Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události řešené MP PV z týdne 19/2006

Události řešené MP PV z týdne 19/2006

Události řešené MP PV z týdne 19/2006

 

Krádeže.

10.05.2006

V 16.30 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení z OD, že mají v prodejně zadrženého pachatele drobné krádeže. Autohlídkou MP byl na místě zjištěn nezletilý chlapec, který odcizil videohru v hodnotě 1.799,- Kč. Vzhledem k věku pachatele nebyla věc projednána na místě, ale bude oznámena příslušnému správnímu orgánu. Do prodejny se dostavil zákonný zástupce chlapce, který si jej převzal. Zboží bylo vráceno zpět do prodeje.

Při řešení krádeže v OD byl zadržen další pachatel drobné krádeže. Hlídkou MP byl na místě zjištěn muž, který odcizil cigarety v celkové hodnotě 440,- Kč. Ověřením na Policii ČR bylo zjištěno, že muž byl v posledních třech letech za krádež trestán, proto vzniklo důvodné podezření ze spáchání trestného činu. Celá věc byla předána k dořešení Policii ČR. Zboží bylo vráceno zpět do prodeje.

Hlídky MP řešily dalších 8 přestupků proti majetku, kterých se dopustili pachatelé drobných krádeží v OD.

---------------------------------------------------------------------------------

04.05.2006

Strojní čištění. V 07.00 - 11.00 hodin byla strážníky MP provedena kontrola dodržování dopravního značení při strojním čištění města. Byly nařízeny tři odtahy vozidel, které porušovaly dopravní značení, a jejichž majitelé se během úklidu ke svým vozům nedostavili.

Lepili plakáty. Ve 21.40 hodin si hlídka MP vykonávající hlídkovou činnost v centru města si všimla podezřelého chování mladíka, který se před hlídkou schovával. Proto se hlídka rozhodla provést kontrolu průchodu, kde se mladík nacházel. Zde se nacházeli dva mladíci, a na zemi ležely plakáty s lepidlem a štětkou. Po zjištění totožnosti se mladíci k vylepování plakátů přiznali. Jelikož vznikla obava, že by mohlo docházet k dalšímu vylepování, byly plakáty mladíkům odebrány, a vystaveno potvrzení. Strážníci mladíkům sdělili, že se dopustili přestupku proti veřejnému pořádku, a celá věc bude předána správnímu orgánu, včetně zabaveného materiálu. Poté byla pořízena z místa fotodokumentace, plakáty na výzvu mladíci sundali a byli propuštěni.

05.05.2006


Studentský majáles. V 10.00 - 11.00 hodin byl hlídkami MP zajištěn dohled na seřadišti Majálesu a při následném přesunu průvodu studentů přes pozemní komunikace. V průběhu konání akce byly hlídkami MP prováděny kontroly zaměřené na dodržování veřejného pořádku, včetně kontrol restaurací v centru města, zda nedochází k podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18-ti let. Strážníci nezjistili žádné protiprávní jednání.

Den se složkami IZS. V rámci předváděcí akce složek IZS si strážníci MP Prostějov připravili ukázky použití donucovacích prostředků, včetně služební zbraně, proti pachatelům přestupků a trestných činů. Dále byla připravena ukázka výstroje a výzbroje strážníků MP. Návštěvníci si mohli také vyzkoušet použití služební zbraně na laserové střelnici, a v rámci prevence kriminality, po ověření svých znalostí, vyhrát i drobné dárky.

Zatoulaní psi. V tomto týdnu bylo strážníky MP odchyceno 7 psů, kteří se pohybovali na území města bez majitelů, a další 3 odchycení psi byli strážníky převzati od občanů. Všichni tito psi byli umístěni v kotcích na služebně MP. Pro 6 z nich se dostavili jejich majitelé, se kterými byly přestupky proti vyhlášce města vyřešeny na místě při předání blokovými pokutami. Zbývající psi byli převezení do útulku pro opuštěná zvířata v Olomouci.

 

MĚSTSKÁ POLICIE (C) 2006


Vytvořeno 8.7.2009 15:20:49 | přečteno 285x | František Adámek
load