Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události řešené MP PV z týdne 29/2015

Události řešené MP PV z týdne 29/2015

10. 7.2015
Odvést železo chtěl za každou cenu. Po poledni muž po neúspěšné žádosti o zapůjčení dvoukolového vozíku, nerespektoval zamítavé stanovisko majitele. Přelezl plot a ze dvora si vozík vzal. Muž, kterému věc patřila, ovšem zloděje spatřil právě v okamžiku, kdy místo opouštěl a utíkal směrem k železničnímu přejezdu na ulici Kostelecká. Poškozený ihned událost telefonicky nahlásil. Strážníkům celou záležitost popsal a poté společně s hlídkou odjel služebním vozem do míst, kde by se pachatel mohl nacházet. Osoba nalezena po deseti minutách. Mladík již vezl staré zrezivělé železo. Pro podezření z trestného činu byl omezen na osobní svobodě dle § 76/2 Trestního řádu. Na místo přivoláni policisté včetně kriminalistického technika. Ti si celý případ převzali. Vozík skončil v rukou vlastníka. K rychlému dopadení jednoznačně přispěla dobrá znalost místních poměrů v okrsku, a to zejména zásluhou strážníka okrskové služby.

Spal ve vozidle. Nohy měl vystrčené z otevřeného okénka u řidiče. K neobvyklému případu vyjížděli strážníci v podvečer, a to na základě oznámení ženy, která uvedla, že syn nemíní opustit její vozidlo. Nejprve mu sice dovolila užívat vůz, ale nyní si to již nepřeje. Hlídka podnapilého pětatřicetiletého muže probudila a vyzvala k odejití z vozu. Dotyčný však toto odmítal s tím, že zde bydlí. Jeho agresivita se stupňovala. V okamžiku, kdy uhodil pěstí do střechy vozidla, byly proti němu použity hmaty a chvaty. Skončil v poutech a následovalo jeho předvedení na služebnu Policie ČR k ověření totožnosti. Po té se zklidnil. Událost postoupena správnímu orgánu pro podezření z přestupku proti veřejnému pořádku, neuposlechnutí výzvy úřední osoby.

Nepřístojné chování v baru. Před dvaadvacátou hodinou přijato oznámení o agresivním chování jednoho z hostů v provozovně v centru města. Oznamovatel strážníkům sdělil bezdůvodné napadení barmanky, a to nejprve verbálně a poté i fyzicky. Útočník chtěl ženu udeřit do obličeje otevřenou dlaní. Ta se naštěstí plné ráně vyhnula, čímž nedošlo k jejímu poranění. Jakmile oznamovatel konflikt zpozoroval, přispěchal zaměstnankyni na pomoc. Vstoupil mezi ně a poté již všichni v poklidu vyčkali příjezdu hlídky. Při incidentu přišla k újmě jen sklenice od piva, tu agresor na místě uhradil i s útratou. Osmatřicetiletý neurvalec své jednání nebyl schopen vysvětlit. Pro podezření z přestupku proti občanskému soužití událost předána správnímu orgánu, kde výtečníkovi hrozí pokuta do výše 20 000 Kč.

11. 7.2015
Zapomenutý mobil. Toto nedopatření zapříčinilo prožití nepříjemných okamžiků plných obav. Žena byla na dovolené v cizině a po celý den se nedovolala své matce. Začala mít o ní vážnou starost. Před třiadvacátou hodinou svoji obavu sdělila na operační středisko MP prostřednictvím telefonátu. Hlídka dorazila do místa bydliště neozývající se ženy a pokusila se ji zkontaktovat. To se podařilo a celá věc se vysvětlila. Maminka ponechala mobilní telefon v práci. Dobrá zpráva předána oznamovatelce.

Z uzamčeného bicyklu vzal sedlo. Po dvacáté hodině sdělila žena na linku 156, odcizení sedla z jízdního kola, které měla uzamčeno ve stojanu před kinem Metro. Hlídka prohlédla okolí, zdali nebude odhozené v některém z okolních keřů. Zhruba za patnáct minut od nahlášení zmíněné události, oslovila kolemjdoucí strážníka, pohybujícího se na náměstí s tím, že spatřila u Zlaté brány hocha, který nesl sedátko z jízdního kola, což se ji zdálo být podezřelé. Patnáctiletý mládenec hlídce tvrdil, že si od neznámého mladíka sedlo koupil za 300 Kč. Vzhledem k daným okolnostem na místo přivoláni policisté, kteří si událost převzali k došetření.

