Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události z uplynulého týdne > Události řešené MP PV z týdne 29/2018

Události řešené MP PV z týdne 29/2018

13. 7. 2018
Kradl na zahradě. Na ovoce dostal chuť zatím neznámý, ale troufalý pachatel. V dopoledních hodinách bylo na linku 156 oznámeno odcizení ovoce ze zahrady, ke kterému mělo dojít v době mezi 7 a 13 červencem. Po překonání plotu zloděj očesal ze stromu cca 30 kilogramů meruněk. Hlídka na místě zjistila, že majitel zahrady byl týden mimo domov a v tomto čase se celá událost odehrála. Ke krádeži plodů na zahradě má docházet opakovaně. Strážníci případ oznámili Policii ČR a předali k dalšímu vyšetřování.

13. 7. 2018
Pití vína si užíval vleže. Po jedné hodině odpoledne si strážníci při vykonávání hlídkové činnosti v prostoru městské tržnice všimli muže, který ležel na prodejním stole a konzumoval alkohol. Jednalo se o dvoulitrovou plastovou láhev bílého vína. Tuto láhev měl dotyčný otevřenou a z části upitou. Hlídka jednapadesátiletému muži víno odebrala a upozornila ho, že se nachází na místě, kde je popíjení všech alkoholických nápojů zakázáno. Protiprávní jednání bude oznámeno správnímu orgánu pro porušení obecně závazné vyhlášky města Prostějova. Zde za takové jednání může být udělena pokuta do výše 100 000 Kč.

14. 7. 2018
Sourozenecký spor. V dopoledních hodinách se dostavila na služebnu městské policie šestadvacetiletá žena a oznámila, že byla fyzicky napadena svým bratrem. Na místo napadení byla vyslána hlídka. Zde se později dostavila i oznamovatelka. Ta popsala situaci, kdy při vyzvednutí své dcery u prarodičů byla bezdůvodně napadena svým bratrem. Ten jí měl uchopit za rameno a následně odstrčit. Svědkyně celého incidentu potvrdila konflikt mezi oznamovatelkou a jejím bratrem, kde mělo dojít i k hádce. Vysvětlení od sourozence poškozené se nepodařilo získat, jelikož z místa odešel před příjezdem hlídky neznámo kam. Ke zranění nedošlo a nebyla způsobena žádná škoda na majetku. Jednání devětadvacetiletého muže bude oznámeno správnímu orgánu pro podezření z přestupku proti občanskému soužití.

14. 7. 2018
Ne vždy se musí jednat o přestupek. O půl jedenácté večer bylo na tísňovou linku 156 přijato oznámení o promítání filmu na náměstí Spojenců v Prostějově. Oznamovatel uvedl, že někdo promítá film u podstavce sochy a tím ruší noční klid. Hlídka na místě kontaktovala odpovědnou osobu, která organizovala celou akci. Tato osoba předložila dokumenty, kde měla potřebná povolení na promítání filmu a udělenou výjimku z rušení nočního klidu do dvaceti čtyř hodin. V tomto případě se nejednalo o protiprávní jednání.

15. 7. 2018
Strážníci odchytávali koně. V neděli odpoledne bylo přijato oznámení na linku 156 o volně pobíhajícím koni nedaleko ulice Josefa Lady. Při příjezdu na místo hlídka spatřila samostatně se pohybujícího koně po poli. Strážníkům se podařilo během chvíle zvíře odchytit a odvést do jízdárny, která se nacházela nedaleko. Kůň byl předán pracovníkovi jízdárny s doporučením, aby zajistil řádné zabezpečení stájí, výběhu a nedošlo k dalším útěkům koní.

18. 7. 2018
Porazil dopravní značku a ujel. Před třináctou hodinou bylo na linku 156 oznámeno, že u prodejny zeleniny v centru města došlo k dopravní nehodě a řidič z místa odjel. Oznamovatel popsal motorové vozidlo, uvedl typ i barvu. Na místo byla vyslána ihned hlídka, která zjistila poškozenou svislou dopravní značku. Strážníci se vydali prohledat okolí a na nedalekém parkovišti vypátrali vozidlo, jež odpovídalo popisu. Posádka vozidla na sebe upozornila, když se snažila přidělat registrační značku auta, která jí upadla v důsledku dopravní nehody. Řidič se ke způsobení dopravní nehody hlídce přiznal. Celá událost byla oznámena dopravní Policii ČR. Ta si po příjezdu na místo věc převzala k dalšímu šetření.

19. 7. 2018
Opakovaně založil skládku. Ve dvě hodiny odpoledne prováděla kontrolu strojního čištění zaměstnankyně magistrátu města Prostějova. Všimla si, jak neznámý muž ukládá nábytek do kontejnerů na plastový odpad. Po upozornění, že tento druh odpadu do uvedených kontejnerů nepatří, muž z místa odešel, aniž by se k celé věci jakýmkoliv způsobem vyjádřil. Proto celou záležitost oznámila na linku 156. Hlídka po příjezdu na místo kontaktovala oznamovatelku a ta jí označila kontejnery, kde byl ukládán odpad, který sem přivezl neznámý muž v plastové popelnici zelené barvy. Strážnici zjistili v dané lokalitě tři kontejnery, jež jsou určeny pouze na plastový odpad. Ve všech těchto kontejnerech se nacházel jiný druh odpadu, než pro který jsou určeny. Jednalo se o různé druhy textilu, oblečení, prádelní sušák, torza čalouněných křesel, složené kartonové krabice. Podél kontejnerů na zemi byly položeny sololitové dveře. Hlídka se přemístila k domu, odkud byl odpad vyvážen. Zde kontaktovala osmadvacetiletou obyvatelku a požádala jí o vysvětlení dané situace. Ta vše popřela a uvedla, že od nich nikdo z domu žádné věci nevyvážel a plastovou popelnici zelené barvy jim někdo odcizil. Jelikož se nejednalo o první případ tohoto druhu, který byl v této oblasti strážníky řešen, popis osoby odpovídal vzhledu muže, jenž se stejného protiprávního jednání dopustil i v minulosti. Po zadokumentování přestupkového jednání dvaadvacetiletého muže, bude celá událost oznámena příslušnému správnímu orgánu pro porušení zákona o odpadech. Tam může být uložena pokuta do výše 50 000 Kč.

Kontrola zabezpečení vchodů. Strážníci se v uplynulém týdnu během hlídkové služby zaměřili v nočních hodinách na kontrolu bytových domů na sídlištích, zda obyvatelé mají dobře zajištěny vstupní dveře. O kontrole byli obyvatelé domu informováni vylepením letáčku, na kterém bylo uvedeno, zdali mají, nebo nemají řádně zabezpečeny vchodové dveře. Tímto způsobem chceme lidem pomoci předcházet krádežím a také, aby se do vnitřních prostor nedostali lidé, kteří tam nebydlí. Samozřejmostí by mělo být celodenní zajištění dveří. Je důležité zkontrolovat rovněž další místnosti, jako jsou sklepy, ale i místa kde se parkují jízdní kola a kočárky. Všechny vchody kontrolované hlídkami byly uzavřeny, což je v době prázdnin a dovolených vynikající výsledek.


Vytvořeno 20.7.2018 21:59:03 | přečteno 63x | František Adámek
load