Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události řešené MP PV z týdne 21/2012

Události řešené MP PV z týdne 21/2012

Odchyty.
V průběhu několika dní strážníci třikrát vyjížděli na oznámení o nálezu mláděte sovy. Po prve se mladá sovička nacházela pod stolem v bistru na Hloučele. Za dva dny po té byl proveden další odchyt na ulici Průmyslová a následující den opět strážníci přivoláni do lesoparku Hloučela. Dvě putovali k ochráncům přírody IRIS se sídlem na náměstí Husovo a jedna do stanice pro handicapovaná zvířata v Němčicích nad Hanou.
V IRISU skončilo i šest malých kačenek, které se pohybovaly po silnici na ulici Brněnské.
Ojedinělý výjezd zaznamenali strážníci v podvečerních hodinách , po telefonickém oznámení, že po zahradě volajícího se pohybuje nosál. Strážník zjistil, že zvíře patří sousedům. Majitel si nosála odchytl.

sova.jpg

kacenky.jpg

 

18.05.2012
Nakupující si chtěla přilepšit. Navážila si hrozny, přilepila štítek s cenou, a po té si do sáčku další trs přidala. Jejího počínání si však povšiml pracovník bezpečnostní firmy. Rozdíl v ceně činil 29 Kč. Přivolaní strážníci do obchodního domu na ulici Plumlovská s dvaasedmdesátiletou seniorkou přestupek vyřešili v blokovém řízení. Takovéto jednání není v posledním období ojedinělé.

Poškození dřevěných soch. Po dvaadvacáté hodině nahlášeno na linku 156 ničení dřevěných soch ve Smetanových sadech třemi mladíky. Strážníci se ihned přesunuli na dané místo. Od oznamovatele si převzali jednu osobu, která se na poškození těchto děl podílela. Ostatní utekli. Po chvíli se podařilo zadržet i tyto. Jednalo se o muže ve věku od 18 do 20 let. Ti jsou pro své jednání podezřelí z trestného činu. Všichni tři předáni Policii ČR.
Všímavému občanovi, kterému nebylo protiprávní dění lhostejné děkujeme.

plastika01.jpgplastika02.jpg

Usnul na toaletě. Po třetí hodině ranní přijata na linku 156 žádost obsluhy herny o prověření osoby, která se nachází již delší dobu na  uzavřené toaletě a nevychází. Strážníci zjistili, že dvaadvacetiletý návštěvník v kabince usnul. K protiprávnímu jednání nedošlo. Muž se odebral do svého bydliště.

19.05.2012
Kdy je nutné povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les? Skácet strom na své zahradě není v rozporu se zákonem, je-li obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí menší než 80 cm.
Pokud by byl obvod stromu v tomto místě větší, lze pokácet strom pouze na základě povolení odboru životního prostředí. Toto uvádíme na základě přijatého oznámení na linku 156, kdy volající upozornil na jednání souseda, který odstranil vzrostlejší jehličnan. Při prověření události hlídka zjistila, že se nejedná o činnost, kdy by majitel pochybil.

Svým chováním na sebe upoutal pozornost. Po dvacáté hodině nahlásila žena na linku 156 podezřelý pohyb svlečeného muže do půli těla na parkovišti v ulici Mozartova. Strážníci v uvedené lokalitě dotyčného zkontaktovali. Vyšlo najevo, že třiadvacetiletý muž slovenské národnosti oslavoval vítězství hokejistů.

Narušoval veřejný pořádek, skončil na záchytce. Po desáté hodině večer zaznamenali strážníci hlučné chování osob, jdoucích po ulici Havlíčkova. Jeden z tříčlenné skupiny nejprve kopnul do kontejneru a po té ho převrátil. Na výzvu k zanechání tohoto jednání reagoval nadávkami a vyhrůžkami. Bezdůvodně křičel na kolemjdoucí občany. Svým chováním značně rušil noční klid a na rozdíl od přítomných kamarádů se nehodlal zklidnit. Proto hlídka rozhodla o jeho umístění na záchytnou stanici v Olomouci. Přivolán lékař. Ten shledal třicetiletého výtečníka schopným k převozu. Dechovou zkouškou u dotyčného naměřeno 2,91 promile.
Celá událost postoupena správnímu orgánu pro podezření z přestupků proti veřejnému pořádku a občanskému soužití. Přestupci hrozí pokuta až do 20 000 Kč. Navíc nocleh v protialkoholním zařízení přijde i s dopravou na 4 100 Kč.

20.05.2012
Muž v trenýrkách. Před polednem nahlásil občan na linku 156, že v lesoparku Hloučela přibližně 150 m od Olomoucké ulice se povaluje nahý muž. Strážníci v dané oblasti objevili sedmatřicetiletého chlapíka, který ležel na dece a četl knížku. Na sobě měl oblečeny trenýrky. Vzhledem k okolnostem a místním poměrům, kdy lesopark Hloučela slouží k rekreaci osob, nebylo zjištěno protiprávní jednání. Jiný občan bez oblečení v této lokalitě nenalezen.

