Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události řešené MP PV z týdne 18/2007

Události řešené MP PV z týdne 18/2007

Události řešené MP PV z týdne 18/2007

 
Krádeže

V průběhu týdne strážníci MP řešili v obchodech 7 pachatelů, kteří se dopustili drobných krádeží. Po ověření skutečnosti, zdali nebyl v uplynulých třech letech někdo z nich trestán za majetkovou trestnou činnost, byly přestupky řešeny ve čtyřech případech v blokovém řízení do výše až 1 000,- Kč a ostatní události předány správnímu orgánu. Jedním z pachatelů byl i nezletilec.

Zaznamenáno bylo okradení ženy na Dukelské bráně před budovou ČSOB. Dva neznámí pachatelé ji odcizili finanční hotovost v částce 3 000,-Kč z příruční tašky, kterou poškozená měla při sobě. Pro podezření z trestného činu, tato událost předána Policii ČR.

Další ohlášení krádeže bylo přijato na lince 156 obsluhou z Národního domu, že cizí muži vzali plastovou skluzavku, naložili ji do osobního vozidla a ujeli. Věc k dalšímu šetření předána Policii ČR.

Noční klid. Celkem strážníci vyjížděli dvanáctkrát na oznámení rušení nočního klidu. Jen ve dnech volna řešili osm případů. V převážné většině šlo o hluk v restauracích nebo o skupinky dvacetiletých vracejících se z barů. Dvakrát byl uskutečněn výjezd na oslavu křtin, která probíhala v domě, kde oslavující měli otevřená okna a dveře.

Opilci.
Čtrnáckrát za dané období vyráželi strážníci na oznámení, kdy se jednalo o občany znavené alkoholem.
Téměř do bezvědomí se opil padesátiletý muž , který před devatenáctou hodinou na Sídlišti svobody ležel bezvládně na zemi a nebyl schopen ani srozumitelné řeči. Při orientační dechové zkoušce bylo zjištěno 3,71 promile. Na místo přivolána sanitka. Muž byl následně převezen do Pa PZS Šternberk. Tento výlet ho přijde na 1 500,- Kč za nocleh. Navíc „opilci“, mnohdy neví, že se svým jednáním dopouštějí přestupku proti veřejnému pořádku a hrozí jim bloková pokuta až do výše 1000,- Kč. Samozřejmě záleží na situaci a ne vždy to končí pokutou.

Usměrňování provozu. Třikrát během sedmi dnů strážnici usměrňovali provoz z důvodu dopravních nehod.
Na Dolní ulici došlo ke kolizi cyklistky s nákladním automobilem. Zraněnou ženu převezla RZS do nemocnice. V druhém případě se jednalo o střet dvou osobních vozů a to opět na ulici Dolní tentokrát na křižovatce u sjezdu ze silnice pro motorová vozidla od Olomouce. Zde nedošlo ke zranění osob. Z jednoho vozidla vytékala provozní kapalina a proto na místo přivolána jednotka HZS PV k provedení likvidačních prací. Do třetice byla nahlášena dopravní nehoda dvou vozidel a to na ulici Plumlovská – Šlikova. Všechny události šetřila dopravní policie.

Mladiství a alkohol. V pátek půl hodiny před dvaadvacátou hodinou si hlídka při kontrole Smetanových sadů povšimla mladíka, který byl zjevně v podnapilém stavu. Směrem od Pernštýnského náměstí k ulici Rejskova vrávoral a nakonec pěstí udeřil do dopravní značky. Při prokázání totožnosti bylo zjištěno, že se jedná o mladistvého. Tento sedmnáctiletý uvedl, že v baru na Skálovém náměstí vypil pět půllitrů desetistupňového piva, které mu podal číšník. Při dechové zkoušce bylo mladíkovi naměřeno 1,37 promile. Obsluhující přiznal, že tomuto hostovi podal dvě piva. Vzhledem k tomu, v jakém stavu se chlapec nacházel, hlídka ho předala matce.
V neděli ve tři hodiny ráno při hlídkové činnosti strážníci spatřili na ulici Plumlovská hocha, který se potácel na chodníku před provozovnou Bar u Lesních Zvířátek. Bylo zjištěno, že se jedná o šestnáctiletého, který je pod vlivem alkoholu. Dechová zkouška ukázala hodnotu 1,45 promile. Mladistvý hlídce sdělil, že se procházel v Kolářových sadech, kde objevil odloženou láhev s alkoholem. Obsah vypil. Protože se jednalo o nedospělého byl předán v půl čtvrté ráno matce.
V obou případech budou tyto události předány k dořešení příslušnému správnímu orgánu a bude též informován Odbor sociálních věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí.

