Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události řešené MP PV z týdne 28/2007

Události řešené MP PV z týdne 28/2007

hlavicka-MPPV_f2l.gif
hlavicka-MPPV_f2s.gif hlavicka-MPPV_f2p.gif

Události řešené MP PV z týdne 28/2007

Krádeže.

V průběhu týdne strážníci MP řešili v obchodech 7 pachatelů, kteří se dopustili drobných krádeží. Po ověření skutečnosti, zdali nebyl někdo z nich v uplynulých třech letech trestán za majetkovou trestnou činnost, byly 5 přestupků řešeno v blokovém řízení. Jeden u správního orgánu z důvodu opakované krádeže. Nechyběl ani nezletilý. Desetiletá dívenka přistižena v obchodním domě na Okružní ulici jak si schovává pod své tričko různé drobnosti potřebné pro batole. Po té se pokusila projít pokladní zónou bez zaplacení. V ruce ještě držela dětské papírové pleny. Celková částka odcizeného zboží činila přes 600,- Kč. Hlídka MP dopravila děvče k zákonnému zástupci a celá událost předána správnímu orgánu.

Noční klid.

Vcelku strážníci vyráželi sedmkrát na oznámení rušení nočního klidu. Při třech výjezdech nezjišťěno žádné závadné jednání. Zbývající případy byly různorodé. Na nám. TGM vykřikoval mladík o půl třetí ráno pod okny své přítelkyně a tímto způsobem se dožadoval její přítomnosti. V areálu bývalého Agrostroje probíhala na jedné z dílen veselá oslava. Na náměstí Husovo po třiadvacáté hodině řešili své rodinné problémy halasným způsobem tři ženy. V garáži blízko ulice Zrzavého hráli dosti hlučně na elektrickou kytaru dva mladí „muzikanti“ ve věku 18 a 19 let. Všichni uvedení vyzváni k ohleduplnosti vůči ostatním lidem a též k dodržování daného zákona.

Uhynulé zvíře.

Třikrát bylo na linku 156 přijato oznámení o mrtvém zvířeti. Jednalo se dva uhynulé ptáky v ulici Na příhoně a kočku nalezenou na Vápenici a v Šerhovní. Strážníci místa označili cedulkou nebezpečný nález. Předáno pracovníku A.S.A.

---------------------------------------------------------------------


05.07.2007

Obava. Po dvacáté hodině na linku 156 sdělil občan, že na ulici Norská jej požádaly tři děti o pomoc, poněvadž se nemohou dostat do bytu a na bouchání, zvonění nikdo nereaguje. Dítka popsala strážníkům situaci, že měla být večer do osmi hodin doma a maminka na ně určitě čeká. Po tomto hlídka zkontaktovala jejich babičku. Ta uvedla, že dceři předchozího dne nebylo dobře. Jelikož zde vznikla důvodná obava z ohrožení života a zdraví, rozhodli se strážníci byt otevřít. Na místo přivoláni hasiči. Před započetím úkonu znenadání rozespalá žena otevřela. Ratolesti se dostaly domů. Zákrok ukončen a strážníci i hasiči místo opustili.

Přepadení. Po půlnoci na linku 156 ohlásil pracovník baru na ulici Svatoplukova oloupení ženy. Ta vešla do podniku a obrátila se na číšníka s žádostí o přivolání policie. Strážníkům vypověděla, že na křižovatce ulic Svatoplukova – Přemyslovka ji obstoupili dva muži, přitiskli ke zdi a z kabelky, kterou držela v ruce jí odcizili peněženku s doklady a finanční částkou 1000,- Kč. Jeden mladík měl krátce střižené nazrzlé vlasy, věk kolem 20 let. Druhý hubený až 187 cm vysoký, černovlasý na krátko ostříhaný, věk asi 17 let. Autohlídkou provedena kontrola okolí, ale pachatele dle stávajícího popisu se najít nepodařilo.

06.07.2007

Prozrazení. Po půl desáté bylo na linku 156 oznámeno jednasedmdesátiletým mužem, že u Žešovského hřbitova se nachází nepovolená skládka. Oznamovatel strážníky v uvedené lokalitě čekal. Ukázal jim igelitový pytel s domovním odpadem- pet lahve, textil, papíry, obaly od potravin a dokumenty. Ve vaku byla nalezena i smlouva o penzijním připojištěním. Tímto je dotyčný, kterému tato listina náleží, podezřelý z přestupku proti veřejnému pořádku. Předáno příslušnému správnímu orgánu k dořešení.

