Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události řešené MP PV z týdne 30/2009

Události řešené MP PV z týdne 30/2009

24.07.2009
Nalezené přepravky s pečivem
Krátce po osmé hodině jsme přijali na tísňovou linku 156 oznámení, že na ul. Újezd z projíždějícího vozidla nezjištěné pekařské firmy vypadlo 5 přepravek s rohlíky, které se vysypaly na vozovku. Řidič si události nevšiml a pokračoval v jízdě. Oznamovatelka před nahlášením události na městskou policii rozsypané rohlíky posbírala do přepravek. Strážníci přepravky s rohlíky převezly na služebnu. Hlídce se nepodařilo zjistit komu nalezené přepravky s pečivem patří. Z těchto důvodů Strážníci kontaktovali místní pekárny s odkazem na nález přepravek s pečivem. Do pondělí si pro nález nikdo nepřišel, tak byl předán na ztráty a nálezy Městského úřadu Prostějov.

25.07.2009
Zesláblý dudek
Před desátou hodinou nám bylo na telefonní lince 156 oznámeno, že v areálu nové nemocnice se nachází zraněný pták. Vyslaná hlídka oznámení potvrdila. Jednalo o zesláblého a pohmožděného dudka. Dudka se podařilo odchytit, poté byl převezen na veterinární ambulanci kde byl veterinářem ošetřen. Po ošetření byl pták převezen na služebnu, kde si jej v odpoledních hodinách převzal pracovník z  Stanice pro hendikepované živočichy, která se nachází v Němčicích nad Hanou.

Rušení nočního klidu na hřišti
Kolem třiadvacáté hodiny jsme přijali telefonické oznámení od ženy, že na hřišti u domu kde bydlí mládež ruší noční klid. Hlídka na místě zjistila dva sedmnáctileté mladíky. Ti uvedli, že oni nerušili noční klid. Ostatní kamarádi před chvilkou odešli. V přítomnosti hlídky zde byl klid. Za malou chvilku po odjezdu hlídky oznamovatelka volala znovu, že ji mladíci zahlédli v okně a údajně ji měli napadnout. Část party byla dle oznamovatelky poschovávaná v okolí. Hlídka se vrátila zpět na místo, zde se nacházelo několik dalších osob. Ty strážníci předali zákonným zástupcům - rodičům. Napadení oznamovatelky mělo spočívat v tom, že když se při odjezdu hlídky vyklonila z okna, někdo ji z přítomné mládeže měl nadávat. S oznamovatelkou byly dohodnuty častější kontroly hřiště z důvodu narušování veřejného pořádku ze strany mládeže, která se zde schází.

26.07.2009
Hledaná osoba
V době mezi šestnáctou a sedmnáctou hodinou strážníci prováděli kontrolu hlavního vlakového a autobusového nádraží. Hlídka si všimla osmadvacetiletého muže, který se již na autobusovém nádraží nacházel před třemi dny. Při minulé kontrole bylo z dokladů zjištěno, že muž je zbaven svéprávnosti k právním úkonům.Tehdy muž uváděl, že čeká na autobus a odjíždí domů. Vzhledem k tomu, že se neustále nacházel na této autobusové zastávce a domů nejel, vzniklo důvodné podezření, že se může jednat o osobu hledanou či pohřešovanou policií. Při ověřování totožnosti, bylo zjištěno, že osmadvacetiletý muž je hledaný policií a proto byl předveden na Policii ČR, kde byl předán stálé službě.

27.07.2009
Jezdil i přes zákaz řízení
O půlnoci strážníci vykonávali autohlídku v centru města. V ulici Rejskova spatřili osobní vozidlo, které jede v jednosměrné ulici v protisměru. Hlídka řidiče zastavila na ulici Vápenice. Strážníci vyzvali řidiče k předložení dokladů potřebných k řízení vozidla. Pětadvacetiletý řidič uvedl, že u sebe žádné doklady nemá. Z tohoto důvodu byla na místo přivolána Policie ČR. Následně bylo zjištěno, že řidič má opakovaně vysloven zákaz řízení motorových vozidel., který porušil. Věc si převzala Policie ČR k dalšímu šetření.

29.07.2009
Kradli staré železo
Pár minut po desáté hodině jsme na tísňovou linku 156 přijali oznámení od muže, že na ul. Za Olomouckou v objektu určeného k demolici se pohybují osoby, které mají v ruce krompáč a odnášejí ocelový šrot. Oznamovatel měl obavu, aby se osoby nedopouštěly nějakého protiprávního jednání. Vyslána autohlídka , která na místě našla čtyři občany. Ti řekli, že mají povolené z rumiska vytáhnout staré železo a mohou si ho vzít. Operačním střediskem městské policie byla kontaktována odpovědná osoba za areál, která o ničem neví a nikdo žádné povolení nedostal. Osoby přistižené na místě odmítly železo vrátit zpět na místo. Na místo bylo přivoláno nákladní vozidlo, které staré železo i dvoukolák odvezlo na služebnu městské policie. Jelikož došlo k podezření ze spáchání přestupku proti majetku dle § 50/1a, zák.č. 200/1990 Sb. Byl občanům ocelový šrot a vozík, která byl použit ke spáchání přestupku odebrán. Celá věc včetně odebraných věcí byla předána správnímu orgánu k dořešení.

30.07.2009
Pronásledovala malé zlodějíčky
Před sedmnáctou hodinou jsme přijali telefonické oznámení od ženy, že když jela na jízdním kole po Dolní ul., odcizily jí děti z košíku kabelku. Ona jela za nimi a když je doháněla, kabelku odhodily a utekly. Oznamovatelka si kabelku vzala zpět, nic se jí neztratilo, ale byl to pro ni šok a věc chtěla nahlásit. Na místo se dostavila hlídka, která oznámení potvrdila. Vzhledem k tomu, že se jedná o neznámého pachatele, byla odkázána k podání oznámení přímo na Policii ČR.

Str. František Horák
Prevence MP PV

 

Vytvořeno 1.8.2009 12:57:19 | přečteno 433x | František Adámek
load