Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události řešené MP PV z týdne 19/2008

Události řešené MP PV z týdne 19/2008

hlavicka-MPPV_f2l.gif
hlavicka-MPPV_f2s.gif hlavicka-MPPV_f2p.gif

Události řešené  MP PV z týdne 19/2008 

 Restaurace a bary. Během týdne dvakrát v nočních hodinách navštívili strážníci osmnáct provozoven. Kontroly byly zaměřené na podávání alkoholu osobám mladším 18 let a hru na výherních hracích automatech. Nezjištěno žádné protiprávní jednání.

01.05.2008

„Podivná zábava“. Před třetí hodinou ranní přijato oznámení na linku 156 o nevhodném chování mladíků. Ti v ulici Školní převrátili nádobu na odpad. Do dané oblasti vyslána hlídka. Pomocí městského kamerového systému a daného popisu strážníci podezřelé zadrželi. Jednalo se o muže ve věku dvacet pět a dvacet čtyři let. Jeden z nich nebyl u takovéto činnosti přistižen po prvé. Při návratu na místo zjistili strážníci převrácené stojany a převrhnuté kontejnery, kdy část jejich obsahu zasahovala až do vozovky. Za přítomnosti hlídky dali dotyční vše do pořádku. Celá událost předána ke správnímu řízení pro podezření z přestupku proti veřejnému pořádku.

03.0.2008

Nocležník. Kolem osmé hodiny na linku 156 sděleno, že v ulici Letecká u odbočky leží na zemi člověk. Vyslaná autohlídka objevila na parkovišti jednadvacetiletého spícího muže. Ten si zde spokojeně pochrupoval ve spacím pytli. Osoba v pátrání nebyla. Mladík uvedl, že Prostějovem jen projíždí a chtěl si odpočinout.

Pletl si chodník ze silnicí. V odpoledních hodinách nahlášeno na linku 156 jezdící vozidlo po chodníku v ulici Suchardy. Hlídka tento automobil našla zaparkovaný před jedním z vchodů. Na místě pětadvacetiletému řidiči udělena bloková pokuta ve výši 2000 Kč.

04.05.2008

„Sběrači kovu“. V dopoledních hodinách na linku 156 přijato oznámení o podezřelém pohybu osob na staveništi u křižovatky Svatoplukova – Vápenice – Olomoucká. Strážníci v těchto prostorách zastihli dva muže (25 a 36 let) jak nakládají na dvojkolák kovový šrot. Oba přiznali, že tak činní v úmyslu železo zpeněžit ve sběrně surovin. Ani jeden z nich nebyl schopen prokázat svoji totožnost. Z tohoto důvodu předvedeni na služebnu Policie ČR. Oba jsou podezřelí z přestupku krádeže. Odcizené věci, jejichž hodnota zcela zjevně nepřesahuje částky 5000 Kč, včetně vozíku odebrány a celá záležitost postoupena správnímu orgánu. Zde hrozí pokuta až 15 000 Kč + 1000 Kč poplatek za správní řízení.

„Nenechavci“ měli smůlu kvůli všímavosti občanů a rychlosti policie. V noci po jedné hodině byli spatřeni mladíci, kteří se snažili dostat do zaparkovaného vozidla na ulici B. Němcové. Takto znělo telefonické sdělení. Ihned do této lokality vyslána autohlídka MP a zároveň informován operační důstojník z Policie ČR. Strážníci na místě zajistili čtyři mladé muže. Při prohlídce okolí zjištěno několik otevřených automobilů. V daném okamžiku přijela i hlídka Policie ČR, která znala totožnost dotyčných, neboť v průběhu noci již s nimi řešila jiný skutek. Celou událost si převzala.

05.05.2008

Neobvyklá krádež. Pět minut před patnáctou hodinou oznámil občan na linku 156, že viděl muže nesoucího v náručí sochu Ježíše Krista z kostela za Priorem. Podezřelý se vydal směrem k parkovišti na Hradební ulici. Vyslaná hlídka muže dostihla i s odcizenou sochou na ulici Komenská. Zde uvedený mluvil se dvěma muži, kteří jej oslovili, neboť jeho počínání jim bylo též divné. Byli rozhodnuti, že zavolají na policii. Strážník se objevil právě v tomto okamžiku. Ihned podezřelého vyzval k prokázání totožnosti. Jednalo se o dvaatřicetiletého muže, bydlícího v okrese Prostějov. Dotyčný ke svému činu uvedl, že sochu zakoupil na tržnici za 300 Kč. Následně spolu s podezřelým a odcizenou sochou se hlídka přemístila, ke vchodu do kostela na Filipcově náměstí. Uvnitř po celou dobu zajišťoval strážník místo trestného činu, aby nebyl poškozen důkazní materiál. Na zemi ležel dřevěný kříž z něhož socha byla násilně sňata. Zde všichni zúčastnění setrvali do příjezdu Polici ČR, která si věc převzala. Předběžné vyčíslení škody činí 60 000 Kč. Samozřejmě historická cena je mnohonásobně vyšší.
I zde patří poděkování občanům. Neustále se potvrzuje, že policie se bez pomoci veřejnosti neobejde.


Str. Jana Adámková
Prevence – MP PV

Vytvořeno 8.7.2009 15:22:25 | přečteno 223x | František Adámek
load