Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události řešené MP PV z týdne 25/2006

Události řešené MP PV z týdne 25/2006

Krádeže.
20.06.2006
V 15.15 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení z OD, že mají v prodejně zadržené pachatele drobné krádeže. Vyslaná autohlídka MP na místě zjistila dvě nezletilé děti, které v prodejně odcizily zboží v hodnotě 39,90 Kč a 86,- Kč. V obou případech bylo zboží nepoškozené vráceno do prodejny. Hlídkou byly děti předány rodičům v místě bydliště. O věci bude informován příslušný správní orgán.

Další 4 přestupky proti majetku, kterých se dopustili pachatelé drobných krádeží, řešili strážníci MP v průběhu tohoto týdne. 

16.06.2006
Zadržení vandalové. V 01.55 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení, že na ulici u místního nádraží dochází k rušení nočního klidu a porušování veřejného pořádku skupinou pěti opilých mladíků, kteří převracejí popelnice a házejí je na auta. Na místo byly ihned vyslány dvě autohlídky MP, které podezřelou skupinu zadržely. Na místo se dostavil i oznamovatel, který mladíky označil jako skupinu, která rušila veřejný pořádek. Po ověření totožností byla hlídkou MP provedena kontrola ulice, kterou byly zjištěny povalené popelnice a jedno poškozené motorové vozidlo od nárazu popelnice. Hlídkou MP byla provedena fotodokumentace škod, a přivolána hlídka Policie ČR, která si celou věc na místě převzala k dalšímu šetření.

17.06.2006
Cyklohlídky v lesoparku. V průběhu víkendu byly cyklohlídkami MP prováděny kontroly lesoparku Hloučela zaměřené na dodržování veřejného pořádku a vyhlášky města o venčení psů.

Ničili dopravní značku. Ve 20.05 hodin byla hlídkou MP před hostincem zjištěna skupinka čtyř mladíků jak vyvracejí dopravní značku. Hlídka mladíky zastavila a zjistila jejich totožnost. K vyvrácení dopravní značky se přiznal jeden z mladíků. Na místo se též dostavili svědkové, kteří potvrdili, že se jedná o mladíka, který značku poškodil. Hlídkou MP byla pořízena fotodokumentace a mladík poučen, že celá věc bude předána správnímu orgánu k dořešení.

Odchyty. Ve 22.45 hodin se na služebnu MP dostavila žena, která uvedla, že na ulici odchytla volně pobíhajícího psa. Ten byl psovodem MP převzat a umístěn v odchytovém kotci MP. Druhý den se na služebnu MP dostavil majitel odchyceného psa, který mu byl vydán. Přestupek proti vyhlášce města byl vyřešen na místě pokutou ve výši 200,- Kč.
Další odchyt psa byl proveden strážníky MP v areálu FTL, kam vběhl pes bez majitele. Pes byl umístěn v kotci na služebně MP.
Dne 19.6. se v 11.05 hodin dostavil na služebnu MP muž, a přinesl poraněnou poštolku, kterou našel na sídlišti. Strážník MP poštolku převzal a převezl po předchozí domluvě do stanice pro opuštěná a poraněná zvířata.

Muž na lešení. V 02.00 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení ženy, že někdo chodí po lešení, které stojí u jejich domu. Poté oznamovatelka upřesnila, že nějaký muž s batohem je ukrytý v rohu lešení ve 4. patře. S oznamovatelkou bylo dohodnuto, že hlídku MP pustí na lešení přes svůj byt, a jeden ze strážníků zajistí prostor zvenku. Strážníkům se tak podařilo zajistit muže s batohem, který se na lešení nacházel. Po ověření totožnosti byla z důvodu podezření pokusu o trestný čin na místo přivolána hlídka Policie ČR. Ta si celou věc na místě převzala k dalšímu šetření.
Agresivní neplatič. V 05.05 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení personálu baru, že se v provozovně nacházejí hosté, kteří odmítají uhradit svoji útratu. Vyslaná autohlídka MP na místě zjistila mladíka, který odmítal uhradit svoji útratu a nebyl schopen prokázat svoji totožnost. Proto byl mladík, po předchozím poučení, k jejímu zjištění předveden na Policii ČR. Jelikož mladík při předvádění kladl aktivní odpor, byly použity donucovací prostředky. Při použití hmatů a chvatů sebeobrany a použití služebních pout nedošlo ke zranění předváděné osoby, ani strážníků MP. Protože i na Policii ČR mladík odmítal sdělit svoji totožnost, byl na služebně Policie ČR ponechán. Mladík byl hlídkou MP poučen, že je podezřelý ze spáchání přestupku proti majetku, a celá věc bude předána správnímu orgánu k dořešení. Kontrolou v baru bylo hlídkou MP zjištěno, že útrata byla v provozovně uhrazena.

19.06.2006
Házel vajíčky. Ve 20.07 hodin bylo na lince 156 přijato anonymní oznámení, že se nějaký opilý muž dopouští veřejného pohoršení. Muž házel vajíčka na dveře domu. Vyslaná hlídka muže na uvedeném místě zastihla, a přestupek vyřešila na místě blokovou pokutou ve výši 500,- Kč. Majitelé domu odstranili vajíčka ze dveří sami s tím, že jim nevznikla škoda a odmítli na pachatele podat oznámení. Po projednání věci se muž odebral domů a hlídka dohlédla na jeho chování během odchodu.

MĚSTSKÁ POLICIE (C) 2006

Vytvořeno 8.7.2009 15:20:43 | přečteno 374x | PhDr. Bc. Libor Šebestík
load