Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události řešené MP PV z týdne 39/2016

Události řešené MP PV z týdne 39/2016

23. 9.2016
Umístit svévolně dopravní značku není dobrý nápad. Na linku 156 přijato oznámení od občana o neplatnosti dopravní značky, kterou si na silnici postavil tamější bydlící. Strážníci toto potvrdili. Vyšlo najevo, že muž si takto počínal z důvodu, aby si zajistil prostor pro příjezd jeřábu. Toto ovšem bez řádného povolení od odboru dopravy, o zvláštním užívání pozemní komunikace, není možné. Na tuto skutečnost byl přestupce upozorněn. Dopravní značku, po tomto zjištění ihned odstranil.

Čtyřnozí tuláci. Během denní služby provedli strážníci tři odchyty zaběhlých psů. Nejprve se jednalo o křížence pohybujícího se po ulici Hradební. Další psík se zatoulal do Domamyslic a do třetice byl kříženec malého vzrůstu nalezen na Husově náměstí. První dva psi se dostali zpět ke svým pánečkům. Měli čip, tudíž byli chovatelé vyrozuměni. U posledního křížence čip chyběl. Majitel se nepřihlásil, nebylo tedy jiného řešení, než převoz bezprizorního zvířete do olomouckého útulku.

Věděl, že nemá peníze, ale chuť na pivní mok ho přemohla. Devětačtyřicetiletý muž si v průběhu posezení v restauraci poručil celkem sedm piv. Jakmile mělo přijít na zaplacení, tvrdil, že nedopatřením nemá peníze. Záhy však vyšla najevo jiná skutečnost. Finance neměl ani na ubytovně a uhradit částku 161 Kč nebyl schopen z žádných dostupných prostředků. Tímto je podezřelý z přestupku proti majetku. Celá událost postoupena správnímu orgánu, kde mu hrozí pokuta až 5 000 Kč.

Spletli si pomník s průlezkou? Trojice malých dětí lezla po soše T.G.Masaryka. Hlídka je z místa vykázala a na jejich nevhodné jednání, upozornila rodiče. Tento obrázek, kdy se dítka kloužou po šikmině nebo se snaží šplhat po soše, není bohužel až tak ojedinělý. Smutné je, že se takto často děje za přítomnosti rodičů.

Poházené a rozbité lahve. Po dvaadvacáté hodině přijato oznámení o mládeži, která u hvězdárny dělá značný nepořádek. Jakmile mladíci zpozorovali v dálce přijíždějící autohlídku, okamžitě se rozutekli. V tom spěchu jeden z nich zanechal na místě jízdní kolo a batoh. Uvnitř se nacházela finanční částka přes 500 Kč, sluchátka, klíče a další drobné věci. Pokud se majitel na služebnu nedostaví, nález odevzdán na Ztráty a nálezy. V případě, kdy se podaří osoby zadržet, hrozí jim za znečištění veřejného prostranství pokuta až 5000 Kč. Pokud jde o mladistvé, částka se snižuje na polovinu.

24. 9.2016
Dcera s matkou,  volaly na policii, oznámily fyzický útok. Určitou roli zde sehrál i alkohol. Několik minut po půlnoci vyjížděla hlídka na základě telefonického sdělení do baru, kde měly být oznamovatelky napadeny. Na základě výpovědi druhé strany a dalších svědků však vyšlo najevo, že se jedná o opak. Tři sedící ženy u stolu, právě zmíněné oznamovatelky bezdůvodně urážely, a poté starší z dvojice  vytrhla i několik vlasů jedné z nich. Nato zasáhli přítomní hosté a ženy od sebe oddělili. Pro podezření z přestupku proti občanskému soužití věc postoupena správnímu orgánu, kde čtyřiačtyřicetileté útočnici hrozí pokuta až 20 000 Kč.

