Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události řešené MP PV z týdne 17/2007

Události řešené MP PV z týdne 17/2007

Události řešené MP PV z týdne 17/2007

 

Krádeže.

V průběhu týdne strážníci MP řešili v obchodech 7 pachatelů, kteří se dopustili drobných krádeží. Po ověření skutečnosti, zdali nebyl v uplynulých třech letech někdo z nich trestán za majetkovou trestnou činnost, byly přestupky řešeny v blokovém řízení do výše až 1 000,- Kč. V jednom případě se jednalo o nezletilce. Událost předána správnímu orgánu.

Měření mobilním radarem. V tomto týdnu bylo provedeno 7 dopravně-bezpečnostních akcí zaměřených zejména na dodržování stanovené rychlosti na území města. Měření probíhalo na ulicích Vrahovická, Brněnská , Určická a Plumlovská. Strážníci zjistili celkem 33 přestupků a řidiči ve 20 případech překročili stanovenou rychlost. Řešeno převážně na místě udělením blokové pokuty.
Jen pro upřesnění:
Jestliže řidič v obci překročí nejvyšší dovolenou rychlost o 40 km/hod. a více hrozí mu pokuta od 5 000 – 10 000 Kč, přičtení 5 bodů a zákaz činnosti od 6měsíců – 1 rok.
Pokud překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 20 km/hod. a více, bude chudší o 2 500 až 5 000,-Kč a do karty řidiče mu přibudou na kontě 3 body. Spáchá-li toto dvakrát a vícekrát v průběhu 1 roku, lze udělit zákaz činnosti od 1- 6 měsíců.
Pakliže překročí nejvyšší dovolenou rychlost o méně než 20 km/hod. přijde ho tento přestupek na 1 000,-Kč v blokovém řízení a získá tímto 2 body. Ve správním řízení pokuta od 1 500 až 2 500,- Kč.

Noční klid. S příchodem teplého počasí se projevil nárust v počtu oznámení rušení nočního klidu. Jen přes víkend strážníci vyjížděli pětkrát. Ve čtyřech případech se jednalo o hluk v restauracích a jednou o tříčlennou skupinku mládeže, která se v nočních hodinách halasně bavila rozkopáváním odpadků vysypaných z popelnic. Vzhledem k tomu, že jejich jednáním nebyla způsobena škoda na majetku a nepořádek po sobě uklidili, hlídka tuto událost řešila v blokovém řízení za rušení nočního klidu.

Opuštěný objekt. Několikrát během týdne bylo na linku 156 oznámeno od občanů, že v bývalém prostoru Jezdeckých kasáren se nachází nezletilci a mladiství. Ti rozbíjí okna na budově, lezou po střeše. Na místo vždy vyslány hlídky. Ani v jednom případě nebylo zjištěno ničení majetku. Strážníci mladistvé poučili, že tento prostor nemají navštěvovat a nezletilce předali rodičům s upozorněním na nebezpečí v tomto areálu.

Vloupání do vozidel. V daném období strážníci při hlídkové činnosti zaznamenali tři případy vloupání do vozidel. Dvakrát na ulici Finská a jednou na ulici Myslbeka. Pokaždé se jednalo o odcizení autorádia z automobilu. Pro podezření ze spáchání trestného činu události předány Policii ČR. Upozornění pro občany: Prosíme nenechávejte cenné věci v autě, nahráváte tímto jednáním zlodějům.

---------------------------------------------------------------------

19.04.2007

Zapomnětlivost. Po půl deváté večer bylo na linku 156 přijato oznámení od občana, který si povšiml na ulici Svolinského u stojícího vozidla značky Opel otevřených oken. Přes operační středisko Policie ČR zjištěn majitel Ten byl kontaktován a vozidlo si zajistil. Podobný případ byl nahlášen o dva dny později, kdy opět telefonicky občan na linku 156 upozornil na otevřené vozidlo značky Favorit nacházející se na ulici Belgická. Na místě hlídka nezjistila násilné vniknutí a ani vozidlo nebylo v pátrání. Po tomto ověření auto uzavřeno.

20.04.2007

Nepolepšitelná. Po sedmnácté hodině bylo přijato na linku 156 oznámení, že na E. Valenty leží na chodníku podnapilá a zpola vysvlečená žena. Strážník na místě zjistil silně opilou osobu neschopnou pohybu či komunikace. Přivolána sanitka.
Jelikož zde bylo podezření z trestného činu výtržnictví dostavila se Policie ČR, která si věc převzala. V několika uplynulých letech byla zmíněná osoba 28 krát řešena za přestupek proti veřejnému pořádku, vzbuzování veřejného pohoršení.

