Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události řešené MP PV z týdne 40/2014

Události řešené MP PV z týdne 40/2014

II.ročník branného závodu „O pohár primátora města Prostějova“.
V lesoparku Hloučela proběhl v pátek 3.října již II.ročník branného závodu „O pohár primátora města Prostějova“. Tuto akci pro žáky sedmých, osmých a devátých tříd základních prostějovských škol připravila Městská policie ve spolupráci s ČSOP regionální centrum IRIS a Sportcentrum – DDM.
Děti ve čtyřčlenných družstvech (dvě dívky, dva chlapci) měly za úkol zdolat trať v délce 3 580 m, a to v co nejkratším čase. Na trase rozmístěno osm stanovišť. Soutěžící plnili nejrůznější disciplíny, jako například střelba z praku na cíl, práce s mapou, zdolání úseku chůzí na laně a další. Nechyběly ani vědomostní úkoly. Za nesplnění sbírali závodníci trestné body. Za 1 bod se přičítalo 30 sec. k běžeckému času.
Závodu se zúčastnilo osm základních škol. Nejpočetnější byla kategorie sedmých tříd v počtu 15 družstev. Následovala kategorie osmých tříd, v počtu 12 družstev a nejméně zastoupená byla kategorie devátých tříd, v počtu 11 družstev. Dvanácté nebylo úplné, dorazili jen tři soutěžící, a proto nemohli být zařazení do soutěže, ale i přesto, projevili sportovního ducha a trať si vyzkoušeli i se všemi úkoly. V průběhu dopoledne se na startu vystřídalo celkem 155 dětí. Slavnostního zahájení branného závodu se ujal pan primátor Statutárního města Prostějova Miroslav Pišťák. Po poledni vítězové z každé kategorie obdrželi z rukou paní náměstkyně Mgr. Ivany Hemerkové pohár i věcné ceny. Nikdo neodešel s prázdnou. Na úplný závěr soutěže dostalo každé družstvo žáků za odměnu pizzu a drobné dárky. Velké poděkování patří provozovateli občerstvení u Abrahámka za vstřícnost a poskytnutí tamějších prostor. V neposlední řadě děkujeme i studentkám Střední zdravotnické školy za vzorný zdravotnický dozor.
A jak soutěž dopadla. Zde je umístění na prvních třech místech.


Kategorie sedmých tříd
1.místo
ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova 60 třída 7.B
Kateřina Burgetová, Dominika Ponížilová, Adam Černý, Marek Micka

2.místo
ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského třída 7.A
Klára Vymazalová, Vanessa Ivanková, Patrik Streit, Michal Horil

3.místo
ZŠ Prostějov, ul. E.Valenty třída 7.B
Martin Hanták, Marek Mašek, Gabriela Přikrylová, Anna Krátká

Kategorie osmých tříd

1.místo
ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova 60 třída 8.A
Laura Šobrová, Sára Hrabalová, Jakub Páleník, Jakub Zdobina

2.místa
ZŠ Prostějov, ul. E.Valenty třída 8.B
Andrea Kučerová, Klára Dvořáčková, Jiří Jašíček, Petr Gerneš

3.místo
ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř.14 třída 8.B
Terezie Ondroušková, Natálie Šterclová, David Vykopal, Michal Glacner


Kategorie devátých tříd

1.místo
ZŠ Prostějov, ul. E.Valenty třída 9.A
Petra Šišmová, Alexandra Ejemová, Daniel Halenka, Adam Jurníček

2.místo
ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř.14 třída 9.C
Stanislav Přikryl, Jakub Berg, Kristýna Nováková, Anna Pospíšilová

3.místo
RG a ZŠ města Prostějov třída 9.B
Michaela Sonnevendová, Dominika Reková, Patrik Fica, Jan Havel

 

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/mestska-policie/prevence/branny-zavod/podzim-2014, cols=2, rows=8, highlightColor=#e0e0e0, nextPrevLink=true, originalLink=true, sendCardLink=false, bottomText=true, pictureLink=, styleName=/css/page.css, alsoSubfolders=false, cyclicViewing=true, orderBy=title, orderDirection=asc, galleryStyle=standard)!

-------------------------------------------------------------
25. 9.2014
Nepotřebné věci patří do sběrného dvora. Strážník okrskové služby zjistil před domem odložený odpad. Jednalo se o stavební materiál, starý stůl, tabule, dřevo a další. Muž, který je za toto odpovědný byl v tomto roce již jednou pro stejnou událost řešen ve správním řízení. Jak je patrné, ponaučení si nevzal. Pro podezření z přestupku proti veřejnému pořádku dle §47/1i zák. č. 200/1990 Sb., a to z neoprávněného založení skládky, odkládání odpadu mimo určená místa, celá záležitost postoupena správnímu orgánu. Ten má možnost uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.

27. 9.2014
Podezření o krádeži se nepotvrdilo. Před dvaadvacátou hodinou přijato sdělení na linku 156 o muži, který odmontoval přední kolo z bicyklu zamčeného u stojanu a odcházel z místa. Ihned do uvedené lokality vyslána hlídka. Následně zjistila, že se jedná o majitele jízdního kola, jenž měl defekt. Proto provedl tento úkon. Tímto se vše vysvětlilo.
I přesto, že se nejednalo v tomto případě o protiprávní jednání, děkujeme všímavému oznamovateli. Vždy je lepší podezřelou situaci prověřit. To, že lidé jsou všímaví potvrzuje i oznámení, kdy na linku 156 nahlásila žena obavu z pohybujícího se muže po náměstí se zbraní v ruce. Strážníci dotyčného nalezli. Nesl maketu – dětskou hračku.

30. 9.2014
Neuvážené chování. V dopoledních hodinách hlídka při průjezdu poblíž ulice Pod Kosířem zjistila osobní vůz stojící na chodníku. Řidič se nacházel u vozidla. Na upozornění strážníků o nevhodném stání, zareagoval značně hrubými vulgarismy na adresu hlídky. Po tomto jednání byl vyzván k prokázání totožnosti. Místo předložení dokladů, nasedl do vozu a nastartoval. Opakované výzvy hlídky neakceptoval a dokonce několikrát najel vozem na strážníka. Pro podezření z trestného činu na místo přivolána hlídka Policie ČR. Ta si celou událost převzala.

30. 9.2014
Dobrý konec. Jedenačtyřicetiletý muž zapomněl v nákupním středisku Interspar peněženku. V ní měl finanční hotovost přes tisíc korun, platební karty i doklady. Měl štěstí. Zaměstnanci ochranky šrajtofli nalezli a toto nahlásili na linku 156. Strážníci nález převzali. Majitel věcí však zakrátko dorazil na místo. Peněženka s obsahem mu byla navrácena.

Mezi mladistvými se neschovala. Okolo čtrnácté hodiny zadržela hlídka celostátně hledanou patnáctiletou slečnu na městské tržnici. Zde seděla společně se svými vrstevníky. Strážníci ji převezli na obvodní oddělení Policie ČR.


Str. Jana Adámková
MP PV

Vytvořeno 3.10.2014 16:46:49 | přečteno 485x | František Adámek
load