25. 9.2016
Jízdní kolo skončilo na služebně, muž na záchytce. O půl osmé večer nahlášen opilý ležící muž uprostřed křižovatky ulic Palacká - Mlýnská. Strážníci na místě nalezli cyklistu. Ten přiznal, že upadl při jízdě na kole. Dechovou zkouškou bylo u něj naměřeno 2,87 promile. Čtyřiačtyřicetiletý muž pro drobné zranění nejprve převezen záchrannou službou na ošetření do nemocnice a poté byl přemístěn do olomouckého zdravotnického zařízení k vystřízlivění. Celá událost předána správnímu orgánu pro podezření z přestupku. Cyklista dle zákona o provozu na pozemních komunikacích je řidičem a jízda na bicyklu pod vlivem alkoholu není dovolena. V těchto případech, kdy cyklista nadýchá, přes 1 promile hrozí vysoká pokuta, která může dosáhnout výše až 50 000 a to i při odmítnutí dechové zkoušky . Body do karty řidiče se u cyklistů neudělují, ani zákaz řízení.

26. 9.2016
„Žlutá čára“. Vodorovné dopravní značení V 12c, zákaz zastavení spousta řidičů nerespektuje. Na toto jednání upozornil muž prostřednictvím linky 156, kdy celá stížnost byla vedena na rodiče dětí, kteří denně ponechávají svá vozidla na „žluté čáře“ a jdou si vyzvednout ratolesti do družiny. Tento skutek je samozřejmě přestupkem a v okamžiku, kdy tito řidiči budou přistiženi, čeká na ně bloková pokuta, a to ve výši  až 2000 Kč. V době oznámení nezjištěna v daném místě žádná vozidla.

27. 9.2016
Řidič z místa nehody ujel. Strážníci při projíždění ulice Sladkovského na ostrůvku u přechodu pro chodce zaznamenali poškozenou dopravní značku. Prostřednictvím záznamu z MKDS zjištěn vůz, který toto způsobil. Následně zkontaktován jeho provozovatel. O celé věci informováni policisté z dopravních nehod, kteří si záležitost převzali k vlastnímu šetření. Za nenahlášení dopravní nehody při způsobení škody na majetku třetí osobě v přímé souvislosti s pohybem vozidla, se řidič dopustil přestupku a je možné mu udělit pokutu ve správním řízení od 2 500 do 5 000 Kč. V blokovém řízení do 5000 Kč. Do karty řidiče se přičítá 7 bodů. Jestliže se motorista tohoto přestupku dopustil v uplynulých 12 měsících dvakrát a vícekrát, nelze již projednat v blokovém řízení a ve správním řízení mu bude navíc uložen i zákaz řízení na 1 až 6 měsíců.

znacka, obrázek se otevře v novém okně

28. 9.2016
Chlapec každý den sedí pod stromem“.  Takto znělo oznámení od občana, kterému se zdálo být podivné, proč na stejném místě nezletilec denně vysedává. Hlídka hocha zastihla. Vyšlo najevo, že zde pobývá z důvodu připojení na síť restaurace, neboť doma internet nemá. Třináctiletý chlapec se tedy žádného protiprávního jednání nedopustil.

29. 9.2016
Poškození vozidla. Hodinu po půlnoci zaslechla hlídka hluk řinoucí se od parkoviště na Mlýnské ulici. Následnou kontrolou zjištěno vozidlo s rozbitým bočním okénkem a se zřetelnými stopami po vloupání. Podezřelé osoby poté nalezeny u výherních automatů v herně v centru města. Událost si převzali pro podezření z trestného činu policisté.

Sběr ovoce. Na základě telefonického oznámení, vyjížděla hlídka do ovocného sadu ve Vrahovicích, kde měli dva muži trhat ovoce a tím se dopouštět krádeže. Strážníci ale zjistili, že dotyční povolení mají a tudíž se protiprávního jednání nedopouští. Sběr a trhání ovoce je možné právě na povolení MMPV, Odbor správy a údržby majetku města, za poplatek 50,- Kč za strom.  

Str. Jana Adámková – MP PV

Vytvořeno 30.9.2016 13:09:35 | přečteno 371x | František Adámek
load