Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události řešené MP PV z týdne 30/2016

Události řešené MP PV z týdne 30/2016

21. 7.2016
Opilá, osočovala obsluhu z krádeže. Před jednadvacátou hodinou hlídka zasahovala proti ženě, která slovně urážela servírku, nepravdivě ji obviňovala z odcizení peněženky, osobních dokladů a dokonce se ji snažila uhodit. Na výzvu strážníků, aby tohoto jednání zanechala, absolutně nereagovala. Následovalo tedy použití hmatů, chvatů a vyvedení dotyčné z provozovny, kde ji čekal převoz na služebnu Policie ČR ke zjištění totožnosti. Osmatřicetiletá žena je tímto podezřelá z přestupků proti veřejnému pořádku a občanskému soužití. Celá událost postoupena správnímu orgánu, který má možnost udělit pokutu až do výše 20 000 Kč.

22. 7.2016
„Chtěli se jen zahřát.“ Takto ospravedlňovala své chování trojice, která v ranních hodinách usedla do otevřeného nepojízdného vozidla v domnění, že to nemůže nikomu vadit. Nepočítala s možností, že je někdo uvidí. To se ale stalo. Oznamovateli přišlo divné, co to skupina mladých vyvádí a událost telefonicky nahlásil. Strážníci mladíky s dívkou upozornili na dosti nevhodný „úkryt“. Ti po vysvětlení této nešťastné události, místo opustili. Neuzamčený vrak je veden v evidenci. Majiteli plyne dvojměsíční lhůta k odstranění. Pokud takto neučiní, vůz skončí v likvidaci, a to bez náhrady.

Choval se neodbytně, děsil tančící. Vedoucí příměstského tábora se obávala muže, který vešel do sálu, kde právě probíhala výuka tance . Nezvaný návštěvník svojí přítomností rušil. Neustále se na něco vyptával. Přivolaná hlídka nevítaného příchozího zastihla za domem, kde seděl a popíjel pivo. K věci uvedl, že se jen ptal, co je to za tanec. Nemínil záměrně obtěžovat. Muž byl viditelně podnapilý. O tom, že v těchto místech je zákaz požívání alkoholických nápojů, nevěděl. Pro porušení vyhlášky města č.2/2015 je podezřelý z přestupku, který projedná správní orgán.  

Rukama udeřil muže, ten upadl na zaparkovaný vůz. Ve večerních hodinách u obchodního domu na Plumlovské ulici na sebe pokřikovali dva pánové a při následné strkanici mezi nimi, došlo k pádu jednoho z nich, přímo na osobní vůz. Náraz způsobil promáčknutí zadních dveří. Svědek události toto nahlásil policistům na linku 158. Místem projížděli strážníci, kteří znesvářenou dvojici od sebe oddělili, aby zamezili dalšímu případnému fyzickému kontaktu. Po příjezdu hlídky Policie ČR, jim předány zjištěné informace v dané věci. Policisté si případ převzali k vlastnímu šetření.

23. 7.2016
Vše bylo jinak.  Dvě hodiny po půlnoci nahlášeno volání o pomoc odněkud z Floriánského náměstí. Hlídka zde zjistila mladou, mírně podnapilou ženu, která přes mobilní telefon, hlasitěji řešila slovní rozepři s přítelem. Tímto vzniklo celé nedorozumění. Strážníci ji upozornili na nutnost ztišení, aby zbytečně občany nerušila v tuto pozdní dobu. Pro tentokrát řešeno domluvou.

Měl na sobě jen šortky. Ve čtyři hodiny ráno vyjížděli strážníci na oznámení do baru, kde se nacházel opilý muž, který polehával přímo u automatů a nemínil respektovat žádost obsluhy o opuštění těchto prostor. Ani hlídku nemínil uposlechnout, choval se halasně, neurvale křičel a jeho agresivita se začala stupňovat. Kopal a házel rukama kolem sebe. Jakoukoliv spolupráci se strážníky odmítal. Výtečník nakonec skončil v poutech a byl dopraven na služebnu Policie ČR k ověření totožnosti. Po zklidnění, mu pouta byla sundána. Pro podezření z přestupku proti veřejnému pořádku, a to neuposlechnutí výzvy úřední osoby a rušení nočního klidu, celá událost postoupena správnímu orgánu.

Toužili si opéct uzeninu. V podvečer tři bezdomovci rozdělali oheň v prostorách Centra sociálních služeb na Brněnské ulici. Jejich konání nezůstalo bez povšimnutí. Přivolané hlídce sdělili svůj záměr, opékat, který v těchto místech nemohl být akceptován. Tudíž uposlechli výzvy strážníků. Oheň uhasili a lokalitu opustili. Nedošlo k žádné škodě.

