Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události z uplynulého týdne > Události řešené MP PV z týdne 29/2016

Události řešené MP PV z týdne 29/2016

15. 7.2016
Jezdit po paměti se nemusí vyplatit. O tom ví své několik řidičů, kteří nerespektovali zákaz a svá vozidla ponechali na místě, kde toho času byla umístěna přenosná dopravní značka – zákaz vjezdu. Jednalo se o parkoviště, kde pracovníci prováděli vodorovné dopravní značení a z toho důvodu bylo zapotřebí mít tuto komunikaci vyklizenou. S nepozornými hříšníky byl dopravní přestupek řešen na místě blokovou pokutou. Pokud by strážníci využili nejvyšší možné částky, tak si řidiči sáhnou hluboko do kapsy, lze totiž blokově udělit až 2000 Kč.

Shoda náhod. Pánové daleko nedošli. Odpoledne nahlášena z trafiky krádež. Jednalo se o karton cigaret odcizený dvěma neznámými muži. Za pomocí kamerového systému strážníci identifikovali podezřelé a vydali se je nalézt. Mezi tím došlo k přijetí sdělení, o fyzickém napadání staršího pána na ulici Dolní dvěma muži. Na místě se současně setkala hlídka strážníků s hlídkou policistů, kterým událost též hlášena. Zraněný seděl na chodníku. Útok na svoji osobu nepotvrdil. Uvedl, že zakopnul a upadl. Odmítl jakoukoliv pomoc. Opodál se ale nacházeli dva občané podezřelí z předešlého ohlášení krádeže cigaret. Strážníci tuto informaci předali přítomným policistům. Ti si ihned oba muže převzali k dalším úkonům.

Ne, vždy je možné nařídit odtah. Občan se obrátil s žádostí o provedení odtahu vozidla, jehož řidič  nerespektuje dopravní značku B29 - zákaz stání. Navíc poukázal na ztížení výjezdu z parkoviště z protější strany. Hlídka však v daném místě nezjistila blokování provozu a tudíž v tomto případě odtah nenařídila. Ten je dle zákona možný pouze tehdy, pokud vozidlo vytváří překážku silničního provozu, nebo stojí na vyhrazeném parkovišti.  Za porušení zákazu stání, čeká na řidiče pokuta. Tentokrát ho sice v blokové řízení minula, neboť nebyl k zastižení, ale událost předána k správnímu řízení, kde částka může činit až 2500 Kč.

16. 7.2016
Do svých příbytků nedošli, zmohla je únava. Ve dvě v noci ulehl opilý muž (25) k popelnicím na ulici M. Pujmanové. Při tom zřejmě způsobil hluk, kterým na sebe upozornil tamější bydlící. Ta nahlásila rušení nočního klidu. Při následné kontrole se totiž nikdo jiný v okolí nenacházel.  Přibližně 4 hodiny poté, nalezen další „ospalec“(33). Ten si lehl přímo na zem, naproti čerpací stanice na Vrahovické ulici. Zde ho spatřil řidič autobusu. Oba spáče strážníci probudili. Ti se poté vydali do svých domovů.

Několikačlenná skupina se oznamovatelce nepozdávala. Okolo deváté hodiny ráno sdělila žena na linku 156 podezření o zřejmě nekalých úmyslech postávajících mužů, obhlížejících lžíci na bagr. Ta zůstala uvnitř výkopu.  Hlídka zjistila, že obava není v tomto případě na místě. Bez techniky, šance ji odnést je nepravděpodobná. I tak, patří volající poděkování. Vždyť stále platí zásada, raději podezřelou situaci prověřit, než ji nechat bez povšimnutí a poté zjistit protiprávní jednání, kterému šlo předejít.

