Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události z uplynulého týdne > Události řešené MP PV z týdne 15/2019

Události řešené MP PV z týdne 15/2019

7. 4. 2019
Porušili vyhlášku. Při kontrolní činnosti a dohledu na veřejný pořádek na náměstí T. G. Masaryka, si hlídka povšimla muže konzumujícího alkohol na místě vyhláškou zakázaném. Dotyčný hlídkou poučen o svém protiprávním jednání. Při stejném počínání strážníci přistihli i čtveřici osob u drozdovického rybníka. Pánové zde konzumovali víno z dvoulitrové lahve.  Zčásti zkonzumovaný alkohol jim hlídka odebrala.  Všichni poučeni o protiprávním jednání a platnosti vyhlášky města, která zakazuje požívání alkoholu na určitých veřejných prostranstvích. Obě záležitosti postoupeny příslušnému správnímu orgánu k dořešení. O tom byli všichni hlídkou poučeni. Za porušení vyhlášky hrozí dotyčným pokuta do výše 100.000 Kč.

9. 4. 2019
Záchytka. Ve večerních hodinách přijato telefonické oznámení od obsluhy v restauraci, že mají problém s podnapilým zákazníkem. Do uvedené provozovny vyslána hlídka. Servírka označila muže, který si objednal pivo a v průběhu konzumoval i tvrdý alkohol. Ten si s sebou do podniku sám přinesl. Po upozornění obsluhy, na nevhodné počínání, začal být vulgární až agresivní. Další host se servírky zastal a muže vyvedl ven. Muž byl zjevně pod vlivem alkoholu a nekontroloval své chování. Hlídkou vyzván k prokázání totožnosti a provedení orientační dechové zkoušky. Naměřeno 2,22 promile alkoholu v dechu. Dotyčný byl ve stavu, kdy nekontroloval své chování. Na místo přivolán lékař k posouzení jeho zdravotního stavu. Při prohlídce lékařem se choval velice agresivně. Ohrožen na životě, selháním základních životních funkcí nebyl. Rozhodnuto o jeho převozu do protialkoholní záchytné stanice v Olomouci. Při převozu byly devětatřicetiletému muži, z důvodu jeho stupňující se agresivity a možného napadení, přiloženy služební pouta. Přestupky proti veřejnému pořádku a občanskému soužití, kterých se dotyčný dopustil, projedná příslušný správní orgán.  O tom hlídka  muže poučila.

11. 4. 2019
Konflikt vznikl kvůli ubrousku. V nočních hodinách nahlásila obsluha provozovny problémy s opilou ženou. Na místo vyslána hlídka. Při zjišťování skutečného stavu věci vyšlo najevo, že dotyčná do podniku přišla se dvěma kamarády. Společně si objednali jídlo. Během objednávky se žena chovala hlučně a dělala nepořádek kolem stolu. Obsluhou upozorněna na nevhodnost svého chování. Po obdržení jídla požadovala přinesení dalších ubrousků. To bylo obsluhou odmítnuto. Neslušné jednání mladé žerny hlídce potvrdili i její dva kamarádi. Spor mezi ženou a personálem se vyhrotil natolik, že dotyčná po obsluze hodila objednané jídlo, a to i před strážníky. Tím došlo k ušpinění oblečení obsluhujícího muže a také koberce. Dotyčná zpacifikována strážníkem, který použil donucovací prostředky. Ženu za pomoci hmatů a chvatů svedl na zem. Teprve poté se situace zklidnila. Strážníci dotyčnou vyzvali k prokázání totožnosti a provedení orientační dechové zkoušky. Přístroj zaznamenal hodnotu 1,5 promile. Občanský průkaz u sebe neměla, proto byla hlídkou předvedena ke zjištění totožnosti na služebnu Policie ČR. Svým chováním se šestatřicetiletá žena dopustila přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku.  Protiprávní jednání postoupeno k dořešení příslušnému správnímu orgánu. O tom strážníci všechny poučili.

Tereza Greplová – MP PV

Vytvořeno 12.4.2019 12:53:53 | přečteno 139x | František Adámek
load