22.05.2012
Tři černé pytle s odpadky nalezeny poblíž hřbitova v Krasicích.
Před devátou hodinou vyslána hlídka k prověření oznámení o založení černé skládky. Strážníci danou oblast zkontrolovali a přibližně po pěti stech metrech za místním hřbitovem v Krasicích u polní cesty za vysokým porostem objevili pytle s odpadky. Po prohlédnutí obsahu, kde se nacházel převážně směsný odpad , ležely i různé písemnosti s nacionály. Tyto přispěly k dohledání osoby podezřelé z odložení tohoto odpadu. To se také hlídce podařilo. Po zkontaktování se muž dostavil na služebnu. Jak se věci dostaly na místo, vysvětlit nedokázal. Tvrdil, že pytle uložil na místo určené pro svoz u svého domu.
Ovšem i toto jednání je přestupkem proti veřejnému pořádku, neboť odkládat odpadky mimo vyhrazená místa je zakázáno. Pětadvacetiletý muž věci za přítomnosti hlídky odklidil. Událost vyřešena na místě pokutou v blokovém řízení a to nejvyšší možnou sazbou.

Cyklista nadýchal 2,95 promile. Třicet minut po patnácté hodině přijato sdělení na linku 156 o podnapilém cyklistovi, který při jízdě na kole stále padá a ohrožuje ostatní účastníky silničního provozu. Strážníci muže zastihli na ulici Drozdovice přímo při pádu na pozemní komunikaci. Čtyřiapadesátiletý muž se doznal k požití 4 piv a 2 rumů. Dechovou zkouškou u něj naměřena hodnota 2,95 promile. I přes to, chtěl cyklista stále pokračovat ve své jízdě. Nebyl schopen pochopit, že ve stavu, ve kterém se v této době nacházel, jet nesmí. Proto strážníci přistoupili k odebrání jízdního kola. Celá událost postoupena příslušnému správnímu orgánu. Za tento přestupek dle zákona je možné udělit pokutu 25 000 až 50 000 Kč.

23.05.2012
Starost o sousedku byla na místě. V ranních hodinách se obrátila s žádostí na linku 156 žena, která uvedla obavu o paní bydlící v domě. Vypověděla, že důchodkyně nebyla delší dobu viděna. Po chodbě se šířil zápach. Strážníci pojali podezření, že seniorka zemřela. Proto na místo přivolána Policie ČR, která rozhodla o otevření bytu. Po té obava potvrzena. Třiaosmdesátiletá žena nalezena mrtvá. Její pes převezen prozatímně na služebnu. Po té o události vyrozuměna rodina. Psa si vyzvedla.

Vypil dvě dvanáctistupňová piva a sedl za volant. Po dvaadvacáté hodině nahlášen na linku 156 podnapilý řidič, který jede ve voze po ulici Plumlovská směrem k centru. Pomocí městského kamerového systému automobil sledován a hlídce předávány informace o jeho pohybu. Autohlídka muže dostihla při vystupování z vozu na Přikrylově náměstí. Vozidlo nechal nastartované, v ruce držel hamburger a šel vykonat potřebu. Jeho chůze byla nejistá. Strážníky byl vyzván k předložení dokladů. Po té byla u řidiče provedena dechová zkouška s výsledkem 1,45 promile při dalším měření 1,63 a  při třetím 1,71 promile. Přivolána Policie ČR, která si dvaadvacetiletého muže převzala k dalším úkonům.

Pes v bazéně. Po jedné hodině v noci na linku 156 nahlásila žena, ojedinělou událost. Uvedla, že u sousedů zřejmě spadl pes do bazénu a nemůže ven. Na zvonění nikdo neotvírá. Strážníkům se majitele domu podařilo zkontaktovat a vysvětlit důvod této noční návštěvy. Zvíře bylo vytaženo. Pes nepatřil bydlícím a proto ho hlídka převezla na služebnu. Dle čipu, který pes měl, byl zjištěn majitel. Ihned o celé záležitosti vyrozuměn. Po té si psa přišel vyzvednout. Šestačtyřicetiletému občanovi udělena bloková pokuta ve výši 1 000 Kč pro porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání § 27 1j) , nesplnění povinnosti stanovené na základě tohoto zákona v obecně závazné vyhlášce obce.

24.05.2012
V afektu si odhodil klíče od domu na stříšku budovy divadla. Podnapilý jednadvacetiletý muž se po tomto svém úkonu snažil dostat klíče zpět. Vylezl na plechovou stříšku, která pod jeho vahou povolila. Mladík tento úsek opustil a vydal se zkusit vyšplhat druhou stranou, kde se mu jeho záměr zdařil. Po té slezl dolů. Celé jeho konání viděla oznamovatelka, která událost nahlásila na linku 156. Strážníci na místě zmíněnou osobu zadrželi. Chlapík se choval neurvale a měl snahu utéci. Hlídkou byl dostižen. Skončil v poutech. Následovalo provedení dechové zkoušky. Ta byla pozitivní a naměřená hodnota činila 2,0 promile. Pro jeho agresivní chování rozhodli strážníci o umístění na záchytnou stanici. Přivolaný lékař převoz potvrdil a výtečník putoval do Olomouce, kde před půlnocí byl předán zdravotníkům.
Z důvodu, že způsobená škoda nepřesáhla částku 5 000 Kč, věc postoupena správnímu orgánu pro podezření ze spáchání přestupku proti majetku

Str. Jana Adámková
MP PV - prevence

Vytvořeno 25.5.2012 14:00:41 | přečteno 425x | František Adámek
load