Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události řešené MP PV z týdne 23/2007

Události řešené MP PV z týdne 23/2007

Události řešené MP PV z týdne 23/2007

  

Krádeže.

V průběhu týdne strážníci MP řešili v obchodech 9 pachatelů, kteří se dopustili drobných krádeží. Po ověření skutečnosti, zdali nebyl v uplynulých třech letech někdo z nich trestán za majetkovou trestnou činnost, byly přestupky řešeny v blokovém řízení do výše až 1 000,- Kč. V jednom případě se jednalo o nezletilce. Událost předána správnímu orgánu.

01.06.2007

Zapomětlivý řidič. Po osmé hodině bylo na linku 156 přijato oznámení z mateřské školy, že na ulici J.Suka stojí ve vjezdu do budovy havarovaný automobil. Ten navíc znemožňoval navezení kontejnerů na odpad ze sečení trávy. Vozidlo v pátrání nebylo. Proveden odtah do areálu ASA TS.

Podobné sdělení bylo zaznamenáno na dispečinku MP o dvě hodiny později, kdy došlo k zablokování vjezdů do garáží na ulici Letecká. Provedeny čtyři odtahy. Pro řidiče to znamená nejen bloková pokuta až 2000 Kč, ale také poplatek za odtažení ve výši 1500,- Kč.

Sprejeři. Před jednadvacátou hodinou bylo oznámeno na linku 156, že dvě osoby u OD Albert na Anglické ulici stříkají sprejem po zdi. Hlídka pachatele po krátkém pronásledování zajistila. Jednalo se o dva čtrnáctileté hochy. Pro podezření z trestného činu, neboli činu jako trestného celá událost předána Policii ČR.
Za toto počínání by měli nezletilí pachatelé stanout před soudem pro mladistvé dle zákona o soudnictví mládeže. Navíc rodiče budou muset sáhnout do kapsy na úhradu vzniklé škody, neboť za své děti do 18 let zodpovídají. Je zde ovšem možnost dohodnout se s poškozeným na jiném způsobu náhrady, jako se to stalo v tomto případě. Hoši vlastním přičiněním očistili budovu od barvy a zeď dali do původního stavu. Ale i tak se jedná o trestný čin, protože u sprejerství trestní zákon nevyžaduje způsobení škody.
Za oznámení a všímavost občanům děkujeme a jsme rádi, že jim není lhostejné poškozování cizího majetku.

02.06.2007

Uhynulé zvíře. Před půl devátou na linku 156 bylo přijato oznámení o mrtvém zvířeti na ulici Šmeralova. Hlídka na místě zjistila, že se jedná o kachnu. O čtyři dny později došlo k nálezu mrtvého holuba na Plumlovské ulici. Strážníci místa označili cedulkou nebezpečný nález. Předáno pracovníku A.S.A.

Nenechavci. Dvacet minut po čtrnácté hodinu bylo nahlášeno na linku 156, že v parčíku ve Vrahovicích dochází k řezání stromu. Strážníci v tamějších prostorách přistihli dva muže, jak se snaží odřezat železnou trubku, která dříve sloužila jako sloupek k plotu. Jelikož plot se na uvedeném místě již dlouhou dobu nenachází a zbytky železných tyčí v parčíku nejsou potřeba, obešla se celá událost bez dalšího řešení.

Podnapilost. Chvíli před dvacátou hodinou oznámila barmanka z provozovny na ulici Přemyslovka vyhrožování zákazníkem. Na místě zjištěno, že obsluha odmítla nalít alkohol pro očividnou opilost jednomu z hostů. Toto počínání vyvolalo u něho nevoli a začal se k ní vulgárně chovat. Za přítomnosti strážníků došlo sice ke zklidnění situace, ovšem za čtyřicet minut byla hlídka opět povolána. Tentokrát se jednalo o to, že kamarád zpitému muži podával svoji kořalku, kterou si objednal. Dle přestupkového zákona je zakázáno podávat či prodávat alkoholické nápoje osobě zjevně ovlivněné alkoholickým nápojem nebo jinou návykovou látkou. Pro podezření z přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi celá událost předána správnímu orgánu.
A znovu alkohol. I další výjezd strážníků byl podmíněn značným požitím lihovin. Po dvacáté hodině bylo přijato sdělení z baru na ulici Svolinského, že zde návštěvník ničí zařízení zahrádky. Došlo zde k poškození plastového stolu a podezřelou osobou byl shledán mladík ve značně podnapilém stavu. Z důvodu, že nebyl schopen prokázat svoji totožnost byl předveden na služebnu Policie. Pro podezření ze spáchání přestupku proti majetku věc předána správnímu orgánu.

