Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události řešené MP PV z týdne 36/2015

Události řešené MP PV z týdne 36/2015

Na přechodech ve větším počtu. Letní prázdninyjsou již minulostí. Prvního září se školáci opět vrátili do lavic, a proto strážníci ve větší míře než je obvyklé, dohlíželi na bezpečné přecházení. Žáci a studenti se takto mohli s hlídkami setkat celkem na čtrnácti přechodech, umístěných zejména v blízkosti škol. Zvýšený dohled bude probíhat i po celé září, než se děti přeorientují na nový režim. V dalším období budou přechody obsazovány střídavě dle naléhavosti z hlediska bezpečnosti silničního provozu.
 
28. 8.2015
Rodiče, odcizenou věc zaplatili. Sedmnáctiletá slečna využila chvilkové nepozornosti prodavačky a vložila si krém v hodnotě 25 Kč do tašky. Nato bez zaplacení odešla. Netušila, že je v prodejně kamera. Navíc ji prodávající znala. Celou událost telefonicky nahlásila. Hlídka dorazila do místa bydliště mladistvé. Při ověření její totožnosti vyšlo najevo, že dívka doposud nevlastní občanský průkaz. Tímto nejen, že je podezřelá z přestupku proti majetku dle §50/1a zák. 200/1990 Sb., ale i z přestupku dle §16a/1a zák. č. 328/1999Sb. o občanských průkazech, kde je jasná povinnost, vyřídit si tento osobní doklad nejpozději měsíc po dovršení patnáctých narozenin. Událost postoupena příslušnému správnímu orgánu.

Bratrské neshody. Sourozenec dlužil sourozenci peníze, a jelikož se nemohli domluvit, tak mu vypustil kolo u vozidla. Poškozený toto nahlásil na linku 156. Nakonec, ale od řešení upustil s tím, že se s bratrem dohodne a finance mu vrátí. Proč tedy celou věc hlásil, nebyl schopen vysvětlit. Pokud by si své počínání rozmyslel, má možnost podat návrh do tří měsíců u KPPP PV. 

30. 8.2015
Pánové nezaplatili útratu a následně jeden z dvojice řídil vůz pod vlivem alkoholu. Událost se odehrála v nočních hodinách v baru, kde muži zkonzumovali alkoholické nápoje v hodnotě přes 600 Kč a provozovnu bez zaplacení opustili. Hlídka je zastihla na parkovišti. Tito nejprve tvrdili, že útratu uhradili, nakonec se přiznali k tomu, že nemají žádné peníze a tohoto si byli dost dobře vědomi. Po vyřešení této věci (postoupení správnímu orgánu pro podezření z přestupku proti majetku) se z místa vzdálili směrem k zaparkovanému vozu, v kterém do provozovny přijeli. Hlídka na místě posečkala. Za nedlouho vůz s povedenou posádkou vyjel. Následovalo jejich zastavení. Z důvodu řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu a odmítnutí dechové zkoušky, přivoláni státní policisté. Ti si celý případ převzali k vlastnímu šetření.

Opuštěný pes skončil v útulku. Na základě telefonického sdělení byl proveden hlídkou odchyt psa, na ulici Žeranovská. Oznamovatelka sice uvedla, že pes je uvázán ke sloupu, ale v čase příjezdu strážníků zvíře pobíhalo po ulici a u sloupu byla odložena krabice s granulami. Čip u psíka nezjištěn a majitel se nepřihlásil. Nebylo možné jiné řešení, než převoz do útulku Čechy pod Kosířem. Pokud by se podařilo zjistit majitele, který zvíře opustil, byl by podezřelý z přestupku dle zákona na ochranu zvířat, za což hrozí pokuta až 50 000 Kč.

31. 8.2015
Řidič špatně zavřel dveře u dodávky, ty se následně otevřely. Po třiadvacáté hodině toto pochybení zaregistroval tamější bydlící a své zjištění oznámil. Vyslané strážníky zkontaktoval oznamovatel, který řidiče znal. Po předání jeho adresy byl řidič o situaci vyrozuměn. Dostavil se k vozu. Zkontroloval nákladní prostor i vnitřek, vše v pořádku. Po té si dodávku řádně zabezpečil.

1. 9. 2015
Zavadil o značku. Přímo před zrakem strážníka, při couvání nákladního vozu v centru města, řidič, cizí státní příslušník poškodil dopravní značku IP 25a. Z důvodu vzniku škody třetí osoby při pohybu vozu na pozemní komunikaci, byl strážníkem zastaven a přes operační středisko přivolána hlídka dopravní policie. 

Neposlušné dítě. S žádostí o pomoc se obrátila na linku 156 pracovnice magistrátu, ke které přišla žena s tím, že její dítko, ji uteklo přímo z prodejny a nyní běhá někde po náměstí. Netrvalo dlouho a za přítomnosti hlídky, která si přebírala od ženy popis dítěte, dorazila do kanceláře druhá sociální pracovnice s nalezenou ratolestí. Nebylo tudíž zapotřebí uskutečnit další opatření ze strany strážníků. 

1. 9.2015
Převážel na kole ruční brusku. Po sedmnácté hodině nahlášen na linku 156 pád cyklisty na ulici Svatoplukova. K celé události došlo tak, že muž ovlivněn lihovinami měl vzadu na košíku uloženou ruční brusku. Ta se mu při jízdě na bicyklu zřejmě dostala do zadního kola a tím došlo k pádu cyklisty přímo na silnici. Před příjezdem hlídky, svědkyně zraněnému muži pomohla, přesunout se z vozovky na chodník i odklidila jízdní kolo, aby nepřekáželo projíždějícím vozidlům. Muž přiznal hlídce, vypití piva. Strážníci přivolali na místo záchrannou službu, neboť si cyklista stěžoval na bolest a ztížené dýchání. Jelikož se jednalo o dopravní nehodu, o celé záležitosti vyrozuměna i dopravní policie. Hlídka policistů z dopravního inspektorátu si věc převzala .

2. 9.2015
Nemilé překvapení. V ranních hodinách zjistila bydlící, poškození vstupních dveří u svého bytu. Událost oznámila prostřednictvím linky 156. Šetřením na místě, vyšlo najevo, že jeden z tamějších obyvatelů v nočních hodinách tropil rámus, přičemž i kopnul nohou do dveří poškozené. Tím způsobil proražení dveří ve spodní části o velikosti 15x15cm. Majitelka předběžně odhadla škodu na 2000 Kč. Výtečníka se hlídce nepodařilo zkontaktovat. Celá událost pro podezření z přestupku proti majetku postoupena správnímu orgánu. 

Str. Jana Adámková – MP PV

Vytvořeno 4.9.2015 13:53:31 | přečteno 362x | František Adámek
load