25. 7.2016
Ustlali si na náměstí. Téměř v pravé poledne si známá dvojice bezdomovců, muž a žena roztáhli spacáky přímo u lavičky na kuželně a ulehli. Jakmile spatřili přicházející hlídku, své propriety sbalili a vydali se směrem ven z centra.

26. 7.2016
Vytrvalý papoušek. Před polednem přijato oznámení o nálezu modrého papouška na ulici Moravská. I přes veškerou snahu se hlídce opeřence nepodařilo odchytit. Prchal před strážníky ze stromu na strom až zmizel v nedohlednu.

Psa neuhlídala. Po třiadvacáté hodině pobíhal Bígl po Domamyslicích. Jednomu z tamějších obyvatel byl pes povědomý. Odchytil ho a předal přivolané hlídce. Strážníkům se v danou dobu nepodařilo zkontaktovat majitele čtyřnohého tuláka, ale následující den zjištěno, že psa hlídala dceři matka. Té utekl.  A protože ze zdravotních důvodů si jej nemohla ihned vyzvednout, dohodnuto převzetí na zítřejší den, kdy se dcera vrátí.

27. 7.2016
Petarda. Po půlnoci nahlášena informace o skupině šesti mladíků, kteří hlučí a chovají se neurvale. Za pomocí městského kamerového dohlížecího systému spatřen jeden z nich, jak hodil petardu. Hlídka s dotyčným, sedmnáctiletým hochem jeho nerozumné počínání ohodnotila na místě blokovou pokutou.

Ne každý by se zachoval stejně.  V časných ranních hodinách zaslechl mladý muž volání o pomoc. Nelenil a ihned toto ohlásil na linku 156. Strážníci zkontaktovali oznamovatele. Ten jim ukázal, odkud se ozývalo volání. Následně se hlídce podařilo vypátrat, že o pomoc volala sedmdesátiletá seniorka, bydlící v jednom z domů poblíž Vrahovické ulice. Trpěla zdravotními problémy. Na místo přivolán lékař. Ten nemocnou vyšetřil a podal ji potřebné léky. Převoz do nemocnice nebyl zapotřebí.

Hledal přístřeší na špatném místě. O půl šesté večer přijata zpráva od pracovnice ostrahy z obchodního domu o muži, který leží v uzavřené kabince toalety. Strážníci zjistili pětatřicetiletého Prostějovana, který si zde jen chtěl odpočinout a přečkat dobu, kdy venku hustě pršelo. Během následující hodiny řešila hlídka osobu, která se též schovávala před deštěm. Tentokrát však šlo o muže bez domova. Ten si vybral místo u meteorologické stanice, kde se snažil spočinout. V obou případech pánové místa opustili.

28. 7.2016
Poprali se před barem.  V nočních hodinách došlo k fyzické potyčce mezi dvěma muži. Ti nejprve společně popíjeli u jednoho stolu, ale v průběhu diskuse se jeden začal slovně navážet do druhého. Na to oba vyšli ven, kde nezůstalo jen u urážek. Verbální útok se tak přeměnil ve fyzický. Útočník byl slabší než protistrana. Skončil ležící, na zemi. Druhý muž, jakmile spatři přicházející hlídku, chtěl se z místa vzdálit, což mu strážníci neumožnili. Zraněnému přivolána záchranná služba. O události vyrozuměni policisté, kteří si případ převzali.

Nečekané zakončení oslavy. Hodinu po půlnoci, v centru města, při oslavě narozenin se jeden z účastníků opil a začal ostatní přítomné obtěžovat. Snažil se vyvolávat konflikty a povedlo se mu i poničit stolek uvnitř provozovny. Ostatní se mu snažili v jeho jednání zabránit. Při vyvedení ven se mezi sebou postrkovali, při čemž muž s agresivními sklony vrazil do dřevěného oplocení předzahrádky. Tím způsobil vylomení několika kusů dřevěných latí. V tomto okamžiku již strážníci přiběhli na místo, aby zabránili případné další potyčce. V přítomnosti hlídky se nezvedenec všem zúčastněným omlouval a sliboval úhradu za způsobenou škodu. Přesto událost předána správnímu orgánu pro podezření z přestupku proti majetku, občanskému soužití a veřejnému pořádku.

Str. Jana Adámková – MP PV

Vytvořeno 29.7.2016 12:27:05 | přečteno 326x | František Adámek
load