Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události řešené MP PV z týdne 25/2010

Události řešené MP PV z týdne 25/2010

 

Možnost ochrany před „nezvanými hosty“, využilo několik stovek bydlících v Prostějově.
Ve středu 23. června obdrželo třináct domácností bezpečnostní řetízek na dveře. V tomto roce se jedná o druhou akci tohoto druhu. Od roku 2005 je ve městě Prostějov realizován projekt „Bezpečný domov“ zaměřený na seniory a tělesně postižené. Za tuto dobu již namontováno 610 ks v celkové částce přes 70 tisíc Kč. Do konce letošního roku má možnost takto získat bezpečnostní řetízek zhruba desítka občanů našeho města.
Podmínky jsou dovršení šedesáti let, nebo invalidita osoby, kde věk není rozhodující. Přihlásit se lze v průběhu letních prázdnin a to osobně na služebně Městské policie, popřípadě i telefonicky na číslo 602 758 504 nebo 582 402 222. Městskou policii najdete na ulici Havlíčkova, kde v budově č.4 má své sídlo v druhém patře.

retizky_06_2010.jpg 


20.06.2010
Neznámí výtečníci převrátili na bok trabant s přívěsným vozíkem. Vozidlo parkovalo v ulici před domem při pravé straně vozovky. V ranních hodinách tuto nemilou událost objevil a nahlásil na linku 156 sám majitel. Spěchal na nádraží a nebyl v dané chvíli schopen vyčíslit způsobenou škodu. Strážníkům se nepodařilo zjistit pachatele. Věc předána Policii ČR.

trabant_u.jpg

 

21.06.2010
Zapíral a zapíral… V podvečer na linku 156 přijato oznámení o agresivní jízdě řidiče v černém voze v lokalitě nám. Spojenců. Mimo ohrožování bezpečnosti silničního provozu vjel automobil dle svědků přes trávník, dále sjel na chodník, kde málem došlo ke kolizi se stojícím autem v řadě zaparkovaných vozů. Občané, kteří riskantní jízdu viděli, ukázali strážníkům vozidlo, kde na místě řidiče seděl muž a vedle na sedadle byla jednadvacetiletá žena ve vysokém stupni těhotenství. Podezřelý byl vyzván k prokázáni totožnosti a k dechové zkoušce, kterou ihned odmítl, a to z důvodu řízení spolujezdkyně. Následně zjištěno přes Policii ČR, že dotyčný nevlastní řidičský průkaz. Záležitost předána příslušnému správnímu orgánu, kde chlapíkovi hrozí pokuta do výše 50 000 Kč a na dva roky zákaz činnosti od jednoho roku do dvou let.

„Bez peněz do hospody nelez.“ Tímto rčením se ovšem každý neřídí a proto během jedné služby vyjížděli strážníci dvakrát na neplatiče do prostějovských provozoven. V ranních hodinách byli nejprve přivoláni do baru na Plumlovské ulici. Zde se nacházela osmatřicetiletá žena, která zkonzumovala jídlo a pití v hodnotě téměř 900 Kč, ale na zaplacení neměla. Druhý případ se odehrál za několik hodin poblíž náměstí Poděbradovo. Tentokrát hodoval devětadvacetiletý muž. Částku 277 Kč neuhradil. Sice sliboval, ale nebyl schopen říci, kdy dluh vyrovná. Obě osoby skončí u KPPP PV, kde poškození mohou uplatňovat náhradu vzniklé škody

22.06.2010
Nenapravitelný. V pozdních odpoledních hodinách přijata na linku 156 informace o zapálení kontejneru na domovní odpad v prostorách za Domem služeb ve Vrahovicích. Mládež zdržující se v těchto místech, sdělila strážníkům, kdo požár způsobil. Mělo se jednat o patnáctiletého hocha, který před příjezdem hlídky utekl. K poškození nádoby nedošlo, neboť byla kovová. Velkou zásluhu na tom měl i šestnáctiletý oznamovatel, který ihned oheň uhasil, takže došlo pouze ke shoření obsahu . Hlídkou byl kontaktován otec provinilce. Celá záležitost postoupena správnímu orgánu a oddělení sociálně právní ochrany dětí.

Přebral. V průběhu jedné hodiny strážníci dvakrát vyjížděli k opilému muži. Prvně ležel před OD Družba. Nad pravým okem měl menší tržnou ránu, kterou si zřejmě způsobil pádem. Přivolaná sanitka ho dopravila do nemocnice. Po ošetření jej vysadila u Azylového domu, kde má dotyčný přebývat. Tento osmapadesátiletý pijan, byl ovšem natolik ovlivněn lihovinami, že se nemohl za žádnou cenu udržet na nohou a jeho stav nedovoloval pobyt v zařízení. Dechovou zkouškou u něj naměřeno 2,41 promile. Po rozhodnutí lékaře byl transportován na protialkoholní stanici do Olomouce. Od počátku roku strážníci provedli 15 záchytů.

Obava. V nočních hodinách se devětaosmdesátiletá důchodkyně obrátila s žádostí o pomoc na linku 156. Jednalo se o zhasnutí plamínku u plynového kotle. Strážníci shledali u zařízení závadu, kterou musí opravit odborná firma. Únik plynu naštěstí nehrozil, takže oprava počkala do rána. Ženě byl předán kontakt na opraváře.

23.06.2010
Bezdůvodná starost. O půl osmé večer nahlášeno na linku 156 odložení kočky i s koťaty v prostorách za OD Lidl na Jihoslovanské ulici. Jelikož se kočky dokáží o sebe postarat samy, městská policie odchyt neprovádí ! I přesto strážníci do udané lokality vyjeli. Všechna zvířata byla v dobré kondici a žádné uhynutí jim nehrozilo.

Uklouznutí. Čtyřicet minut po půlnoci požádal operační z Hasičského záchranného systému o výjezd hlídky do domu s pečovatelskou službou, kde jedna z bydlících upadla v koupelně a ani za podpory sousedek nebyla schopná se postavit. Strážníci pětasedmdesátileté ženě pomohli vstát. Ke zranění nedošlo. Lékařské ošetření nepožadovala.

24.06.2010
V daném okamžiku nevěděl, jak naložit se životem. Měl štěstí na všímavého občana, jemuž nebyl jeho osud lhostejný. Několik málo minut před třiadvacátou hodinou oznámil na linku 156 šestadvacetiletý řidič projíždějícího vozidla přes most , vedoucí k ulici Dolní , spatření muže stojícího na zábradlí, se zřejmým úmyslem skočit do kolejiště. Při příjezdu na místo strážníky kontaktoval volající. Ukázal, opodál stojícího nešťastníka. Ten se hlídce svěřil s osobními problémy. Choval se bezradně a přiznal možnost skoku z mostu. Mezitím dojela záchranná služba. Šestatřicetiletý nemocný následoval lékaře do sanitky. Po vyšetření bylo rozhodnuto o převozu na psychiatrické oddělení do Olomouce. Událost předána Policii ČR.

Str. Jana Adámková
MP PV - prevence

 

Vytvořeno 25.6.2010 13:09:26 | přečteno 425x | František Adámek
load