Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události řešené MP PV z týdne 28/2016

Události řešené MP PV z týdne 28/2016

8. 7.2016
Ničení obrubníků, takto zněla výtka na adresu bydlících. Na základě oznámení vyjížděli strážníci k domu, kde obyvatelé obrušovali obrubníky. Hlídkou zjištěno, že je vše v pořádku. Úprava se konala z důvodu nájezdu k domu. Majitelka měla vydané povolení, tudíž k protiprávnímu jednání nedocházelo.

obrubník, obrázek se otevře v novém okně

Znečištěná dlažba. Během jednoho týdne, dvakrát vhodila neznámá osoba přes branku přímo na dvorek skleněnou lahev, naplněnou tmavou tekutinou. Tímto došlo ke znečištění dlažby. Poškozená má možnost se obrátit na Policii ČR. Pokud se podaří pachatele zjistit, hrozí mu za přestupek proti občanskému soužití u správního orgánu pokuta až do 20 000 Kč.

vhozená lahev, obrázek se otevře v novém okně

9 .7.2016
Hádka vyústila v pár facek. Dvě ženy měly mezi sebou rozepři o věšák, kde jedna z nich sušila prádlo a druhá požadovala jeho sundání. Z tohoto se strhla hádka, kde padala hrubá slova a nakonec žadatelka uštědřila protistraně zezadu nečekaně dvě facky. Útočnice se i před hlídkou k sousedce chovala vulgárně. Svým jednáním je podezřelá z přestupku proti občanskému soužití, a to drobným ublížením na zdraví. Co se týká urážek, jde o návrhový přestupek, kde je zapotřebí, podat návrh do tří měsíců přímo k správnímu orgánu.

„Chovají se nepřístojně“. Takto zněla telefonická stížnost, přijatá v podvečerních hodinách na čtveřici bezdomovců, zdržujících se u Drozdovického rybníka. Hlídka zjistila, že jeden z podnapilých mužů má zdravotní potíže. Proto na místo přivolána záchranná služba. Ta ho převezla na vyšetření a poté se ostatní rozešli.

Záchytka ho neminula. 3,6 promile nadýchal pětapadesátiletý Slovák, ležící v blízkosti frekventované silnice. Z důvodu jeho silné podnapilosti, kdy nebyl schopen chůze a ohrožoval nejen sebe, ale i ostatní účastníky silničního provozu, následoval jeho odvoz přepravní sanitkou do zdravotnického zařízení v Olomouci.

10. 7.2016
Pomsta po dvaceti letech. Na základě sdělení, vyjížděla hlídka hodinu po půlnoci na okraj města, kde dle svědků, tamější obyvatelka několikrát kopnula do dveří zaparkovaného vozidla. Strážníci automobil zkontrolovali. Poškozený nebyl. Dotyčná své jednání vysvětlila tím, že její bývalý manžel má bílý vůz a ona má na něho vztek. Proto takto činí. Hlídka v této lokalitě setrvala, aby k podobnému jednání nedošlo. Žena několikrát vyšla z bytu ven a po krátké procházce se vracela zpět domů. K podobnému chování se již neuchýlila. Událost postoupena správnímu orgánu pro podezření z přestupku proti majetku.

Naboural a ujel. Nepříjemné ráno zažil majitel vozidla, když zjistil, že mu neznámý řidič poškodil zaparkovaný vůz a nejen to. Při nárazu došlo i ke škodě na svislé dopravní značce. Správně tuto dopravní nehodu nahlásil policistům, ale než hlídka dorazila na místo, telefonicky požádal strážníky o prověření okolí, zda se zde nenachází nezodpovědný řidič. Hlídce se podezřelý vůz podařilo zakrátko nalézt. Stál na parkovišti u obchodního domu na ulici Plumlovská. Jelikož v tomto čase nebylo možné zkontaktovat řidiče bourajícího vozu, byl na žádost policistů použit technický prostředek k zastavení vozidla, tzvn. botička. V podvečer se motorista ozval. Na místo přivoláni policisté, kteří celou událost šetří.

boural, obrázek se otevře v novém okně

Časté trable. Matka nechtěla pustit syna k prarodičům z důvodu nevhodného chování. Ten se natolik rozčílil, že u vchodu rozbil domovní zvonky. Poté odešel spát za dům. Mladý muž posilněný alkoholem se k činu doznal a přislíbil úhradu škody, kterou způsobil. Ta, předsedou bytového družstva předběžně vyčíslena na 4000 Kč. Tímto je podezřelý z přestupku proti majetku. Událost předána správnímu orgánu.

