Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události z uplynulého týdne > Události řešené MP PV z týdne 16/2018

Události řešené MP PV z týdne 16/2018

14. 4. 2018
Útratu nezaplatil. Hodinu po půlnoci přijato oznámení z restaurace nedaleko centra města, o zákazníkovi, který nemá peníze na zaplacení útraty. Na místo vyslána hlídka. Při zjišťování skutečného stavu věci vyšlo najevo, že čtyřicetiletý muž chtěl zaplatit platební kartou. Ta ovšem nefungovala a platbu se nepodařilo provést. Hotovost u sebe neměl. S personálem se domluvil na uhrazení částky  ve výši 247 Kč  do dvou dnů. Při následné kontrole zjištěno, že dlužná útrata uhrazena nebyla. Svým jednáním je čtyřicetiletý muž důvodně podezřelý z přestupku proti majetku. Celá záležitost předána k dořešení příslušnému správnímu orgánu.

15. 4. 2018
Potyčka v baru. V brzkých ranních hodinách přijato prostřednictvím tísňové linky oznámení o potyčce několika osob v baru. Do uvedené lokality vyslány hlídky. Před provozovnou zjištěna skupinka verbálně se napadajících osob. Dvaačtyřicetiletý muž před strážníky strčil do jiného muže. Strážníci za pomocí donucovacích prostředků dotyčného zpacifikovali a zamezili v dalším napadání přítomných osob. Po zklidnění celé situace dotyčný uvedl, že chtěl bránit přítelkyni. Na místě si věc převzala hlídka PČR, která byla rovněž přivolána personálem.

Nová čtyřkolka. V odpoledních hodinách nahlášeno na lince 156 podivné chování řidičky na čtyřkolce u bezkontaktní myčky na Plumlovské ulici. Oznamovateli se její jízda zdála nebezpečná. Na místo vyslána hlídka. Zjištěno, že devětačtyřicetiletá žena se učila jezdit a parkovat s novou čtyřkolkou. O protiprávní jednání se v tomto případě nejednalo.

16. 4. 2018
Kontejner na komunikaci umístil bez povolení. V dopoledních hodinách nahlášen stojící kontejner ve vozovce, který znepřehledňuje  průjezd ostatním vozidlům. Na místo vyslána hlídka. Oznámení potvrzeno.  Velkoobjemový kontejner byl na silnici umístěn v rozporu se zákonem. Zkontaktován osmadvacetiletý muž, který si  přistavení  kontejneru objednal. Povolení ke zvláštnímu užívání  pozemní komunikace neměl.  Přestupkové jednání,  předáno příslušnému správnímu orgánu k dořešení. O tom hlídka dotyčného poučila.

Záchytka.  Během dvou hodin strážníci odváželi dvě osoby pod vlivem alkoholu do protialkoholické záchytné stanice. První opilec nahlášen v supermarketu na Plumlovské ulici. Po kolemjdoucích pokřikoval a verbálně je napadal. Na oznamovatele byl i agresivní. Hlídka muže vyvedla před obchod ven. Provedením orientační dechové zkoušky se prokázalo požití alkoholických nápojů. Změřena hodnota 2,71 a 2,91 promile. Rozhodnuto o umístění osoby na záchytku do Olomouce. Před převozem osmačtyřicetiletého bezdomovce,  přivolán na místo lékař, k posouzení zdravotního stavu. Přestupkové jednání, kterého se muž dopustil, projedná příslušný správní orgán. Druhý případ ohlášen o dvě hodiny později. Tentokrát hlídka vyjížděla do penzionu, kde se měly nacházet problémové osoby, v podnapilém stavu. Pokojská hlídce uvedla, že při úklidu sociálního zařízení si všimla jednoho z mužů,  ležícího bezvládně na posteli. Na žádné podněty nereagoval, proto se raději obrátila na linku 156. V pokoji zjištěni tři muži ve věku 21, 23 a 24 let. Trojice společně popíjela  tvrdý alkohol. Třiadvacetiletý mladík dle tvrzení svých kamarádů užil i neurčené množství antidepresiv. Hlídce se muže podařilo probrat. Provedena orientační dechová zkouška s výsledkem 3,58 promile. Z důvodu přímého ohrožení života na místo přivolána RZS. Rozhodnuto o převezení a umístění osoby do protialkoholní a toxikomanické záchytné stanice v Olomouci.

17. 4. 2018
Kamerový záznam ho usvědčil. V ranních hodinách přijal okrskář telefonní oznámení o odložené lednici u kontejnerů před ubytovnou ve Vrahovicích. Strážník na místě oznámení potvrdil. Zkontaktován oznamovatel. Ten uvedl čas, kdy k události mělo dojít a také označil možného pachatele. Z MKDS se tvrzení oznamovatele prokázalo. Ze záznamu zjištěn zmíněný podezřelý muž, jak v brzkých ranních hodinách vynáší lednici ke kontejnerům a nechává ji tam.  Okrskářem následně zkontaktován. Podezřelý se k protiprávnímu jednání přiznal, až po shlédnutí fotodokumnetace. Svým jednáním čtyřiašedesátiletý muž porušil Zákon o odpadech a tím se dopustil přestupku.  O tom byl strážníkem poučen. Celá záležitost předána k dořešení příslušnému správnímu orgánu.

19. 4. 2018
Připoutal se sám. Ve večerních hodinách přijato anonymní oznámení o dítěti, které je připoutané pouty k atrakci na dětském hřišti. Na místo vyslána hlídka, která oznámení potvrdila. Připoutaný hošík byl ve věku šesti let a uvedl, že pouta našel a připoutal se sám. K nestandardní situaci se dostavila i jednotka HZS. V tomto okamžiku hasiči zasahovat nemuseli. Strážníci kluka vysvobodili, odemčením pout.  Kde se pouta na místě vzala, se zjistit nepodařilo. Strážníci je převzali jako nález.  Po té byl nezletilec předán matce.

Tereza Greplová – MP PV 

Vytvořeno 20.4.2018 13:48:48 | přečteno 98x | František Adámek
load