Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události řešené MP PV z týdne 35/2005

Události řešené MP PV z týdne 35/2005

Krádeže.

27.08.2005
V 09.35 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení z OD, že zadrželi pachatele krádeže. Vyslaná autohlídka MP na místě zjistila, že muž v prodejně odcizil zboží v hodnotě 738,- Kč. Hlídka MP věc neřešila věc na místě, ale bude předána správnímu orgánu k dořešení. Odcizené zboží bylo vráceno do prodejny.

31.08.2005
V 15.20 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení z OD, že mají v prodejně zadržené pachatele drobné krádeže. Autohlídkou MP byli na místě zjištěni dva nezletilí pachatelé, kteří odcizili CD nosiče v hodnotě 199,- Kč. Vzhledem k bydlišti a věku obou hochů byli převezeni na Policii ČR, která zajistila předání pachatelů zákonným zástupcům. Zboží bylo vráceno zpět do prodeje.


 
26.08.2005
Strojní čištění. V průběhu týdne bylo dvakrát provedeno strojní čištění na území města. Strážníci MP nařídili odtah celkem 6-ti vozidel porušujících dopravní značení. Ostatní přestupky řešili na místě blokovými pokutami, nebo oznámením správnímu orgánu.

Našli zloděje. V 16.19 hodin na lince 156 oznámila pracovnice prodejny, že jí dva zákazníci odcizili zboží v hodnotě 1.460,- Kč. Vyslaná autohlídka MP spolu s oznamovatelkou provedla prohlídku okolí, při které byla dvojice pachatelů nalezena. Jelikož věc nebylo možné vyřešit na místě, bude celá věc předána správnímu orgánu k dořešení.

Přistižení vandalové. V 03.19 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení, že dochází k rušení nočního klidu nedaleko náměstí. Na místo byla vyslána hlídka MP, která zastihla dva muže, jak vyvracejí zábradlí u komunikace. Přestupek proti majetku, kterého se oba muži dopustili, byl operačním střediskem MP zaznamenán kamerami MKDS. Celá věc bude postoupena správnímu orgánu k dořešení.

27.08.2005
Opilá žena.
V 11.05 hodin bylo přijato oznámení, že na lavičce před OD leží opilec. Autohlídkou MP byla na místě zjištěna žena, která nebyla schopna chůze, ani komunikace. Z toho důvodu byl na místo přivolán lékař, který ženu odvezl k ošetření. Hlídkou MP byla pořízena fotodokumentace. Přestupek proti veřejnému pořádku nebylo možno vyřešit na místě, proto bude předán k dořešení správnímu orgánu.

28.08.2005
Utekla z nemocnice. V 09.40 hodin bylo přijato oznámení z nemocnice, že jim z oddělení utekla pacientka v nemocničních šatech. Vyslaná autohlídka MP ženu nalezla na nedaleké ulici. Poté ji převezla do nemocnice, kde byla předána zdravotnímu personálu.

31.08.2005
Poznal si své kolo. Ve 12.00 hodin oznámila žena na lince 156, že si její syn poznal své jízdní kolo, na kterém jel cizí muž. Kolo bylo synovi odcizeno minulý týden a mladík muže sledoval až do místa pobytu. Vyslaná hlídka MP mladíka na uvedeném místě kontaktovala, a v kolárně zjistila kolo, které mladík poznal. Hlídka zjistila muže který s jízdním kolem přijel. Ten uvedl, že kolo koupil od neznámého muže za 200,- Kč. Jelikož vzniklo důvodné podezření ze spáchání trestného činu byla na místo přivolána hlídka Policie ČR, která si celou věc převzala k dalšímu šetření.

Převraceli popelnice. V 00.33 hodin bylo na lince 156 oznámeno, že v centru města dochází k rozkopávání popelnic a vysypávání odpadu. Na místo byla ihned vyslána autohlídka MP, která oznámení potvrdila. Hlídka kontaktovala svědka, který uvedl směr pohybu dvou mužů, jež se převracení popelnic dopustili. Hlídka provedla kontrolu okolí a oba muže zahlédla, jak se schovávají u autobusové zastávky. Muži začali před hlídkou utíkat, jednoho z nich se však strážníkům za použití donucovacích prostředků podařilo zadržet. Po zjištění totožnosti byla hlídkou provedena kontrola, při které bylo zjištěno 21 převrácených a vysypaných popelnic, včetně odpadkových košů. Z místa byla pořízena fotodokumentace a celá věc bude předána správnímu orgánu k dořešení.

01.09.2005
Dohled na přechodech.
V průběhu prvního školního dne byl strážníky MP v ranních hodinách zajištěn dohled u přechodů pro chodce v blízkosti školních zařízení.

MĚSTSKÁ POLICIE (C) 2005

Vytvořeno 8.7.2009 15:19:58 | přečteno 247x | PhDr. Bc. Libor Šebestík
load