Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události z uplynulého týdne > Události řešené MP PV z týdne 18/2015

Události řešené MP PV z týdne 18/2015

24. 4.2015
Pes v autě. Před polednem nahlásil občan, strádání psa ve vozidle a to kvůli vysoké teplotě a nedostatku vody. Strážníci však zjistili, že u automobilu jsou všechna okénka pootevřená, čímž bylo zajištěno větrání. Přesto majitel vozu zkontaktován. Svého německého ovčáka si odvedl na příhodnější místo. Během čtrnácti dnů je to již podruhé co hlídka řešila stejné oznámení.

Nezvaný čtyřnohý návštěvník. Před dvacátou hodinou prostřednictvím linky 156 nahlásila prodavačka zaběhnutí psa do prodejny na ulici Anneská. Hlídka zvíře převzala a odvezla na služebnu. Ještě téhož dne se jezevčík ocitl v rukou svého páníčka, neboť několik minut poté co psík skončil v kotci, volal na linku 156 muž, že se mu ztratil pes, kterého měl uvázaného u prodejny. Popis se shodoval. Strážníci jezevčíka přivezli zpět k nákupnímu středisku, kde došlo k předání. Protentokrát vyřešena událost domluvou.

Děti na trampolíně. O půl osmé večer vyjížděla hlídka na základě telefonického oznámení na porušování občanského soužití a to tím, že bydlící slovně urážela v dopoledních hodinách sousedku. Na místě hlídka zjistila původ sváru. Před domem poškozená postavila trampolínu. Na ni skáčou děti, a to ženu ruší. Proto na ně křičí a verbálně útočí i na jejich matku. Obě strany poučeny, že v tomto případě jde o návrhový přestupek dle § 49/1a zákona o přestupcích č. 200/1990 sb., kdy je zapotřebí do tří měsíců od události podat návrh u správního orgánu. Oznamovatelka má na trampolínu povolení, tudíž se v této záležitosti nedopouští protiprávního jednání.

26. 4.2015
Zloděj lihoviny vrátil, ale snažil se zmizet. V odpoledních hodinách si pracovník ostrahy všimnul zákazníka, který odcizil dvě lahve alkoholu v hodnotě 880 Kč. Zadržet se mu ho ale nepovedlo. Přivolané hlídce muže popsal. Strážníkům se podařilo tuto osobu nalézt ve Smetanových sadech. Při společném návratu do nákupního střediska se dotyčný začal k hlídce chovat agresivně. Situace se vyhrotila natolik, že mu byla přiložena pouta a po té následoval jeho převoz na služebnu Policie ČR ke zjištění totožnosti. Čtyřiadvacetiletý muž je podezřelý z přestupku proti majetku a přestupku proti veřejnému pořádku, neuposlechnutí výzvy úřední osoby. Celá událost postoupena správnímu orgánu.

Měla dovoleno spát u kamarádky. Ve dvě hodiny v noci si servírka hotelu povšimla dvou nezletilých slečen, které se pohybovaly před budovou a mezi sebou se dohadovaly. Z obavy, že se jedná o podnapilé děti, oznámila toto na linku 156. V okamžiku příjezdu hlídky dívky vběhly do obytného domu. Strážníci je uvnitř nalezli. Na to se celá situace vysvětlila, opilé nebyly. Jejich rodiče měli oslavu a ony se za nimi chtěly podívat, pak si to rozmyslely. Strážníci v provozovně zkontaktovali matky dívek. Ty si je převzaly a odešly společně domů.

27.4.2015
Popili a pak usnuli. Po šestnácté hodině v Kolářových sadech zjistil strážník okrskové služby spící dvojici muže a ženu. Tito měli okolo sebe nepořádek. Jednalo se o prázdnou lahev alkoholu, krabičky cigaret a další. Po probuzení osoby doznaly, že rozházené věci jsou jejich. Místo na výzvu uklidili. Jednalo se o lidi bez domova. Pro podezření z přestupku dle §46/2 zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb., a to nerespektováním Obecně závazné vyhlášky města č. 10/2009, která zakazuje požívání alkoholu na určitých veřejných místech a dále z přestupků proti veřejnému pořádku dle §47/1 c, d) zákona 200/1990 Sb. celá záležitost postoupena správnímu orgánu.

28. 4.2015
Překvapení ve sklepě. V poledne se žena obrátila s žádostí na linku 156 o odchyt zatoulané kočky, kterou objevila v domě ve sklepě. Volající doporučeno, aby zvíře vypustila ven, neboť kočka se o sebe sama postará a z toho důvodu se odchyt neprovádí.

Svalil se na auto, poškodil stěrač. Několik minut po poledni přijato sdělení o muži, který nekontroluje své pohyby a motá se mezi vozidly v ulici Pod Kosířem. Při příjezdu na místo, hlídku zkontaktoval oznamovatel. Strážníkům ukázal poškozené vozidlo, na které podnapilý občan spadl a při pádu ulomil zadní stěrač. Tento osmašedesátiletý muž seděl opodál a měl poraněnou ruku. Zraněného hlídka dopravila na ošetření a poté ho předala jeho družce. Majitele vozu se nepodařilo vyrozumět, a proto mu byl zanechán vzkaz. Ke škodě na majetku nedošlo úmyslně, tudíž nejde v tomto případě o protiprávní jednání. Věc se řeší  občanskoprávní cestou.

Nešťastný pád. Odpoledne oznámila tamější bydlící na linku 156 ležícího člověka přímo ve vchodu panelového domu. Hlídka zjistila od jednašedesátiletého pána, že trpí diabetem a nečekaně se mu zatočila hlava a on upadl. Záchranná zdravotnická služba, nemocného odvezla do nemocnice s podezřením na frakturu nohy. Paní, které nebyla událost lhostejná a vše nahlásila patří poděkování.

Str. Jana Adámková – MP PV

 

Vytvořeno 30.4.2015 16:09:11 | přečteno 369x | František Adámek
load