13. 7.2015
V alkoholovém opojení. Odpoledne vyjížděla hlídka do vestibulu Hlavního vlakového nádraží, kde se nacházel muž, který nerespektoval u pokladny vymezenou diskrétní zónu pro zákazníky a choval se k nim hrubě. V okamžiku, kdy ho zaměstnankyně za přepážkou napomenula, verbálně zaútočil i na ni a dokonce vyhrožoval, že rozbije přepážku a vše rozmlátí. Při příjezdu hlídky se muž již na místě nenacházel, ale během hovoru s oznamovatelkou se do haly vrátil. Dechovou zkouškou u něj zjištěno 3,81 promile. Nyní se již choval klidně, a proto na záchytce neskončil. Sedmačtyřicetiletý muž je podezřelý z přestupku proti veřejnému pořádku a občanskému soužití. Celá událost postoupena správnímu orgánu.

14. 7.2015
Při převzetí nového občanského průkazu, starý občanský průkaz odevzdáváme. Toto nemínila akceptovat žena, která ztropila výtržnost přímo u přepážky. Stále požadovala vrátit starý občanský průkaz, neboť zcela nevypršela jeho platnost. Hlídka společně s pracovníky magistrátu se pokoušela dotyčné situaci vysvětlit, což se míjelo účinkem. Žena se celá třásla, chovala se velice zmateně. Z jejího chování bylo patrné, že má psychické potíže, a proto přivolána sanitka, která ji dopravila na vyšetření.

Nenechavec moc nepřemýšlel. Po dvaadvacáté hodině přišla zpráva o úniku plynu na ul. Za drahou u bývalé brány do OP ,na pozemku sousedícím s provozovnou. Jelikož se jednalo o únik většího rozsahu, hlídky strážníků společně s policisty uzavřeli ulici Průmyslovou. Následně vyšlo najevo, že se někdo zřejmě pokusil odcizit mosazný ventil, čímž došlo ke zmíněné situaci. Pracovníci plynáren zajistili uzavření plynu. Celou záležitost si převzali k dalšímu šetření policisté.

15. 7.2015
Pochůzkový prodej je na katastru města zakázán, prodejci pocházeli z okolí Ostravy. V odpoledních hodinách na základě telefonického sdělení občana, vyslána před Zlatou bránu, kde dva mladíci prodávali voňavky. Pro porušení Tržního řádu, který zakazuje pochůzkový prodej , oběma na místě strážníci udělili blokovou pokuta. Ta se může vyšplhat až na částku 1000 Kč, ve správním řízení až 30 000 Kč.

16. 7.2015
Čtyřnohý tulák měl štěstí. Po desáté hodině nahlásila žena na linku 156 nález poraněného psíka, kterého sama převezla na ošetření k veterináři. Jednalo se o pražského krysaříka sraženého projíždějícím vozidlem na ulici Vrahovická u železničního přejezdu. Řidič se na místě již nezdržoval. Samozřejmě veterinář bez zaplacení nechtěl psa ošetřit. Vyslána hlídka. Ta psíka od nálezkyně převzala a dopravila ho na veterinu. Cena za ošetření vyčíslena přibližně na  částku 500 Kč. Pokud se chovatel přihlásí, má povinnost tento finanční obnos uhradit. Hrozí mu i pokuta za porušení vyhlášky, neboť pes nesmí na katastru města volně pobíhat, mimo označená místa.

Z pole se vznášel dým. Večer před devátou hodinou si povšimnul muž kouře vycházejícího z čerstvě posečeného pole. Hlídka v uvedené oblasti a to za supermarketem Albert na Plumlovské ulici zjistila dýmající pole o rozměrech okolo čtyř metrů čtverečních.Okamžitě toto zjištění předala Hasičskému záchrannému sboru, který vyjel na místo.

Ptal se na cestu, mezitím přišel o batoh. Nepříjemný zážitek zažil čtyřiapadesátiletý polský řidič kamiónu, který se ptal na cestu dvou mužů. Jeden z nich mu vysvětloval trasu a druhý mu v nestřeženém okamžiku odcizil z kabiny batoh, kde měl doklady a osobní věci. Hlídka řidiče doprovodila k obvodnímu oddělení Policie ČR k nahlášení celé události, k níž došlo před půlnocí v oblasti Dolní ulice. Z tohoto případu je patrné, jak je důležité mít své cenné věci pod kontrolou.


Str. Jana Adámková – MP PV

Vytvořeno 17.7.2015 14:53:42 | přečteno 419x | František Adámek
load