zvonky, obrázek se otevře v novém okně

Zapomnětlivý zákazník. Na čerpací stanici v Přerově nechal mladý muž tašku s osobními věcmi. Mezi nimi byly i doklady. Obsluha nález nahlásila přímo na operační středisko městské policie Prostějov. Strážníkům se podařilo spojit s matkou a předat ji potřebné náležitosti, aby se věci dostaly zpět k  majiteli. Ten měl toho času nedostupný mobil. V průběhu týdne byly nahlášeny další dva případy, kdy hlavní roli hrála zapomnětlivost. Nejprve se jednalo o ponechání finanční částky 500 Kč přímo v bankomatu a po druhé byla nalezena platební karta, též u bankomatu nákupního střediska. Peníze i karta předány příslušným peněžním ústavům.

Strach o příbuznou. S žádostí o pomoc se obrátil muž na linku 156 s tím, že jeho devětaosmedesátiletá teta, bydlí v Krnově a nezvedá  mu telefon. Prostřednictvím městské policie Krnov došlo k prověření, zda je seniorka v pořádku. Zakrátko přijata příznivá zpráva. Tetička si jen myslela, že nemá kredit, a proto telefon vypnula. Volajícímu informace předána.

11. 7.2016
Vypadl z hnízda. Okolo půl osmé večer nahlásila žena nález mladého rorýse na Přikrylově náměstí. Hlídka opeřence převezla a v nočních hodinách ho vypustila do volné přírody.

rorýs, obrázek se otevře v novém okně

12. 7.2016
Upozornění pro občany, aby nalezená zvířata řešili v místě nálezu s příslušnou obcí. Muž navštívil služebnu s tím, že byl v lese na houbách a našel zde psa. Neví, co má dělat, neboť se o něj nemůže starat. Strážníci křížence německého ovčáka sice převzali, ale o věci informován příslušný obecný úřad, který má zákonnou povinnost se o nalezené zvíře postarat. V tomto případě budou vyčísleny finanční náklady odborem životního prostředí MMPV za umístění psa do Olomouckého útulku.  Je zapotřebí mít na vědomí, že strážníci odchytávají a přebírají zatoulané psy pouze na katastru města! Jak již bylo zmíněno, každá obec dle zákona se musí o nalezené zvíře postarat.

 Měl smůlu. Muž řídil motorové vozidlo, ale řidičský průkaz nebyl schopen hlídce předložit. Toto vysvětlil tím, že veškeré doklady ztratil a toto nahlásil na policii. Samozřejmě, že ztrátou nepřichází o řidičské oprávnění, ale po dobu než bude mít vystaven alespoň náhradní doklad, řídit nesmí.  Pokud tuto povinnost poruší, jako v tomto případě, dopouští se přestupku dle zákona o provozu na pozemních komunikacích. Na místo přivoláni policisté. Ti si událost převzali k vlastnímu šetření.

Za volant usedl, přestože měl popito. A to nebyl poslední prohřešek třiapadesátiletého muže. Neměl u sebe řidičský průkaz a osvědčení o technické kontrole bylo již neplatné. Z Vodní ulice dojel na sídliště Svobody, zde byl na základě oznámení o požití alkoholických nápojů před jízdou  zkontrolován strážníky. Dechovou zkouškou u motoristy naměřena hodnota 1,14 promile a následná měření po několika minutách měla klesající tendenci 1,10 a 0,99 promile. Na místo přivoláni policisté, kteří si celou událost převzali.

14.7.2016
Nedopatření  vedlo k zašpinění fasády. Při výkopových pracích, zaměstnanci firmy zeminu naházeli těsně k fasádě domů a při dešti došlo ke znečištění. Hlídka zkontaktovala odpovědného pracovníka. Ten přislíbil po ukončení práce, přibližně do 5 dnů očištění. V případě neuvedení fasády do původního stavu, mají poškození možnost se obrátit na soud. Jedná se o občansko-právní spor.

zašpiněná fasáda, obrázek se otevře v novém okně

Str. Jana Adámková  - MP PV 

Vytvořeno 15.7.2016 11:48:58 | přečteno 370x | František Adámek
load