Špatná zábava. V nočních hodinách při kontrolní činnosti v Kolářových sadech spatřila hlídka skupinku několika mladíků. Ve chvíli, kdy hlouček míjel dopravní značku „Konec cyklostezky“ a Stezka pro pěší“, začal s ní jeden z nich cloumat, až došlo k vychýlení. Po té z místa odešel. Strážníci hocha dostihli. Pro podezření ze spáchání přestupku celá záležitost předána správnímu orgánu. O poškození vyrozuměny technické služby ASA.

Kontroly v provozovnách. Více jak tři hodiny prověřovali strážníci v noci restaurace a bary, není li naléván a podáván alkohol osobám mladším 18 let. Ve třinácti podnicích žádné porušení zákona nezjištěno. Jen na ulici Plumlovská, v baru přistižen popíjející sedmnáctiletý mladík. Dechovou zkouškou naměřeno 1,38 promile. Zde obsluha nepochybila, ale zmíněný alkohol mu podal jen pár dnů plnoletý kamarád sedící u téhož stolu. Tento čin ho přišel na 1 000,- Kč v blokovém řízení.
Kontrolované provozovny: Gól - u stadionu, Gól - Svatoplukova, Sportbar - Kostelecká, Zámecká - Pernštýnské nám., Mexico - Fügnerova, Galaxie - Plumlovská, Acapulco - Újezd, Maestro - nám. T.G.M, Vagón - Dolní, Camel - Plumlovská, Little Las Vegas - Svatoplukova, Triga - Plumlovská, Apollo 13 - Barákova - podávání alkoholu osobám mladším 18 let při kontrole nezjištěno.

07.07.2007

Známý poberta. Deset minut před osmou hodinnou si strážník při pochůzkové činnosti v prostorách náměstí povšiml muže, jak železnou tyčí páčí zámek na jízdním kole. Bicykl byl připoután k dopravní značce P-reservé umístěné před domem na Žižkově náměstí vedle budovy Městského úřadu. Jednalo se o dámské jízdní kolo zelené barvy s přehazovačkou neznámé výrobní značky. Než strážník dorazil na místo, podařilo se chlápkovi překážku zdolat a zmocnit se kola. Přetržený lankový zámek na kód, červené barvy zůstal ležet na zemi společně s použitou tyčí. Zloděj se s odcizenou věcí vydal směrem na náměstí T.G.Masaryka, kde byl dostižen. Z místní znalosti je známo, že tohoto jednání se čtyřiapadesátiletý občan dopouští opakovaně a pro podezření z trestného činu krádeže byla na místo přivolána Policie ČR, která si celou záležitost převzala.

Chraňme si více svůj majetek. Patnáct minut před třetí hodinou ranní, uslyšela pohybující se hlídka na ulici Mlýnská, volání o pomoc. Před provozovnou ve zmíněné lokalitě uviděl mladík osobu, která si přivlastnila ze stojanu nezabezpečené jízdní kolo jeho kamaráda a ujížděla na něm. Strážníci lupiče dopadli. Ten nebyl schopen na místě prokázat svoji totožnost. Proto následně předveden na služebnu Policie ČR. Majitel svůj velocipéd ocenil na 2 000,- Kč. Tentokrát šlo o přestupek a zatímco vlastník kola se mohl z navrácené věci radovat, dvacetiletému nenechavci byla udělena bloková pokuta ve výši 1000,- Kč.

09.07.2007
Nemilý návštěvník. Třicet minut po šestnácté hodině bylo přijato na linku 156 oznámení od občana, že přistihl zloděje, který na Hloučele v poslední novostavbě RD kradl. Nezvaného hosta se pokusil zadržet, ale ten se mu vysmekl a utekl. Na místo vyslána autohlídka. O vzniklé situaci vyrozuměna Polici ČR. Strážníci spolu s oznamovatelem pomocí služebního vozidla prověřili okolí. Zloděje se nalézt nepodařilo. Vzápětí si věc převzala Policie ČR

Nekalá legrace. Po třiadvacáté hodině přijata zpráva na operační středisko MP od sluchově postiženého občana, bydlícího v ulici Šárka. Na místě oznamovatel hlídce sdělil, že ho skupina tamějších výrostků obtěžuje. Zvoní mu na zvonek, nebo schválně vloží papírek tak, aby neustále vyzváněl. On sice zvuk neslyší, ale nad postelí má žárovku, která se při zazvonění rozsvítí. To ho ruší a nemůže spát.Totožnost několika hochů známa a i když mladíci nebyli při následné kontrole nalezeni, celá záležitost předána správnímu orgánu pro podezření z přestupku proti občanskému soužití.