Kontrola v barech. Strážníci ve spolupráci s pracovníky Městského úřadu provedli kontrolu v barech, restauracích a heren zdali nejsou podávány mladistvým alkoholické nápoje a není jim umožněno hrát na výherních automatech. Tato akce probíhala v odpoledních hodinách v době od 13.00 do 16.30 hodin. Navštíveno bylo osm provozoven:
hernabar Gól - Vojáčkovo nám., herna bar Mexico - Skálovo nám.,pizzerie Giuseppe - Knihařská ul.,herna Tampa, herna Music, hospoda Garso - Plumlovská ul. ,hospoda U rybáře - Určická ul. a zahradní posezení Na splávku – Domamyslice.
V žádné z nich se nenacházely nezletilé nebo mladistvé osoby.

------------------------------------------------------------------------


26.04.2007

Spadené klíče. Při hlídkové činnosti v centru města nahlásil muž strážníkům, že mu spadly klíče od vozidla do kanálové vpusti před prodejnou oděvů na Žižkově náměstí. Přes operační středisko MP o pomoc požádány ASA TS. Ty vyslaly pracovníka, který klíče vyzvedl a předal majiteli. Z tohoto si můžeme vzít ponaučení a dávat pozor, na to kde parkujeme svůj automobil.

27.04.2007

Opozdilci. Na linku 156 bylo po půl deváté večer přijato oznámení, že na Inline hřišti se nacházejí osoby i přes ukončení provozní doby. Na místě hlídkou zastiženi tři mladíci, kteří areál právě opouštěli. Byli upozorněni na dodržování řádu, který zde platí.
Měděná rýna. Po čtvrté hodině ranní bylo na linku 156 přijato oznámení, že po ul. Komenská jde muž, který nese měděnou rýnu přes štěrkové parkoviště u KaSC směrem na ul. Wolkerova. Na místě oznamovatel strážníkům sdělil, že okap je asi 3m dlouhý a podezřelý ho zahodil do křoví v objektu bývalé sodovkárny. Hlídka zkontrolovala daný prostor a dle odpovídajícího popisu našla podezřelou osobu, odcizený předmět i místo odkud rýna pochází. Majitel byl vyrozuměn a celá událost předána k dalšímu šetření.

28.04.2007
Rumisko. Na linku 156 bylo přijato oznámení, že řidič dodávky dovezl na staveniště u křižovatky na ul. Anglická stavební odpad. Oznamovatel uvedl, že muž řídící vozidlo již dvakráte přivezl suť, kterou na zmíněném místě vyložil. Pomocí MKDS zjištěna odpovídající dodávka odjíždějící do ulice Kosířská. Strážníci zkontaktovali řidiče. Ten uvedl, že ihned po otevření sběrného dvoru odpad odveze. Pro podezření z přestupku proti veřejnému pořádku věc předána správnímu orgánu.

Hra. Po čtrnácté hodině na linku 156 oznámil pracovník bezpečnostní služby, že v areálu Agrostroje v bývalé kotelně se pohybují dvě děti, které si hrají na schovávanou. Strážníci si na místě nezletilce převzali a předali rodičům. Jejich jednáním nebyla způsobena hmotná škoda.

01.05.2007

Plakáty. Pět minut před dvaadvacátou hodinou při kontrolní činnosti autohlídka zahlédla mladíka, jak vylepuje plakáty v podchodě u křižovatky na ulici Újezd - Svatoplukova.
Z důvodu neoprávněného vylepování byly šestnáctiletému hochovi plakáty odebrány a pro podezření z přestupku proti majetku věc předána správnímu orgánu.

str. Jana Adámková
Prevence MP PV

 

 

MĚSTSKÁ POLICIE (C) 2007 


Vytvořeno 8.7.2009 15:21:24 | přečteno 298x | František Adámek
load