zaběhl pes. Jednalo se o bílo černého teriéra. Přibližně za dvě hodiny na operační středisko telefonovala žena. Sdělila, že našla na ulici pejska a podařilo se jí ho odchytit. Strážníci si od ní zvíře převzali. To bylo nápadně podobné popisu. Dispečinkem byl kontaktován majitel. Ten si pro něj přišel a po dohodě MP s nálezkyní mu byl předán na ni kontakt. Nešťastný páneček totiž pro nálezce vyhlásil peněžitou odměnu.

31.03.2008

To se povedlo. V dopoledních hodinách při kontrolní činnosti na Hlavním nádraží si strážníci povšimli ženy, která odpovídala popisu osoby hledané Policií ČR. Při ověření její totožnosti, se toto podezření potvrdilo. Šestadvacetiletá osůbka byla předána na služebnu Policie ČR..

02.04.2008

Lhát se rozhodně nevyplácí. Okolo šestnácté hodiny byla hlídkou na ulici Fugnerova zastavena cyklistka, která se dopustila dopravního přestupku. U sebe neměla žádné doklady. Byla předvedena na služebnu Policie ČR ke zjištění totožnosti. Zde navíc uvedla nepravdivé údaje, na což se samozřejmě přišlo. Čtyřiašedesátiletá žena si tímto svým jednáním „vysloužila“ blokovou pokutu ve výši 1000 Kč. Je smutné, že v dnešní době se často lidé chovají arogantně, povýšeně, snaží se jakkoliv klamat. Strážník při výkonu své pravomoci se rozhodně nechce k občanům chovat pouze represivně. Jsou události, kdy vlídné slovo, vysvětlení k dané věci postačí. Bohužel v mnoha případech to nakonec dopadne úplně jinak a to je škoda!


Str. Jana Adámková
Prevence – MP PV

MĚSTSKÁ POLICIE (C) 2008Vytvořeno 8.7.2009 15:22:20 | přečteno 380x | František Adámek
load