Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události řešené MP PV z týdne 36/2006

Události řešené MP PV z týdne 36/2006

Události řešené MP PV z týdne 36/2006


Krádeže.

31.08.2006

Ve 12.40 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení z OD, že v prodejně mají pachatele drobné krádeže. Na místě byl hlídkou MP zjištěn muž, který v prodejně odcizil zboží v hodnotě 135,50 Kč. Jelikož se muž krádeží dopouští opakovaně, nebyl přestupek vyřešen na místě v blokovém řízení, ale bude předán k dořešení správnímu orgánu.

03.09.2006

V 16.17 hodin oznámili z OD, že zadrželi pachatele drobných krádeží. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila tři nezletilé chlapce, kteří odcizili zboží v hodnotách 188,90 Kč, 289,80 Kč a 188,90 Kč. Zboží, s poškozenými obaly, bylo vráceno do prodejny. Jelikož chlapci nebyli schopni sdělit své totožnosti, byli hlídkou MP předvedeni na Policii ČR k jejich zjištění. Poté byli hlídkou MP předáni rodičům v místě bydliště. Věc bude předána k dořešení správnímu orgánu.
Další 2 přestupky proti majetku, kterých se dopustili pachatelé drobných krádeží, řešili strážníci v tomto týdnu.

---------------------------------------------------------------------

01.09.2006

Neposlušný cyklista. Ve 21.30 hodin hlídka MP stavěla neosvětleného cyklistu. Ten na signál červenou svítilnou nereagoval, hlídku objel a pokračoval v jízdě. Hlídka služebním vozidlem muže dostihla, ale muž vjel na chodník. Proto se strážník MP za mužem rozběhl a přinutil k zastavení. Po zjištění totožnosti byl muž poučen, že nemá osvětlené jízdní kolo tak, jak mu stanovuje zákon a neuposlechl výzvu strážníků. Muž odmítl projednat přestupky na místě, proto bude celá věc předána správnímu orgánu k dořešení.

04.09.2006

Hledaný muž na balkóně. V 00.55 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení, že na balkóně oznamovatele je nějaký muž a bouchá mu do okna. Na místo byly vyslány dvě hlídky MP. Jedna zajistila prostor pod balkónem, a potvrdila, že muž se na balkóně nachází. Druhá kontaktovala oznamovatele, který hlídku pustil do bytu a na balkón. Strážníci vyzvali muže, aby balkón opustil, a následoval hlídku před dům, což dobrovolně učinil. Při ověřování totožnosti bylo na Policii ČR zjištěno, že se jedná o osobu hledanou Policií ČR. Muže si převzala hlídka Policie ČR, která se na místo dostavila. Oznamovatel hlídce MP poděkoval a sdělil, že mu nevznikla žádná škoda.

05.09.2006

Další napadení strážníků MP. Hlídka MP vykonávající kontrolní činnost přijala oznámení, že v domku u vlakového nádraží přespávají bezdomovci, a v noci dělají nepořádek. Hlídka muže nalezla, a z místa je vykázala. Hlídku pokračující v kontrolní činnosti kontaktoval muž, který uvedl, že jeden z procházejících bezdomovců hodil skleněnou láhev na hřiště, kde oznamovatel hrál se synem tenis. Láhev se po dopadu rozbila nedaleko místa, kde stál jeho syn. Hlídka MP nalezla oba bezdomovce, kteří byli v podnapilém stavu, vyzvala je k prokázání totožnosti a uklizení střepů láhve. Jeden z mužů střepy sesbíral do své tašky, ale při odchodu obsah tašky vysypal k plotu u cesty. Hlídka muže vyzvala k uklizení nepořádku. Muž si však posbíral pouze osobní věci. Při projednávání přestupku náhle muž napadl strážníka MP tak, že oba upadli na zem, přičemž došlo k drobným oděrkám muže na tváři a rukou. Aby nedocházelo k dalšímu napadání, byl strážníky omezen na osobní svobodě, a poté byla muži nasazena služební pouta. Jelikož vzniklo důvodné podezření ze spáchání trestného činu útoku na veřejného činitele, byla vyrozuměna Policie ČR, kde byl muž po lékařském ošetření předán.

Lepil plakáty bez povolení. Ve 20.20 hodin si autohlídka MP provádějící hlídkovou činnost všimla mladíka, který lepil na elektrickou rozvodnu plakát. Po ověření totožnosti mladík hlídce sdělil, že na lepení plakátů povolení nemá. Dále uvedl, že vylepil pouze 1 ks plakátu. Na místě byla pořízena fotodokumentace, a hlídka mladíka poučila, že přestupek, jehož se dopustil, bude předán správnímu orgánu k dořešení. Mladík na výzvu strážníků plakát odstranil.

Zadržení hledané osoby. Ve 21.30 hodin při projednávání dopravního přestupku cyklisty uvedl muž nesprávnou totožnost. Poté, kdy operační středisko MP hlídce sdělilo, že totožnost není pravdivá, pokusil se kontrolovaný cyklista ujet. Hlídka jej však zadržela. Pro své podezřelé chování byl muž předveden k zjištění totožnosti na Policii ČR. Zde bylo zjištěno, že se jedná o osobu, po které je vyhlášeno pátrání. Policisté si muže na místě převzali k dalším úkonům.

 

 MĚSTSKÁ POLICIE (C) 2006Vytvořeno 8.7.2009 15:21:03 | přečteno 370x | František Adámek
load