10.07.2007

Nezdařený prodej. Těsně po osmé hodině zavolal na linku 156 muž, který pojal podezření o krádeži plechů. Uvedl, že dva hoši se s tímto nákladem pohybují po Plumlovské ulici. Sledoval je až ke kovošrotu Haná Metal na ulici Západní. Hlídka výtečníky u provozovny zajistila. Pracovník zmíněného kovošrotu uvedl, že mladíci se mu pokusili měděný plech v délce 10 m a šířky 30 cm prodat a odhadnul výkupní cenu na 1 900 Kč. Osmnáctiletý a jeho šestnáctiletý přítel k celé věci sdělili, že měděný plech nalezli v oblasti říčky Hloučela nedaleko nemocnice. Svým jednáním jsou podezřelí z přestupku proti majetku, neboť přivlastnění byť nálezem cizí věci je proti právní jednání. Celá záležitost předána správnímu orgánu.
A my děkujeme svědomitému občanu za spolupráci. Zde se příkladně potvrdilo, že bez pomoci veřejnosti se policie neobejde !!

Odložené skříně.O tři čtvrtě na deset bylo přijato na operační středisko MP telefonické oznámení o černé skládce na ulici Křížkovského. Na uvedené místo se dostavil k prověření celé věci strážník okrskové služby. Tomu se podařilo vyhledat osobu, která odložila před několika dny na chodník přímo pod okno starý nábytek.Čtyřiatřicetiletá žena byla vyzvána ke zjednání nápravy. Uložena bloková pokuta za přestupek ve veřejném pořádku. Při pozdější kontrole zjištěno, že vše odklizeno.

11.07.2007

Cyklista. Hlídka o půl třetí odpoledne řešila s mladíkem na Žižkově náměstí přestupek týkající se povinné výbavy jízdního kola. Onen hoch nebyl schopen prokázat hodnověrným způsobem svoji totožnost, proto předveden na služebnu Policie ČR. Před tímto úkonem se strážníci přesvědčili zda osoba, kterou předvádí nemá u sebe zbraň. Jinoch byl vyzván, aby věci z kapes položil na kapotu služebního vozidla. Výše zmíněný mimo jiné vytáhl krabičku od zápalek, která obsahovala 5 ks hlaviček zelené rostliny, dále skleněnou trubičku na inhalaci marihuany a nepoužitou injekční stříkačku. K tomuto sdělil, že tyto předměty našel za hřbitovem uprostřed pole a má je u sebe pouze pro svoji osobní potřebu. V žádném případě ji nehodlá někomu nabízet. Po zjištění totožnosti sedmnáctiletému hošíku věc odejmuta a pro podezření ze spáchání přestupku neoprávněné přechovávání omamné nebo psychotropní látky v malém množství událost předána správnímu orgánu.

Důvěřivost. Po dvaadvacáté hodině na linku 156 ohlásila sedmapadesátiletá žena krádež ve svém bytě na ulici Švýcarská. Na místě strážníci zjistili od poškozené, že jí její známá odcizila hotovost ve výši 3 000,-Kč a starší mobilní telefon, jehož cenu majitelka odhadla na 500 Kč. Následně vyšlo najevo, že podezřelou nechala paní ve svém bytě několik nocí na doporučení své kamarádky. Hlídce se nepodařilo zjistit úplnou totožnost podezřelé, neboť se již v místě nezdržovala a telefonní číslo bylo nedostupné. Celá záležitost pro podezření z přestupku proti majetku předána k dořešení správnímu orgánu.

 

str. Jana Adámková, MP PV Prevence 

 MĚSTSKÁ POLICIE (C) 2007


 
Vytvořeno 8.7.2009 15:21:44 | přečteno 298x | František Adámek
load