Bez zaplacení. V brzkých ranních hodinách na linku 156 bylo ve dvou případech oznámeno obsluhou z barů, že došlo k nezaplacení útraty a to ve výši 200 a 900 Kč. Jednalo se o provozovnu na ulici Školní a v Mlýnské. V obou případech se podařilo osobám utéci. Události nahlášeny k dalšímu šetření na Policii ČR.

21.04.2007

Rozbitá výloha. Ve tři hodiny ráno bylo na linku 156 přijato oznámení z baru na Poděbradovém naměstí, že podnapilý zákazník rozbil skleněnou výplň výlohy. Poškozený hlídce označil dva muže, kteří výlohu o rozměru 150 x 30 cm při vzájemné potyčce rozbili. Při zjišťování totožností se na místo dostavila hlídka PČR, která si celou událost převzala k dalšímu šetření.

22.04.2007

Neplatící host. Ve 12.00 hodin na linku 156 bylo přijato oznámení z restaurace na hlavním nádraží, že host odmítá zaplatit útratu. Neplatička hlídce sdělila, že šla s vědomím najíst se a nezaplatit. Dlužná částka činí 204,- Kč. Osmačtyřicetiletá žena je podezřelá z přestupku proti majetku a celá událost předána správnímu orgánu k projednání. V tomto řízení je možné udělit pokutu do výše 15 000 Kč + 1000 Kč poplatek za náklady řízení. Navíc může poškozený uplatnit nárok na náhradu škody.

Krádež jízdního kola. Po půl čtvrté odpoledne na linku 156 bylo oznámeno odcizení dámského jízdního kola před OD Interspar na Plumlovské ulici. Majitelka uzamkla svůj bicykl lankovým zámkem u bočního vchodu , vedle zásobníku na nákupní košíky. Když se asi po čtvrt hodince vrátila, kolo zde již nestálo. Na zemi pouze ležel zbytek červené bužírky, který původně patřil k jejímu zámku. Z důvodu podezření z trestného činu krádeže, celá událost předána Policii ČR.

23.4.2007

Spadené dráty. Po deváté hodině operační středisko přijalo žádost hasičů o asistenci při zákroku v Krasicích u rybníka, kde spadly dráty el. vedení.. Strážníci společně s hasiči zabezpečili prostor kolem spadlého drátu, aby nedošlo k úrazu do příjezdu pracovníků elektrárny.

Ocelové rohože. V dopoledních hodinách bylo na linku 156 přijato oznámení od občana, který viděl muže na Kostelecké ulici, jak odcizil železné rohože od domů a jde směrem ke kovošrotu. Autohlídka podezřelého muže dostihla. Ten se ke krádeži přiznal. Rohože vrátil zpět na původní místo. V tomto případě se jednalo o přestupek proti majetku. Byla uložena bloková pokuta na místě ve výši 1 000,-Kč.

Poranění. Pět minut před devatenáctou hodinou byl na linku 156 oznámen konflikt z hospody na ulici Přemyslovka. Hlídka na místě zjistila, že došlo k hádce a po té k fyzickému napadení mezi oznamovatelem a jedním z hostů. K incidentu došlo na terase, kde hostinský napomenul podnapilého návštěvníka, aby nekopal do židlí, zaplatil a opustil tyto prostory. Ten však na toto nereagoval a hostinského fyzicky napadl. Při potyčce a následném pádu na zem se aktér zranil. Přivolána sanitka, která muže odvezla k ošetření. Vzhledem ke zranění se na místo dostavila též Policie ČR. Celá událost předána příslušnému správnímu orgánu k dořešení.

24.04.2007

Mrtvé ryby. Po čtrnácté hodině bylo na linku 156 přijato oznámení, že na hladině rybníka v Drozdovicích plavou zdechlé ryby v počtu asi pěti kusů. Dispečinkem MP kontaktován pracovník rybářského svazu Prostějov. Ten uvedl, že tento stav ryb je v normě a momentálně měsíční úhyn je asi 100 kusů. Toto je zapříčiněno špatným přezimováním ryb a úklid se provádí pravidelně.

 

str. Jana Adámková, Prevence MP PV

 

MĚSTSKÁ POLICIE (C) 2007 


Vytvořeno 8.7.2009 15:21:33 | přečteno 265x | František Adámek
load