Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události z uplynulého týdne > Události řešené MP PV z týdne 28/2017

Události řešené MP PV z týdne 28/2017

 7.6.
Mít psa na volno se nevyplácí. Hodinu před půlnocí vyjížděla hlídka na oznámení, že v blízkosti centra města pobíhá pes na volno. Strážníci po příjezdu na místo kontaktovali oznamovatelku, která již psa odchytla. Pes byl převezen na služebnu městské policie a umístěn do odchytových kotců. Jednalo se o trpasličího pudla bílé barvy. Hlídka provedla kontrolu okolních ulic, ale majitele se nepodařilo zjistit. Chvíli poté se majitelka psa dostavila na služebnu a zde byla poučena o protiprávním jednání. Celá událost byla vyřešena příkazem na místě (pokutou).

8.7.
Nedodržel tržní řád. Krátce před půlnocí bylo přijato oznámení o rušení nočního klidu z předzahrádky restaurace nedaleko centra města. Na místě zjištěna sedící skupina osob, která zde konzumovala nápoje a komunikovala mezi sebou. Hlídka kontaktovala majitele a vyzvala jej k ukončení provozu předzahrádky, jelikož uplynula doba, po kterou může být otevřena. Majitel výzvu uposlechl a provoz na předzahrádce ukončil. Přestupkové jednání bude oznámeno příslušnému správnímu orgánu pro porušení tržního řádu.

10.7.
Vloupali se do aut. Dne 10 července v brzkých ranních hodinách bylo přijato telefonické oznámení, jak dva mladící rozbili okno u zaparkovaného vozidla. Vyslaná hlídka po příjezdu na místo viděla dva utíkající muže. Strážnici se je vydali pronásledovat a při tom vyrozuměli další hlídky o trase útěku. O dvě ulice dále se podařilo pachatele vypátrat, schovávali se mezi zaparkovanými vozidly. Druhou hlídkou bylo zjištěno, že tři vozidla mají rozbité okno a za vozidly ve křoví se nachází jízdní kolo, batoh, sada nářadí v kufříku. Po cestě kudy mladíci utíkali, se našly doklady od vozidel. Hlídka oba pachatele vyzvala, aby setrvali na místě, protože celá událost bude oznámena Policii ČR pro podezření ze spáchání trestného činu. Jednalo se o dva mladíky ve věku 21 a 16 let. Policie ČR si celou záležitost převzala k dalšímu šetření.

Budili veřejné pohoršení. O půl osmé ráno přijato oznámení na tísňovou linku 156, které se týkalo skupinky mladíků. Ti měli hlasitě pokřikovat a koupat se v kašně v jednom ze supermarketů. Strážníci po příjezdu na místo viděli tři mladíky, kteří byli zjevně pod vlivem alkoholu. V momentě, kdy spatřili hlídku, se vydali na útěk. Byli vyzváni jménem zákona, aby setrvali na místě. Na výzvu vůbec nereagovali a pokračovali v útěku, během kterého slovně uráželi zasahující strážníky. Skupinka se rozprchla různým směrem. Jednoho mladíka se podařilo hlídce o několik ulic dále zadržet. Jelikož nereagoval na zákonné výzvy, neustále utíkal, byly použity donucovací prostředky, hmaty, chvaty a pouta. Mladík se vůči hlídce choval arogantně, odmítnul s hlídkou spolupracovat, nechtěl se k celé události vyjadřovat. Orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu odmítnul. Ke zjištění totožnosti byl předveden na Policii ČR. Dále bylo zjištěno, že dva z mladíků se koupali v kašně jen ve spodním prádle a třetí je natáčel na mobilní telefon. Svým chováním jsou mladící podezřelí z přestupku proti veřejnému pořádku. Jejich jednání bude oznámeno správnímu orgánu.

Dobýval se do Azylového centra. V pondělí před pátou hodinou odpoledne vyjížděla hlídka k Azylovému centru, kde se dle oznámení dožadoval neznámý muž vstupu dovnitř. Strážníci na místě zjistili, že se jedná o 43 letého muže a do azylového centra se dobývá, protože je tam ubytovaná jeho manželka. Rukou tloukl do oken bytu, vyhrožoval fyzickým napadením správci centra, pokud mu nebude umožněna návštěva manželky. Správce ho upozornil, aby svého jednání zanechal, neboť podle platných předpisů nemá na vstup nárok, jelikož tam není ubytován. Za přítomnosti hlídky na místě se situace uklidnila a dotyčný dále již v protiprávním jednání nepokračoval. Svým jednáním je podezřelý ze spáchání přestupku proti občanskému soužití. Celá událost, bude oznámena správnímu orgánu.

11.7.
Neuposlechnul výzvy, nadýchal 3, 77 ‰ a skončil na záchytce. V úterý 11 července před sedmou hodinou večer, prováděla pěší hlídka kontrolu v centru města. Zde si povšimla jí známého muže, jak popíjí z plastové láhve víno. Strážníci ho vyzvali, aby zanechal konzumace alkoholu, vzhledem k tomu, že je na tomto místě požívání alkoholických nápojů zakázáno vyhláškou města. Dále mu bylo sděleno, čeho se dopustil a jaký bude způsob řešení. Muž na výzvu reagoval slovy „já si budu pít, kde chci a vy s tím stejně nic nenaděláte“. Vůči hlídce se choval velmi arogantně, používal vulgární slova. Vzhledem ke stavu opilého muže a jeho chování, provedla hlídka orientační dechovou zkoušku s výsledkem 3,77 promile alkoholu v dechu. Na místo, byl vyžádán příjezd lékaře k posouzení zdravotního stavu. Po vyšetření bylo rozhodnuto o převozu na protialkoholní záchytnou stanici v Olomouci. Jednání 38 letého muže bude oznámeno správnímu orgánu, pro podezření ze spáchání přestupků, proti veřejnému pořádku a porušení obecně závazné vyhlášky obce.

12.7.
Hrozil pád stromu. O půl šesté ráno bylo přijato telefonické oznámení, které se týkalo vyvráceného stromu na ulici J. B. Pecky. Hlídka na místě zjistila, že pádem stromu by mohlo dojít k poškození tří motorových vozidel a ohrožena je i bezpečnost chodců. Kontaktováni byli majitelé vozidel, kterým bylo doporučeno jejich přeparkování, což provedli. Byla přivolána jednotka Hasičského záchranného sboru a ta provedla pokácení stromu z důvodu ohrožení majetku a zdraví osob. O celé události informován pracovník, jenž má péči o veřejnou zeleň.

13.7.
Nakupoval, ale nezaplatil. Ve čtvrtek 13 července po čtrnácté hodině došlo v jednom z prostějovských supermarketů ke krádeži. Hlídka na místě zjistila, že krádeže se dopustil 48 letý muž, který chodil po prodejně a uschoval si zboží do vnitřních kapes od vesty. Poté prošel pokladní zónou bez zaplacení a zde jej zastavila ostrahu supermarketu. Odcizené zboží muž dobrovolně vrátil. Jednalo se o zboží v celkové hodnotě 3699,-Kč, bylo nepoškozeno a vráceno zpět do prodeje. Ke krádeži se na místě přiznal. Svým jednáním je podezřelý ze spáchání přestupku proti majetku, za který mu u správního orgánu hrozí pokuta do výše 50 000,-Kč.

str. Petr Zapletal

Vytvořeno 14.7.2017 13:35:24 | přečteno 218x | František Adámek
load