Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události řešené MP PV z týdne 32/2006

Události řešené MP PV z týdne 32/2006

Události řešené MP PV z týdne 32/2006

Krádeže.
V průběhu týdne řešily hlídky MP 2 případy drobných krádeží, kterých se dopustili nezletilí chlapci. V prvním případě byl hoch předán rodičům v místě bydliště, ve druhém byl chlapec předveden a předán Policii ČR, jelikož jeho bydliště bylo mimo katastr města.


28.07.2006

03.08.2006
Neplatič. Ve 13.30 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení personálu restaurace, že mají v provozovně muže, který odmítá zaplatit svoji útratu. Vyslaná autohlídka MP na místě zjistila muže, který nezaplatil útratu v celkové hodnotě 98,- Kč. Jelikož muž nebyl schopen na místě prokázat svoji totožnost, byl k jejímu zjištění předveden na Policii ČR. Personál byl hlídkou poučen, že škodu je možné vymáhat ve společném řízení o přestupku u správního orgánu, kam bude celá věc předána.

04.08.2006
Měření rychlosti. V době od 20.00 do 22.00 hodin byla provedena bezpečnostně-dopravní akce zaměřená na měření rychlosti vozidel. To bylo provedeno na třech různých místech území města. Dva zjištěné přestupky byly hlídkou MP vyřešeny na místě blokovými pokutami.

05.08.2006
Zraněná srna. V 10.49 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení, že se na krajnici u silnice při výjezdu z města nachází zraněná srna. Vyslaná hlídka MP oznámení potvrdila a operačním střediskem MP byl kontaktován člen Českomoravského mysliveckého sdružení, který zajistil odborné utracení srny a její následný odvoz. V průběhu řešení věci zajišťovali strážníci bezpečnost osob pohybujících se na pozemní komunikaci usměrňováním silničního provozu.

Opilec. Ve 14.48 hodin byla na lince 156 přijata žádost o vyslání hlídky MP ke křižovatce ulic, kde má u silnice ležet nějaký opilec. Vyslaná autohlídka MP oznámení potvrdila a na místě zjistila ležícího opilého muže, kterého strážníci nemohli probudit. Proto byl na místo operačním střediskem MP přivolán lékař, který rozhodl o převozu muže do nemocnice. Jízdní kolo, které měl muž u sebe, hlídka převezla a umístila na služebně MP. Přestupek proti veřejnému pořádku bude předán správnímu orgánu k dořešení, včetně pořízené fotodokumentace.

08.08.2006
Nepovolené plakátování. Ve 21.00 hodin si hlídka MP provádějící hlídkovou činnost v centru města všimla dvojice osob, která společně vylepovala plakát na dvířka elektrorozvaděče. V okolí byly zjištěny další výlepy plakátů a pořízena fotodokumentace. Muž a žena nebyli schopni na místě prokázat svoji totožnost, proto byli k jejímu zjištění předvedeni na Policii ČR. Oba byli poučeni, že se výlepem plakátů na místa kde to není povoleno, dopustili protiprávního jednání a celá věc bude předána příslušnému správnímu orgánu k dořešení. Před propuštěním byla dvojice vyzvána, aby jimi vylepené plakáty odstranili. Jelikož vznikla důvodná obava, že budou ve svém protiprávním jednání pokračovat, byli vyzváni k vydání zbylých 30-ti kusů plakátů, které budou postoupeny k řízení o přestupku. Následnou kontrolou bylo v 01.00 hodin hlídkou MP zjištěno, že vylepené plakáty nebyly odstraněny

Vytvořeno 8.7.2009 15:21:00 | přečteno 281x | PhDr. Bc. Libor Šebestík
load