Potyčka.
Pět minut před půlnocí bylo přijato na operační středisko sdělení o fyzickém napadení osob na ulici Komenská. Při příjezdu hlídek, dva mladíci na sebe útočili pěstmi a skupinka šesti lidí se jim snažila v tomto pěstním souboji zabránit. Strážníci ihned dali výzvu k zanechání tohoto jednání. Na místo přivolány dvě sanitky k přepravě dvou zraněných mladíků.
Samotný z účastníků tohoto incidentu k celé věci uvedl, že spolu s kamarády navštívil bar a když vyšel s ostatními ven před podnik si popovídat, procházela okolo nich skupina tří osob. Najednou jeden z nich ho bez jakékoliv příčiny udeřil pěstí do tváře. Toto potvrdili i ostatní přítomní. Na místo byla také přivolána hlídka Policie. Věc předána k dořešení správnímu orgánu.

03.06.2007

Fretka. O půl dvanácté odpoledne bylo přijato oznámení , že na ulici Lidická se nachází zraněná fretka. Zvíře bylo odchyceno. Mělo zřejmě vnitřní zranění, poraněnou nohu a ocas. Bylo převezeno do ordinace veterináře. Ten ji prohlédl a vzhledem k jejímu stavu rozhodl o utracení.

Jízda „jednosměrkou“. Před dvacátou hodinou při hlídkové činnosti v okolí sportovní haly si strážníci povšimli jedoucího vozidla Opel zákazem vjezdu všech vozidel v jednom směru na ulici Tyršova. Jeho řidič nereagoval na výzvu k zastavení a pokračoval v jízdě dále směrem k ul. Kostelecká. Ani modrý maják a zvukový signál ho nezastavil. Pokračoval rychlou riskantní jízdou po ul. U Stadionu, dále po Severním obslužném obchvatu, ul. J. Lady, ul. Finská, ul. Belgická. ul. Švýcarská až na ul. J.V.Myslbeka. Zde automobil odstavil na parkovišti. Strážníci muže vyzvali k prokázání totožnosti a předložení řidičského průkazu, zda je způsobilí k řízení motorového vozidla. Mladík sdělil, že u sebe nemá žádné doklady a řidičský průkaz nevlastní. Vzniklo důvodné podezření ze spáchání trestného činu a proto na místo přivolána Policie ČR, která si celou událost převzala

04.06.2007

Hra. Dvacet minut po patnácté hodině bylo na linku 156 ohlášeno ničení zeleně na ulici Kostelecká. Hlídka zjistila dva desetileté chlapce, kteří lozili po stromě a lámali větve. Nezletilci nepořádek pod stromem uklidili a byli předáni rodičům.

Revize v barech. Ve večerních hodinách provedeny kontroly restaurací a barů se zaměřením na podávání alkoholických nápojů osobám mladších 18 let a hru na výherních hracích automatech. Jednalo se o tyto provozovny: Bar-herna Max, Sport bar, Bar-herna Gól a Bar-herna Little Las Vegas - vše Svatoplukova, Pivnice U Michala Pernštýnské nám., Mexico Fugnerova, Bar-herna Barbar a Rubín Školní, American club Sv. Čecha, Italia club Netušilova, Acapulco club Újezd, Vagón Dolní, Š-club Palacká, Sport bar Kostelecká, U Anděla E. Králíka, Galaxy, Herna-bar Tampa, Bar-herna Triga, Herna-bar Camel a Atlantic - vše Plumlovská.
V žádné z těchto provozoven nebylo zjištěno protiprávní jednání.

Str. Jana Adámková
Prevence MP PV

MĚSTSKÁ POLICIE (C) 2007


Vytvořeno 8.7.2009 15:21:38 | přečteno 332x | František Adámek
load