Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události řešené MP PV z týdne 35/2015

Události řešené MP PV z týdne 35/2015

21 .8.2015
Neplatič. Během dvou dnů pětatřicetiletý muž s bydlištěm mimo katastr města zkonzumoval v restauraci jídlo a pití, ale na zaplacení neměl. Nejdříve navštívil ve večerních hodinách restauraci na Plumlovské ulici. Zde uhradil pouze část, a to 50 Kč. Zbylých 80 Kč u sebe neměl a sliboval, že je doplatí a nezůstane nic dlužen. To se ovšem nestalo a na druhý den vpodvečer si vyhlédl provozovnu na opačné straně města. Situace se opakovala. Tentokrát se jednalo o částku 178 Kč. Ani v tomto druhém případě zmíněný obnos přes dohodu s obsluhou neuhradil. Obě události předány správnímu orgánu pro podezření z přestupku proti majetku. Za toto jednání lze uložit pokutu do výše až 15 000 Kč.

22. 8.2015
Do herny se již nevrátil. V dopoledních hodinách neznámý muž v provozovně během tří hodin vypil 11 piv, 2 nealkoholická piva, kávu a nechal si přinést krabičku cigaret. Celková objednávka činila 435 Kč. Najednou se zvedl s tím, že musí jít vybrat finanční hotovost z bankomatu a z místa začal utíkat. Přivolaní strážníci provedli kontrolu okolí, ale zmíněnou osobu se jim naleznout nepodařilo. Z důvodu neznámého pachatele událost na místě předána Policii ČR.

Dávat pozor na své věci je velice důležité. V podvečer na ulici Okružní přišla devětaosmdesátiletá žena o tašku, v které měla klíče, dvě peněženky bez finanční hotovosti a osobní doklady. Důchodkyně si kabelu po návštěvě lékárny položila na horní stranu vozíčku a směřovala na autobusovou zastávku. Následně zjistila, že tašku nemá. Přivolaná hlídka zkontrolovala udanou trasu, ale věci nenalezla. Předáno Policii ČR.

23. 8.2015
Sběr jeřabin. Na základě oznámení na linku 156 vyjížděla hlídka do oblasti ulic Bulharská, Waitova, kde dvojice občanů trhá jeřabiny. Strážníci tyto zastihli přímo na místě v okamžiku, kdy žena nůžkami stříhala plody a vkládala je do kbelíků. Z důvodu, že nebyla schopná předložit povolení ke sběru vydané magistrátem města, jeřabiny o hmotnosti 15 kg, ji odebrány. Pro podezření z přestupku proti majetku věc postoupena správnímu orgánu.

Nasedli na jiný vlak. Dva muži (34 let) ovlivněni alkoholem nastoupili na hlavním nádraží do vlaku a při kontrole jízdenek vyšlo najevo, že se spletli. Místo do Otrokovic jedou směrem na Konici. Proto je průvodčí vysadil na místním nádraží. To se ale dvojici nelíbilo. V prostorách železniční stanici se začali hlučně chovat. Přivolaná hlídka dotyčným znovu celou situaci vysvětlila. Pánové své pochybení pochopili a vydali se na hlavní nádraží.

25. 8.2015
Snědl párky přímo na prodejně. O půl desáté večer přistižen muž v obchodním domě na Okružní ulici jak konzumuje párky. Poté bez zaplacení, prošel přes pokladní zónu. Pracovníkem bezpečnostní agentury zadržen. Strážníkům se muž přiznal. Částku 17 Kč za snězenou uzeninu uhradil. Pro podezření z přestupku proti majetku událost postoupena správnímu orgánu.

26. 8.2015
Uložení uhynulých zvířat do kafilérky není zdarma. Na základě oznámení na linku 156 vyjížděla hlídka na Veterinární ošetřovnu Za Kosteleckou ulici, kde se nacházel muž, který se dožadoval umístit uhynulého psa do kafilérky, ale poplatek za tuto službu odmítal zaplatit. Při příjezdu hlídky se majitel zvířete na místě nenacházel. Zkontaktován oznamovatel, který uvedl, že se dotyčnému snažil vysvětlit, jak má v tomto případě postupovat. Při dodržení hygienických předpisů je totiž možné pošlého psa zakopat na svém pozemku.

To stanoví Vyhláška č.82/2014 Sb. o kadáverech zvířat v zájmovém chovu, kde jsou uvedeny v §2 veterinární a hygienické požadavky pro místo určené pro ukládání kadáverů zvířat v zájmovém chovu. Na místo určené pro ukládání těchto kadáverů lze uložit pouze kadáver na tlecí dobu minimálně 10 let. Místo určené pro ukládání kadáverů nesmí kontaminovat vodní zdroj a musí být vzdáleno od vodního zdroje nejméně 200 m. Od stavby pro bydlení nebo pro rodinnou rekreaci a pozemní komunikace, s výjimkou příjezdové pozemní komunikace, je hranice nejméně 100m. Od hranice sousedního pozemku nejméně 50 m. Pokud je kadáver vkládán do výkopu v obalu, musí být obal v půdě rozložitelný a nesmí poškozovat životní prostředí. Kadáver musí být ošetřen nehašeným vápnem nebo jiným vhodným desinfekčním prostředkem a následně zasypán vrstvou zkypřené zeminy ve výši nejméně 50 cm do úrovně terénu. Jestliže je kadáver o hmotnosti vyšší než 100 kg je nutné zasypání zeminy do výše nejméně 100 cm do úrovně terénu. Každé jednotlivé místo uloženého kadáveru musí být nezaměnitelně označeno s vyznačením data uložení a musí být toto místo zajištěno proti vniknutí zvířat.

Str. Jana Adámková – MP PV

Vytvořeno 28.8.2015 13:01:53 | přečteno 443x | František Adámek
load