Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události řešené MP PV z týdne 26/2015

Události řešené MP PV z týdne 26/2015

19. 6.2015
Vracel auto, spletli si ho se zlodějem. Po jednadvacáté hodině přijato sdělení o neznámém muži, který se snaží přelézt plot do areálu. Strážníci však na místě zjistili od oznamovatele, že se jednalo o omyl, neboť zmíněnou osobou, která se snažila dostat dovnitř, byl jeho známý. Ten mu měl předat služební vozidlo, ale jelikož se mu dotyčného nedařilo žádným způsobem zkontaktovat, napadlo ho vyřešit problém výše uvedeným postupem. Tímto se vše vysvětlilo.

20. 6.2015
Nezvaný host v domě. Před osmou hodinou nahlásil senior, že jim do domu v noci vlezla asi divoká kočka. Tu se podařilo uzavřít do koupelny, ale do rána nejspíš pošla. Bydlící na vyslanou hlídku čekal a pustil ji dovnitř. Kočka byla živá, bez zranění. Proto ji strážníci odchytli a vypustili v parku.

Tloukla na zeď, tím si přivolala pomoc. Před třetí hodinou ranní zažila nepříjemné chvíle šestaosmdesátiletá žena, která upadla z postele a nebyla schopná vstát. Své potíže se snažila dát najevo, boucháním na souseda. Ten ji naštěstí uslyšel a o události ihned informoval strážníka na operačním středisku. Hlídka v daném bytě, který se nacházel v přízemí zřetelně viděla přes okno na zemi ležící ženu. Té se mezitím podařilo dostat ke dveřím a hůlkou je otevřít. Strážníci ji pomohli vstát a poté ulehnout do postele. Stařenka nebyla zraněná. Přivolání záchranné služby odmítla.

21. 6.2015
Obyvatelé bydlící v okolí hřiště, si příliš klidu neužijí. Toto uvedl oznamovatel, jenž si stěžoval na přílišný hluk, který je způsoben, konáním dvoudenní oblastní soutěže hasičů, v doprovodu hlasité hudby a bubeníka. Ten měl navíc celý den mlátit do bubnu, což je značně obtěžující.V tomto případě hlídka nezaznamenala protiprávní jednání. Bubeník bubnováním podporoval soutěžící. Akce ukončena před 14.hodinou.

Mobilní telefon si chtěla nechat, po zablokování ho přišla odevzdat. Neobvyklý případ zaznamenán před třináctou hodinou. Na služebnu se dostavila devětatřicetiletá žena odevzdat nález mobilní ho telefonu. Její chování však bylo značně podezřelé. Následně vyšlo najevo, že nálezkyně mobilní telefon objevila již před měsícem na provizorním parkovišti určeném pro návštěvníky Truck Festivalu v Mohelnici. Přístroj bez SIM karty a SD karty nalezla na zemi v trávě. Rozhodla se, že si ho ponechá pro vlastní potřebu. Později do něj vložila vlastní SIM kartu a užívala jej. Nyní při pokusu o volání zjistila, že telefon byl zablokován a nelze z něj volat do žádné sítě, tudíž je pro ni již nepotřebný. Proto se rozhodla ho odevzdat. Svým jednáním je žena podezřelá ze spáchání přestupku proti majetku dle § 50, odst. 1, písm. b) Zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích, neboť úmyslně neoprávněně užívala cizí majetek. Událost postoupena příslušnému obvodnímu oddělení PČR v Olomouci.

22. 6.2015
Pozornost na sebe upoutal hlasitou hudbou. Při prokázání totožnosti předložil poničený občanský průkaz. Několik minut po půlnoci vyjížděla hlídka na základě oznámení k zaparkovanému vozidlu, jehož tříčlenná posádka měla nahlas puštěné rádio. Dotyční byli vyzváni k ztišení hudby z důvodu nočního klidu. Provozovatel Škody Octavia se prokázal zcela rozlepeným občanským průkazem. Tvrdil, že doklad si chrání vložením do  obalu. Muž je podezřelý z přestupku dle §16a odst. 1 písm. b) zákona č.328/1999 Sb. o občanských průkazech. Událost postoupena správnímu orgánu.

24. 6. 2015
Odstavené nezabezpečené vozidlo. Ráno po osmé hodině nahlášen odemknutý vůz, stojící na DZ V13a (šikmé rovnoběžné čáry). V přítomnosti hlídky se řidič u vozidla ani v blízkosti nezdržoval. Klíčky byly zastrčeny v zapalování. Vůz nebyl v pátrání. Následoval odtah vozidla.

 

Upozornění : DZ V13a - Šikmé rovnoběžné čáry. Vyznačují plochu, do které je zakázáno vjíždět, nebo nad ní nákladem zasahovat, pokud to není nutné k objíždění, odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci, nebo vjíždění na pozemní komunikaci u místa ležícího mimo pozemní komunikaci, přitom nesmějí být ohroženi ostatní účastníci provozu na pozemních komunikacích


Pracovníci stavby měli usměrňovat provoz. Jakmile nastala hodina oběda, z místa si odešli. O půl dvanácté nahlášena neprůjezdná komunikace, na které se provádí výkopové práce, a objížďka není označena. Hlídka v dané lokalitě zjistila od stavebních dělníků, že na každé křižovatce z obou stran ulice má být přítomný pracovník usměrňující provoz. V tomto čase je však strážníci na daných místech neobjevili. Podle pracovníka na stavbě tam celou dobu pobývali, ale protože nastala doba oběda, tak se zřejmě šli najíst. O této záležitosti vyrozuměna odpovědná osoba. Ta, přislíbila okamžitou nápravu.


Str. Jana Adámková – MP PV

Vytvořeno 25.6.2015 13:56:56 | přečteno 380x | František Adámek
load