Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události řešené MP PV z týdne 23/2015

Události řešené MP PV z týdne 23/2015

29. 5.2015

To nečekal.Před dvaadvacátou hodinou přijato na linku 156 ojedinělá událost. Řidič TAXI při cestě pro zákazníka vjel do dvorního traktu budovy a někdo za ním zavřel bránu, čímž mu byla znepřístupněna cesta ven. Svou situaci popsal rodinnému příslušníkovi, který vše nahlásil. Vyslaní strážníci zkontaktovali nájemce, který taxikáři cestu uvolnil.

30. 5.2015
Dobrman pobíhal po areálu nemocnice. Po desáté hodině vyjížděla hlídka k převzetí psa. Jedné ze zaměstnankyň nemocnice se totiž povedlo volně se pohybujícího dobrmana přímo v areálu nemocnice odchytit. Přivolaní strážníci si psa od ženy převzali. Z místní znalosti jim bylo jasné, komu tento čtyřnohý tulák patří, a proto ho převezli přímo majiteli. Za přestupek dle zákona na ochranu zvířat proti týrání, a to porušením vyhlášky města mu byla udělena bloková pokuta. Ta v tomto případě se může vyšplhat až na 1000 Kč. Pokud by případ skončil u správního řízení, hrozí pokuta do 50 000 Kč.

Lehkomyslnost zapříčinila výjezd strážníků i hasičů. Před devatenáctou hodinou nahlásil muž na linku 156, pohyb dvou chlapců po sedlové střeše bytového domu. Nahoru se dostali po lešení. Hlídka prošla celou ulicí. Snažila se hochy objevit, což nebylo snadné. Zdola totiž nebyli vidět a na volání nemínili reagovat. Až jedna z bydlících upozornila strážníky na místo, kde se tito dva nacházeli. Všimla si jich z okna svého bytu, jak se krčí a schovávají u komína. Na místo přivoláni hasiči. Posléze hlídka oba „horolezce“ ve věku 12 a 15 let dopravila do místa bydliště, kde byli předáni rodičům. Celá událost postoupena správnímu orgánu.

31. 5.2015
Chtěl přivolat policii. Nejenže neměl důvod, ale navíc zvolil netradiční způsob. V neděli o půl šesté ráno podnapilý muž zvonil na domovní zvonek u rodinného domu a dožadoval se příjezdu policie. Bydlící toto jednání telefonicky nahlásil. Vyslaní strážníci na místě zjistili, že jde o člověka, kterému v restauraci již nemínili nalít alkoholické nápoje. On se s tímto postupem ovšem nechtěl smířit a ve svém rozpoložení, nerozeznal pochybení ve svém jednání. Celou věc následně pochopil a z místa odešel. Obsluha provozovny se zachovala správně, opilému nelze dle zákona prodávat lihoviny. Hlídka dotyčnému situaci vysvětlila.

Kašna není příhodným místem k vodním radovánkám. V odpoledních hodinách přijato sdělení od občana, který upozornil na koupající se nezletilce v kašně na nám. Spojenců. Strážníci v uvedené lokalitě zastihli sedm desetiletých a jedno dvanáctileté dítě. Nejstarší se přiznalo, že vstoupilo do vody a procházelo se v ní. Hlídka celé skupině řádně domluvila. Poškození ani znečištění nebylo zjištěno.

Nezabezpečená vozidla. O půl desáté večer spatřil oznamovatel před hotelem zaparkovaný vůz s otevřeným okénkem. Strážníci zjistili, že vozidlo patří jednomu z ubytovaných hostů. O čtyři dny později zaznamenány další dvě stejné události. Nejprve se jednalo o vůz stojící na parkovišti před nákupním střediskem a posléze o vůz zanechaný před bytovým domem. Ve všech případech se podařilo hlídkám zkontaktovat řidiče, kteří si vozidla zajistili. Všímavým občanům, kteří tento nedostatek nahlásili, určitě patří poděkování.

Po vypití 1,5 l vína skončila na záchytce. Po třiadvacáté hodině objevil muž před panelovým domem ležet na zemi bezdomovkyni. Dechovou zkouškou u ní naměřeno 2,09 promile. Její chování bylo zcela nekontrolované, zmatené, a proto bylo přistoupeno k převozu na záchytnou stanici do Olomouce.

1. 6. 2015
Vloupání to nebylo, jen se opíral. Opilý muž se opakovaně dotýkal zaparkovaného vozidla, které stálo před budovou hlavního nádraží. Jeho jednání spatřila majitelka vozu, která nabyla dojmu, že jde o osobu s nekalými úmysly. Své podezření o jeho snaze vloupat se dovnitř, nahlásila prostřednictvím linky 156. Hlídka však zjistila, že zmíněný muž se jen o vůz opíral. Byl totiž opilý a nebylo mu nejlépe. Strážníkům se podařilo zkontaktovat jeho známého. Ten se následně o něj postaral. Na vozidle nevznikla žádná škoda a celé dění zaznamenáno na Městském kamerovém dohlížecím systému.

V parku ležela opilá bezdomovkyně, kolem ní se válely použité dámské hygienické potřeby. O půl jedné odpoledne nalezl tuto osobu strážník okrskové služby. Žena je známá svoji oblibou v konzumaci lihovin. Často se dopouští přestupku proti veřejnému pořádku a to tím, že svým jednáním vzbuzuje veřejné pohoršení . Výzvy k opuštění místa sice uposlechla, ale i tak bude věc postoupena správnímu orgánu.

2. 6. 2015
Zapomněli na zákaz. Takto hájili své chování dva bezdomovci, kteří byli přistiženi v Kolářových sadech, jak popíjí lihoviny. Tím, že porušili obecně závaznou vyhlášku č.2/2015 o zákazu požívání alkoholických nápojů jsou podezřelí ze spáchání přestupku. Věc postoupena správnímu orgánu.

Poctivá nálezkyně. Před dvaadvacátou hodinou navštívila žena služebnu s tím, že nalezla na ulici Vápenice peněženku. V ní se nacházela hotovost přes 2000 Kč, osobní doklady a další. Muž, který věci ztratil, se o ně strážníkům zakrátko přihlásil. Vše mu bylo v pořádku předáno.

4.6.2015
V určitých místech je manipulace s klíči riskantní. Své o tom ví řidič, kterému spadly klíče od vozidla přímo do kanálu. Měl, ale velké štěstí, že zapadly na poměrně přístupné místo. Přivolaní strážníci si vypůjčili od pracovníků stavební firmy krumpáč. Víko nadzdvihli a klíče vytáhli.


Str. Jana Adámková – MP PV

Vytvořeno 5.6.2015 10:05:40 | přečteno 407x | František Adámek
load