Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události řešené MP PV z týdne 33/2014

Události řešené MP PV z týdne 33/2014

8. 8.2014
Nenadálá komplikace. Po devatenácté hodině sdělil řidič na linku 156, že při couvání narazil do osoby, která ho poté fyzicky napadla. K celé události došlo v centru města, kdy oznamovatel zjistil své parkovací místo obsazené, mu neznámým vozidlem. Situaci si chtěl sám vyřešit, a proto navštívil blízkou provozovnu. Řidiče zmíněného vozu se mu zde nalézt podařilo. Oslovený jeho žádosti vyhověl a šel přeparkovat. Při obcházení vozidla, chystajícího se zaparkovat na své místo, si ho vyzyvatel nevšiml, couvl a pravým zadním světlem muže porazil na zem. Poté vystoupil a šel povalenému pomoci. Ten, ale vstal ze země, chytil ho za oděv a udeřil oběma rukama do hrudníku. Lékařské ošetření oba odmítli. Hlídka na místo přivolala policisty ze skupiny dopravních nehod. Pro fyzické napadení je mladý muž ve věku pětadvaceti let podezřelý z přestupku proti občanskému soužití. Věc postoupena správnímu orgánu, který má možnost udělit pokutu do výše 20 000 Kč.

9. 8.2014
Mrtvou kočku nezakopal dostatečně hluboko, po upozornění sjednal nápravu. V dopoledních hodinách přijato sdělení o muži, který na svém pozemku nezakopal uhynulé zvíře dostatečně hluboko. Strážníci dotyčnému vysvětlili za jakých podmínek je toto možné provést. Veterinární zákon totiž stanoví minimální hloubku 80 cm a použití desinfekčního prostředku např. vápna. Přesné znění dle § 40 odst. 3 veterinárního zákona zní :

Nerozhodl-li příslušný orgán veterinární správy z nákazových důvodů jinak, může chovatel sám na vlastním pozemku neškodně odstranit kadáver zvířete v zájmovém chovu, pokud tento kadáver nepochází ze zvířete náležejícího mezi přežvýkavce nebo prasata, anebo ze zvířete nemocného nebezpečnou nákazou nebo podezřelého z této nákazy. Neškodným odstraněním se v tomto případě rozumí zahrabání na místě vhodném z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat a ochrany životního prostředí, a to do hloubky nejméně 80 cm s použitím dezinfekčních prostředků. Kadáver koně v zájmovém chovu může chovatel neškodně odstranit sám na vlastním pozemku jen se souhlasem krajské veterinární správy a za podmínek jí stanovených.

Pokud jsou tyto podmínky porušeny, Krajská veterinární správa má možnost uložit přestupci pokutu do výše 10 000 Kč. Pokud by byl přestupek spáchán opakovaně, lze uložit pokutu až do výše dvojnásobku, tedy 20 000 Kč. (Přestupek je spáchán opakovaně, pokud byl spáchán v době do jednoho roku od právní moci rozhodnutí, jímž byla tomu, kdo se ho dopustil, uložena pokuta za přestupek podle tohoto zákona).

Vypil na prodejně třetinu Fernetu. Odpoledne, na základě oznámení vyjížděla hlídka do nákupního střediska, kde muž vzal z regálu půl litrovou lahev lihoviny a částečně ji zkonzumoval přímo na prodejně. Poté ji vrátil zpět do regálu a prošel přes pokladní zónu, kde byl pracovníkem bezpečnostní agentury zastaven. Strážníkům svůj čin vysvětloval tím, že je alkoholik a potřebuje si držet hladinu. Peníze na zaplacení neměl. Den před tím byl přistižen v prodejně na Dukelské bráně při krádeže Becherovky v hodnotě 180 Kč. V obou případech je sedmatřicetiletý občan s trvalým bydlištěm v Jihomoravském kraji, podezřelý z přestupku proti majetku. Událost postoupena příslušnému správnímu orgánu. V uplynulých dnech a to v době od 8. Do 12. srpna byl zaznamenán zvýšený počet drobných krádeží v prodejnách. Celkem v patnácti případech byli strážníci přivoláni k osobám (tři ženy, deset mužů a dva mladiství), kteří bez zaplacení si přisvojili nejrůznější artikl v hodnotě od 12 do 1174 Kč. Ve třech případech se jednalo o drogistické zboží. Dále šlo o nejrůznější potraviny, alkohol, pochutiny. Hodnota odcizeného zboží byla vyčíslena v rozmezí od 12 do 1174 Kč. U dvou osob uložena na místě bloková pokuta. U ostatních rozhodne správní orgán. Ten má možnost udělit až 15 000 Kč. Strážník na místě v blokovém řízení až 1000 Kč.

Zapomnětlivost může mít nepříjemné následky. Po osmnácté hodině přijato sdělení na linku 156 o zaparkovaném vozidle před panelovým domem s klíčky ve dveřích u řidiče. Hlídka na místě vůz uzamkla a klíče převezla na služebnu. Na vůz umístila lístek se vzkazem. Na městskou policii se muž dostavil až na druhý den. Poděkování určitě patří všímavému oznamovateli, neboť nezabezpečené vozidlo, přímo nabádá pachatele k nekalé činnosti. Strážníci se v poslední době s roztržitými řidiči setkávají poměrně často, a proto opětovně nabádáme veřejnost “ chraňte si svůj majetek ! „

13. 8.2014
Důchodci se zamotala hlava a přitom sklouzl do vody. Před desátou hodinou se obrátila žena na linku 156 s žádostí o pomoc. Oznamovatelka si povšimla muže spadlého do rybníka v Drozdovicích. Společně s druhou ženou mu pomohly vylézt z vody na břeh a zavolat sanitku. Hlídka seniora, který byl prochladlý, zakryla termofólií. Vzápětí dorazila na místo i záchranná služba s lékařem. Šestaosmdesátiletý pán se při pádu poranil na hlavě. Po prvotním ošetření převezen do nemocnice.

14 8.2014
Ptačí nálezy. V odpoledních hodinách nahlášen telefonicky nález zraněné vlaštovky. Jednalo se o mládě, které mělo poraněné křídlo. Hlídka od oznamovatele vlaštovku převzala a převezla na Husovo náměstí, kde má sídlo ČSOP IRIS. Pracovníci si zraněného ptáčka převzali do své péče. Tentýž den vyslána hlídka na základě telefonátu ještě jednou k nálezu ptáka. Jednalo se o papouška. Ten se nacházel u obchodního domu na Plumlovské ulici. Pro jeho plachost se ho však strážníkům nepodařilo odchytit. Ztratil se v zahradách na ulici Čechovická.


Str. Jana Adámková
MP PV

Vytvořeno 15.8.2014 13:48:54 | přečteno 460x | František Adámek
load