Ohňostroj. Před 22.00 hodinou přijata stížnost na provádění ohňostroje v místní části Prostějova. Tyto soukromé aktivity zakázány nejsou.  Nesmí ale dojít k rušení nočního klidu, to znamená uskutečnit ohňostroj po 22.00 hodině (noční klid od 22-6.00 hod.). Což v tomto případě bylo dodrženo. K porušení zákona tedy nedošlo. Jiná pravidla platí v okamžiku, kdy jde o veřejnou akci. Zde je zapotřebí toto nahlásit dle zákona č. 206/2015 Sb. o pyrotechnice a podle prováděcí vyhlášky č. 288/2015 Sb., nejméně 2 pracovní dny před zahájením, územnímu odboru Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje Prostějov, odboru správy a zabezpečení Magistrátu města Prostějova a odboru správy a údržby majetku města při vyžadování souhlasu s užitím majetku města jako vlastníka nebo uživatele dotčené nemovitosti s provedením ohňostroje. Další podmínkou je stanovení organizačních a technických opatření k zabránění vzniku a šíření požáru a zřízení požární hlídky.   

„S půjčením peněz nebudu nikoho obtěžovat“. Takto odvětil muž taxikáři, který po zjištění, že zákazník nemá u sebe na zaplacení, jal se ho převézt až k bankomatu. K výběru ale nedošlo, jakmile měl vyzvednout peníze, přiznal prázdný účet. Přivolaným strážníkům v jejich přítomnosti, přislíbil taxikáři úhradu ve výši 232 Kč následující den. Slib ale nedodržel. Tímto je podezřelý z přestupku proti majetku. Událost předána správnímu orgánu. Ten má možnost udělit pokutu do  20 000Kč.

19. 7.2016
Krádež nevyšla.  Zákaznice si v kabince vyzkoušela oblečení, tašku si odložila uvnitř a šla vrátit prodavačce ošacení. Při návratu však zjistila chybějící peněženku. Jakmile toto vykřikla, jedna z  přítomných vyběhla ven z obchodu. Tohoto dění si všimla mladá žena a rozběhla se za ní. Opodál ji dostihla. Dotyčná peněženku dobrovolně vydala. Při návratu do provozovny se znovu dala na útěk. To ji nebylo nic platné. Zakrátko společně s hlídkou byla nalezena na autobusovém nádraží. Z důvodu, že v peněžence nebyla hotovost vyšší jak pět tisíc korun, ani žádná platební karta, událost postoupena správnímu orgánu pro podezření z přestupku proti majetku. Ženě (58) hrozí pokuta až 20 000 Kč.

Peníze měl, přesto nezaplatil. Senior (66) přistižen pracovníkem ostrahy v nákupním středisku při krádeži. Do kapsy kalhot si uschoval krém zn. Nivea a plechovku rybiček. Poté bez úhrady zboží prošel přes pokladní zónu. Přivolaným strážníkům sám navrhl zaplacení blokové pokuty. Tvrdil, že má u sebe 400 Kč. Co ho vedlo ke krádeži, vysvětlit nedokázal. Jelikož toto nebyla jeho první krádež, celá záležitost postoupena k správnímu orgánu pro podezření z přestupku proti majetku.

20.7.2016
Nuda, legrace či záměr? Před pátou hodinou ranní, na základě oznámení řidiče autobusu, vyjížděla hlídka na Určickou ulici, kde v příkopě ležel přenosný semafor. Poškození nebylo zjištěno. Osobu, která toto spáchala, se nepodařilo nalézt.

Zbloudilý sokol stěhovavý. Okolo poledne vyjížděla hlídka k dravci, který zmateně létal a narážel do skleněných výplní v chodbě domu na Pernštýnském náměstí. Tato okna jsou konstruována bez možnosti otevření, tudíž jednoduché vysvobození se nedalo uskutečnit. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k tradičnímu odchytu. Opeřenec zraněný nebyl. Proto následovalo jeho vypuštění do volné přírody.

21.7.2016
Nedbalost. O půl sedmé ráno na ulici Blahoslavova strážníci spatřili hořící odpadkový koš u zastávky naproti Městským lázním.  Okamžitě nádobu uhasili služebním práškovým hasicím přístrojem. Pro zabránění možného vznícení, zalili, doutnají zbytky kbelíkem vody. K zahoření došlo pravděpodobně od nedopalku cigaret. Osobu, která toto způsobila, se zjistit nepodařilo. O poškození koše informován pracovník TS A.S.A. Prostějov.

Str. Jana Adámková – MP PV

Vytvořeno 21.7.2016 13:57:01 | přečteno 320x | František Adámek
load