Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události řešené MP PV z týdne 23/2011

Události řešené MP PV z týdne 23/2011

Krumsín 2011


Na osmý ročník setkání zdravotně hendikepovaných občanů prostějovského regionu byli již tradičně přizvání strážníci Městské policie Prostějov. Ti připravili pro přítomné tři stanoviště. Jedno z nich byla laserová střelnice. Na druhém se plnily různé úkoly např. správné přiřazení obrázků k různým situacím, nebo vyplňování testíků s dopravní tematikou. Novinkou pro letošní rok, byla možnost si vyzkoušet brýle navozující požití alkoholu a po té s nimi projít překážkovou dráhou. Podstoupit připravené úkoly přišly i děti z blízkého okolí. Tato sobotní akce probíhala na tamějším fotbalovém hřišti.

 bryle_krumsin.jpg strelba_krumsin.jpg

 Beseda se sluchově postiženými občany.

Strážníci navštívili občany se sluchovým postižením v budově na ulici Svatoplukova. Cílem setkání bylo tentokrát přiblížení pravidel platící nejen pro motoristy, ale i ostatní účastníky silničního provozu. Nechyběla video ukázka z činnosti Městské policie. Celá přednáška probíhala za pomoci paní tlumočnice.

 

neslysici.jpg


---------------------------------------------------------------------------------------

02.06.2011
Muž sebral z regálu uzeniny, při předvádění na Policii ČR chtěl zmizet.
Po poledni z obchodního domu na Plumlovské ulici oznámena pracovníkem bezpečnostní agentury na linku 156 drobná krádež, při které byl zadržen pětapadesátiletý muž. Ten si uschoval za bundu klobásy v hodnotě 116 Kč a prošel pokladní zónou bez zaplacení. Neměl u sebe žádné doklady, proto byl vyzván k následování hlídky, z důvodu předvedení na Policii ČR ke zjištění totožnosti. Nejprve strážníky dobrovolně následoval, ale po ujití přibližně 10 m, se dal na útěk. Byl hlídkou dostižen. I po té se nevzdával a stále se snažil uniknout. Proto mu byla nasazena pouta. Celá událost postoupena k správnímu řízení pro neuposlechnutí výzvy úřední osoby a pro přestupek proti majetku.

Skupina čtyř občanů ve věku 14, 17,18 a 27 let, vzala potrubí z bývalého koupaliště. Čtvrt hodiny po patnácté hodině spatřil strážník okrskové služby „sběrače kovů“ vezoucí na dvoukolovém vozíku 3 kusy silnostěnných železných rour o hmotnosti přibližně 120 kg. Dotyční tvrdili, že železo pochází z bývalé pískovny v Držovicích a toto jim bylo věnováno. O záležitosti vyrozuměna hlídka Policie ČR, která se snažila zjistit pravdivost jejich výpovědi v udané obci. Ta se nachází mimo katastr města, kam dle zákona pravomoc městské policie Prostějov již nespadá. Mezitím po ulici Nerudova projížděl motocyklista, který při průjezdu kolem strážníků a zmíněných osob zvolal, že věci pochází z areálu bývalého koupaliště za velodromem a jedná se o roury z tamější čističky vody. Po tomto prohlášení se přítomní ke krádeži doznali. Sdělili, že do areálu prošli dírou v oplocení k nefunkčnímu filtračnímu zařízení, kde potrubí odmontovali. Jejich záměrem bylo po té odevzdat je ve výkupně , čímž by si přišli dle jejich slov na 400 až 500 Kč. Pro podezření z přestupku proti majetku událost postoupena správnímu orgánu.

potrubi.jpg

06.06.2011
Řidič měl vysloven zákaz řízení a přesto opakovaně opilý sedal za volant. Třicet minut po dvanácté hodině nahlášeno na linku 156, že po autobusovém nádraží jezdí zmateně osobní vozidlo Škoda Octavia. Pomocí městského kamerového systému byl vůz spatřen v uvedeném místě na parkovišti před hlavním vchodem do budovy. Řidič, který z vozidla vystoupil, odešel nejistým krokem do prostor nádraží. Po třiceti minutách se vrávorající chůzí vrátil k automobilu, před kterým dokonce upadl na zem a pohyboval se po čtyřech. Po několika neúspěšných pokusech nastoupil do vozidla a po chvíli se rozjel do protisměru k ulici Svatoplukova. Přes operační středisko byla vyslaná hlídka, kterou průběžně o celém dění, informovali. Strážníci třiačtyřicetiletého řidiče zajistili. Pro podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky přivolána na místo hlídka Policie ČR. Ta posléze z databáze zjistila, že muž má již vysloven zákaz řízení. Navíc je tedy podezřelý z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí. Policisté si celý případ přebrali k dalším úkonům. Tentýž den po osmnácté hodině přijata na linku 156 informace o dopravní kolizi mezi zaparkovanými vozy v ulici opodál centra. Strážníci zjistili, že se jedná opět o výše zmíněného řidiče. Ten stále jevil známky požití alkoholu, nebo jiných omamných látek. Choval se arogantně, dechovou zkoušku odmítl a odvolával se na zdravotní problémy. Lékařské ošetření však odmítl.O případu vyrozuměna služba dopravních nehod Policie ČR, která si událost na místě převzala

