Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události z uplynulého týdne > Události řešené MP PV z týdne 27/2017

Události řešené MP PV z týdne 27/2017

30.6.
Odchycená zvířata. V pátek odpoledne bylo na linku 156 oznámeno, že na ulici Norská se v trávě plazí had. Hlídka na místě hada odchytla, jednalo se o Užovku červenou. Had byl předán firmě, která se zabývá ochranou přírody. Vzápětí hlídka vyjížděla na ulici Petrské náměstí, kde u čerpací stanice sedí zřejmě zraněný dravec. Jednalo se o Poštolku obecnou. Byla odchycena a předána ochráncům přírody na Husově náměstí.

DSCN6319, obrázek se otevře v novém okně DSCN6321, obrázek se otevře v novém okně

1.7.
Rušení nočního klidu. Hodinu po půlnoci, přijato telefonické oznámení o nahlas puštěné hudbě a hlasitém zpěvu. Strážníci po příjezdu na místo kontaktovali oznamovatele, který uvedl, že k rušení dochází delší dobu. Poté byl kontaktován majitele domu, ze kterého se hudba ozývala. Jednalo se o 43 letého muže. Ten se k rušení nočního klidu přiznal a uvedl, že za celou záležitost přebírá plnou zodpovědnost. Byl upozorněn na dobu nočního klidu a následně zajistil vypnutí hudby. Celá událost bude oznámena příslušnému správnímu organu, pro podezření z přestupku proti veřejnému pořádku.

Poléval auto pivem. V dopoledních hodinách vyjížděla hlídka na oznámení, že neznámý muž polévá auto pivem. Na místě kontaktován majitel vozidla. Ten hlídce označil muže, který opakovaně polil jeho vůz pivem a z místa odešel. Strážníci dotyčného našli o ulici dále. Byl vyzván k prokázání totožnosti a vysvětlení celé události. K činu se doznal, ale nebyl na místě schopen hodnověrným způsobem prokázat svoji totožnost. Ke zjištění totožnosti byl předveden na obvodní oddělení Policie ČR. Strážnicí společně s majitelem provedli kontrolu vozidla a nebyla zjištěna žádná škoda. Přestupek 44 letého muže bude oznámen příslušnému správnímu orgánu.

Ze vzteku rozbil výplň dveří. V sobotu dopoledne vyjížděla hlídka na oznámení, které se týkalo hádky mezi partnery. Strážníkům na místě oznamovatelka sdělila, že její opilý přítel, se kterým žije, jí urážel a rozbil skleněnou výplň interiérových dveří. Přítel oznamovatelky jevil známky požití alkoholu, a proto byl vyzván k provedení orientační dechové zkoušky, tu však odmítl. K celé události uvedl, že chtěl vzít dceru ven na procházku, ale nebylo mu to dovoleno. Z toho důvodu následně začal přítelkyni urážet a bouchnul dveřmi velkou silou a rozbil skleněnou výplň dveří. Na dveřích vznikla škoda v hodnotě 500 Kč. Svým jednáním je 38 letý muž podezřelý z přestupku proti občanskému soužití a proti majetku. Všichni zúčastnění byli poučeni o oznámení přestupku správnímu orgánu.

3.7.
Nebyl dodržen tržní řád. Krátce před 23 hodinou bylo přijato oznámení o rušení nočního klidu z předzahrádky restaurace, v blízkosti centra města. Na místě zjištěna sedící skupinka osob, která konzumovala nápoje. Hlídka kontaktovala obsluhu a vyzvala ji k ukončení provozu předzahrádky, jelikož může být provozována v daný den pouze do 22:00 hodin. Obsluha výzvu uposlechla a provoz na předzahrádce ukončila. Přestupkové jednání bude oznámeno správnímu orgánu pro porušení tržního řádu.

4.7.
Agresivní opilec. V ranních hodinách při vykonávání hlídkové činnosti strážníci uviděli muže klečícího na zemi. Poté k němu přistoupili a zjistili, že je pod vlivem alkoholu a má krvavé zranění v obličeji. Dotyčný nebyl schopen uvést, jakým způsobem ke zranění přišel. Místo na kterém se nacházel, bylo v blízkosti nemocnice. Hlídka mu pomohla a převezla ho na ošetření na ambulantní příjem. Zde se začal chovat velice agresivně a hlasitě vykřikovat. Nereagoval na opakované výzvy a z toho důvodu byly použity donucovací prostředky, hmaty, chvaty a pouta. Poté byl ošetřen a vyzván k orientační dechové zkoušce s pozitivním výsledkem 2,90 promile alkoholu. Následně byl převezen na protialkoholní a záchytnou stanici v Olomouci. Přestupek 24 letého muže bude oznámen správnímu orgánu, kde může být udělena pokuta až do výše 10 000 Kč a za opakované jednání až 15 000 Kč.

5.7.
Majitel za svého psa zodpovídá. V osm hodin ráno oznámil muž pokousání psem. Celá událost se stala v lesoparku Hloučela. Hlídka kontaktovala poškozeného, který uvedl, že byl při běhání pokousán volně pobíhajícími psy. Jednalo se o jednoho menšího psa, kříženec hnědobílé barvy a druhý byl šedobílý Stafordský teriér. Nejprve napadnul běžce menší ze psů a následně i druhý. Způsobili mu zranění na levé noze. Oba dva byli bez dozoru majitele. Strážníci společně s poškozeným provedli kontrolu okolí a našli majitele psů. Na místě bylo zjištěno další protiprávní jednání. Psi nebyli řádně přihlášeni a také očipovaní. Zraněný muž byl převezen na ošetření do nemocnice. Majitel byl poučen, aby v co nejkratší době se svými psy navštívil veterinárního lékaře a tím se vyloučilo nakažení vzteklinou. Celá záležitost bude oznámena správnímu orgánu k dořešení, o čemž byli oba poučeni.

6.7.
Zastal se sestry. Ve večerních hodinách bylo přijato oznámení, dle kterého se mělo jednat o vyhrožování napadením. Na místě hlídka zjistila, že se jedná o slovní konflikt mezi dvěma muži. Násilník hrozil poškozenému úderem pěstí do obličeje, za to, jak se chová k jeho sestře. Opakovaně se ve večerních hodinách nedostavuje domů a jeho sestra se trápí. Za přítomnosti strážníků se situace uklidnila. 43 letý muž je podezřelý z přestupku proti občanskému soužití a jeho jednání bude oznámeno správnímu orgánu. O celé záležitosti byla dvojice poučena.

str. Zapletal

Vytvořeno 7.7.2017 11:47:36 | přečteno 212x | František Adámek
load