Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události řešené MP PV z týdne 35/2016

Události řešené MP PV z týdne 35/2016

26. 9.2016
Pálení suchého rostlinného odpadu je povoleno jen v měsících říjen, listopad, březen a duben. Navíc ani v tomto období není možné při této činnosti zamořovat okolí dýmem. Tohoto pochybení se dopustil bydlící ve Vrahovicích, který rozdělal na své zahradě oheň a pálil suchou trávu. Strážníci muži vysvětlili jeho chybu a poučili o vyhlášce města, kdy mimo dané měsíce je pálení rostlinného odpadu  zakázáno. Věc řešena domluvou. Za několik dní nahlášena takřka stejná událost, jen s tím rozdílem, že tentokrát kouř zamořoval Žešov a iniciátorkou byla žena. V tomto případě událost vyřešena blokovou pokutou. Ta se může vyšplhat až na částku 5 000 Kč.

rozdělávání ohně, obrázek se otevře v novém okně

Výhra. Vpodvečer na základě telefonického sdělení vyjížděla hlídka do herny, kde pobýval zákazník, požadující vyplacení výhry bez předložení občanského průkazu. Toto herní řád zakazuje, a proto mu obsluha nevyhověla. S tímto postupem dotyčný nesouhlasil a tvrdošíjně si stál na svém a domáhal se peněz. Přivolaní strážníci mu vše vysvětlili. Poté muž vše pochopil a z provozovny odešel.

Nakonec si přece jen poradil. O půl druhé v noci nahlásil muž na linku 156 potíže se svojí přítelkyní, která se opila a on ji není schopen sám zvládnout. Hlídka ale na daném místě dvojici nenalezla, ani na zpětné volání nikdo nereagoval. Dalo se předpokládat, že pomoc strážníků již nebylo zapotřebí.

 Židle na silnici je hloupý žert a zbytečně může ohrozit řidiče. Před třetí hodinou ranní přijato oznámení o překážce na silnici v ulici  Okružní. Na místě zjištěna stará židle. Žádné osoby se v blízkosti nenacházeli. Hlídka překážku odstranila.

27.8.2016
Neobvyklá krádež. V obchodním domě na Okružní ulici byl přistižen muž, jak vzal z regálu šicí nit a balení jehel. Obal rozbalil, vhodil do regálu a obsah si uschoval do zadní kapsy svých kalhot.  Poté bez zaplacení prošel přes pokladní zónu. Zde byl pracovníkem ochranky zastaven a na místo přivoláni strážníci. Jelikož muž odmítl uhradit blokovou pokutu, celá událost předána ke KPPP MM PV. Za přestupek proti majetku je možné udělit pokutu až do výše 15 000 Kč.

 „Podezřelý muž se sekyrou“.  Takto znělo oznámení na linku 156 před dvacátou hodinou. Hlídka nalezla muže, opírajícího se o dřevěnou hůl ve tvaru sekyry.  Nebylo tudíž zapotřebí žádného opatření.

Žena žádala o pomoc. Před jednadvacátou hodinou tato řidička sjížděla z dálnice a při zahýbání doleva najela na komunikaci tak zeširoka, že pravým předním kolem sjela ze silnice. V těchto místech je v současné době snížená krajnice, která je zde z důvodu výstavby cyklostezky.  Za pomoci hlídky se jí podařilo vyjet zpět na komunikaci. Poškození vozidla ani jiná škoda, či zranění nezjištěno. Tímto k dopravní nehodě nedošlo a řidička mohla pokračovat bez úhony v další cestě.

30.8.2016
 Z boží si uložila do shrnuté střechy dětského kočárku.  Žena po projití pokladní zónou bez zaplacení se hájila svoji zapomnětlivostí. Nakonec, strážníkům přiznala stejné pochybení i v minulosti.  Zboží v hodnotě 57 Kč sice uhradila, ale i tak pro podezření z přestupku proti majetku událost postoupena správnímu orgánu.

31.8.2016
Závada na vozíku vyrušila obyvatele. Před půlnocí přijata na linku 156 stížnost o rušení nočního klidu z provozovny. Hlídkou na místě zjištěno, že došlo k závadě na jednom z vozíků ve výrobě. V tomto případě nebyla jiná možnost, než vzniklou situaci urychleně řešit za pomocí brusky, uřezáním kolečka. V čase, kdy strážníci přijeli na místo, byl již klid a práce ukončeny. Vzhledem k okolnostem věc řešena domluvou a pro příště zaměstnanci, doporučeno uzavřít okna, aby hluk neobtěžoval bydlící.

1. 9.2016
Začala škola.  Se začátkem školního roku obsadili strážníci více jak desítku přechodů, kde zajišťovali bezpečné přecházení chodců, zejména dětí, které se vrátily zpět do školních lavic. V následujících dnech budou i nadále u vybraných přechodů pro chodce dohlížet na jejich bezpečnost.

Zapomenutá hotovost. Dopoledne okolo půl jedenácté nahlášen nález. Jednalo se o částku 3000 Kč ponechanou přímo v bankomatu obchodního domu na Okružní ulici. Hlídka peníze odevzdalo do příslušného peněžního ústavu. 

Chtěl se podívat dovnitř. Kuriózní oznámení na linku 156 přijato po čtrnácté hodině, a to, že na bezdomovce v ulici Pod Kosířem spadl kontejner. Hlídka na místě zjistila, že se jednalo o plastový kontejner na papír. Muž bez domova zraněný nebyl a nádoba již byla na svém místě ve správné poloze. Ke škodě na majetku nedošlo. Bezdomovec poučen o zákazu vybírání věcí z jakýchkoliv popelnic, kontejnerů i nádob na tříděný odpad. Událost vyřešena domluvou.

Obava o opeřence. Žena spatřila muže, jak za pomocí holí tluče do zdi domu, kde asi ve výšce 3m seděl na parapetu holub. Měla za to, že mu chce ublížit. Strážníci ale zjistili opak. Majitel domu se ho snažil vyprostit a osvobodit, neboť pták uvíznul na zábraně z drátu. V okamžiku, kdy hlídka dorazila na místo, byl holub již na svobodě. Muž si totiž před jejich příjezdem přinesl žebřík a pomohl mu dostat se ven. Opeřenec spokojeně kráčel po chodníku.

Str. Jana Adámková – MP PV

Vytvořeno 2.9.2016 13:27:49 | přečteno 264x | František Adámek
load