07.06.2011
Pes uvázaný u stromu v Kolářových sadech skončil v Olomouckém útulku. Neznámá osoba nechala štěně německého ovčáka v parku u stromu několik hodin. Pes měl k dispozici misku s vodou. Na toto upozornila žena, která vše ohlásila na linku 156. Strážníci štěně několikrát za službu zkontrolovali. Jelikož si ho nikdo nevyzvedl, bylo převezeno na městskou policii a umístěno do kotce. Ani po dvou dnech se majitel nepřihlásil. Následoval převoz do útulku.. Pro podezření z přestupku , opuštění zvířete, dle zákona Na ochranu zvířat proti týrání věc postoupena Policii ČR.

pes.jpg

Na hrázi u rybníka měla kačena v těle zabodnutý háček od rybářského prutu. Na linku 156 přijata informace o zraněném ptáku. Hlídce na místě oznamovatelka kačenu předala. Po té strážníci zjistili zapíchnutý háček od udice na břiše a zobáku. Vytáhli jej. Jiné poranění neměla. Veterinární ošetření nebylo zapotřebí. Na to vypuštěna zpět do volné přírody, kde se ihned přidala k ostatním.

8.6.2011
Nakupující v obchodě sešrouboval dvě zahradní hadice plastovou spojkou a u pokladny chtěl markovat jako jeden kus. V dopoledních hodinách přijato na linku 156 sdělení o drobné krádeži v obchodním domě na ulici Konečná. Vyslané hlídce sděleno pracovníkem bezpečnostní agentury, přistižení dvaašedesátiletého muže, který měl na prodejně smontovat plastovou spojkou protilehlý kus zahradní hadice a po té ji vložit do nákupního košíku. Tímto pokladní namarkovala jen jeden díl. Nakupující, ale vše popřel. Tvrdil, že si jen nebyl jistý velkostí spojky. Jakmile našel tu správnou, tak ve spěchu ji zapomněl vymontovat a vhodil zboží do košíku. Celá tato záležitost předána správnímu orgánu pro podezření z přestupku proti majetku.

Šestadvacetiletá žena měla v úmyslu skončit svůj život skokem z mostu. Několik minut po jedenácté hodině oznámil jednapadesátiletý muž podivné chování mladé ženy, která stojí na pravém okraji mostu za zábradlím ve směru od ulice Dolní a pravděpodobně chce skočit dolů. Strážníci při příjezdu do uvedené lokality spatřili tři muže, jak drží ženu silnější postavy za ruce, aby zabránili jejímu pádu do silnice. Hlídka rychle vystoupila ze služebního vozu a běžela na pomoc. Společně s přítomnými se podařilo „nešťastnici“ dostat přes zábradlí na komunikaci do bezpečí. Následně vyrozuměna Záchranná služba a Policie ČR, které byla předána. K svému činu uvedla, že je v tíživé finanční situaci.
Oznamovateli i oběma mužům děkujeme za příkladné jednání, ne každý by v dnešní době jednal stejně.

Odcizení rýny v oblasti na Močidýlkách. Ve večerních hodinách na linku 156 podal občan informaci o krádeži rýny ze dvou řad garáží. Jelikož se zde jedná o neznámého pachatele , věc přebírá Policie ČR.

09.06.2011
Vypáčená garáž na ulici Vrahovická za sběrnými surovinami. Před polednem na linku 156 přijato sdělení o násilném vniknutí do zmíněných prostor. Na hlídku čekal oznamovatel. Zavedl je na místo. Vrata byla otevřena vylomením a poškozením zámku. Strážníci pro podezření z trestného činu místo zabezpečili a o zjištěných skutečnostech vyrozuměli Policii ČR.
Na celém území města strážníci provádí denně namátkové kontroly. V místech, kde dochází k četnějšímu páchání trestné činnosti je dohled častější.
Tímto se obracíme s žádostí na občany, pokud se setkají s podezřelým chováním, ať se obrátí na linku 156, 158. Včasným zavoláním mohou přispět k dopadení pachatelů.

 

Výsledky akce Bezpečně na prázdniny - měření rychlosti.

Městská policie ve spolupráci s BESIPem provedla opět po roce preventivní akci pro řidiče motorových vozidel. Cílem bylo umožnit motoristům porovnat údaje uváděné  ukazatelem rychlosti ve vozidle a hodnotou naměřenou mobilním radarem MP.

Změřit rychlost přišlo 135 motoristů. Z toho 4 motocykly. Ve čtyřech případech ukazatel rychlosti podměřoval např. radarem naměřeno 47 km/hod.- na ukazateli vozidla 42 km/hod./ a toto byla největší zjištěná odchylka.
Opačná situace nastala u devíti automobilů. Největší odchylka u Škoda Roomster, až o 16km/hod. Radarem u tohoto vozu naměřeno 64 km/hod, zatímco tachometr ukazoval 80 km/hod.

Nejvyšší naměřená rychlost u motocyklu 161 km/hod., u osobního vozu 121 km/hod.

Drtivá část řidičů si chtěla vyzkoušet "padesátku".

 

vjezd.jpg  start.jpg

motorka1.jpg mereni1.jpg

 cil2.jpgvyjezd.jpg

Str. Jana Adámková
MP PV - prevence
Vytvořeno 11.6.2011 21:30:40 | přečteno 465x | František Adámek
load