Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události řešené MP PV z týdne 40/2016

Události řešené MP PV z týdne 40/2016

30. 9.2016
Najde se majitel zatoulaného opeřence? V dopoledních hodinách provedl strážník odchyt papouška, který zalétl do soukromé garáže na ulici Újezd. Následně ho předal pracovníkovi firmy BIOKONSULING, která obstarává nálezy exotických zvířat. Mládě papouška je kroužkováno. Chovatel má možnost obrátit se na Městskou policii Prostějov, kde mu budou poskytnuty další informace k vyzvednutí.

papoušek, obrázek se otevře v novém okně

Zraněný zajíc. Po desáté hodině ranní přijato sdělení o nalezeném, vystrašeném zajíci v Kolářových sadech u dětského hřiště.  Hlídka zjistila, že zvíře má poraněnou nohu. Umístila ho do přepravky a převezla na služebnu. Poté vyrozuměn pracovník záchranné stanice pro handicapovaná zvířata, který si zajíce převzal.

zajíc, obrázek se otevře v novém okně

1. 10.2016
Poctivý nálezce. Hotovost v částce téměř 2000 Kč nalezených v peněžence s doklady přinesl muž na služebnu Městské policie Prostějov. Veškeré věci se ještě téhož dne dostali ke svému majiteli. Ten ve večerních hodinách dorazil na služebnu, kde mu vše předáno.

3 .10.2016
Reklamní panel lze umístit na pozemní komunikaci jen po vydání povolení. Tuto povinnost porušila podnikající osoba, která dle bližšího zjištění, usadila reklamní panel k přechodu pro chodce. Tím došlo k situaci, kdy chodcům bylo bráněno v přecházení a navíc zjištěno, že povolení nebylo vydáno. Tímto je živnostník podezřelý ze správního deliktu dle zákona o pozemních komunikacích, a to tím, že užil místní komunikaci jiným než obvyklým způsobem a k jinému účelu, než pro který je určen. Strážníci dohlédli na odklizení cedule a celá událost postoupena správnímu orgánu.

4. 10.2016
Spadený strom naštěstí nikoho nezranil, ani nezpůsobil škodu na majetku. V odpoledních hodinách způsobil silný vítr pád stromu přímo na chodník v ulici Čechovická. Na tuto událost telefonicky upozornil občan. Hlídka zjistila, že se jedná o ořešák. Na místo ihned přivoláni hasiči. Ti zajistili průchodnost chodníku. Zaměstnanci Technických služeb  A.S.A. spadené části stromu odvezli a místo uklidili.

5 . 10.2016
Během hodiny provedeny dva odtahy. Stát neoprávněně na vyhrazeném parkovišti, nebo zaparkovat vůz před vjezdem do garáže se nevyplácí. O tom se na vlastní kůži přesvědčili řidiči, kteří tato pravidla porušili. První odtah nařízen na základě oznámení, o stání vozidla na vyhrazeném parkovišti. Přibližně za hodinu, přijato další sdělení, tentokrát o znemožnění výjezdu oznamovatele z garáže neznámým vozem. I v tomto případě nařízen odtah. Obě vozidla převezeny odtahovou službou do prostor městské policie. Na služebně po vyřízení dopravního přestupku je vůz předán.  Za zmíněné dopravní přestupky je možné udělit blokovou pokutu až do výše 2 000 Kč. Za odtah je účtován poplatek 2 000 Kč.

Ke zranění nedošlo. Nevidomý občan nahlásil nedostatečné označení výkopu v chodnících. Sám na tuto nedbalost doplatil, neboť do jednoho z nich spadl. Hlídka v uvedené lokalitě zjistila na několika místech přetrženou pásku, někde úplně chyběla. Tato nedopatření jsou pro osobu zrakově postiženou velmi nebezpečná. Proto ihned vyrozuměna odpovědná osoba. Dělníci na základě upozornění hlídky se okamžitě vydali sjednat nápravu.

výkop II, obrázek se otevře v novém okně

Chránil cestující. S kuriózním případem se setkali strážníci v podvečerních hodinách, kdy vyjížděli na žádost cestujícího, který telefonicky oznámil stížnost na řidiče autobusu, že ho nechce přepravit. Na místě zjištěn důvod. Řidič vše vysvětlil. Muž žije v nevyhovujících hygienických podmínkách a po minulé přepravě bylo jeho sedadlo a celý autobus zablešen. Tomuto chtěl řidič zabránit, a proto ho odmítnul, pustit do autobusu. S majitelem firmy ještě před příjezdem hlídky dohodnul náhradní řešení, s kterým oznamovatel souhlasil. Tudíž se celá událost urovnala a nebylo zapotřebí žádných úkonů ze strany strážníků.

Majitelka jízdního kola měla štěstí. Zásluhou strážníka, který si povšimnul podezřelého chování mladého muže, nepřišla o přední kolo na svém bicyklu. To, devatenáctiletý mladík odmontoval z uzamčeného jízdního kola, stojícího před provozovnou na Poděbradově náměstí. V tom okamžiku,  zloděj zpozoroval služební vozidlo a snažil se na neosvětleném jízdním kole z místa ujet a ztratit se v přilehlé ulici. To se mu ale nepovedlo, a to i přes značné úsilí, kdy odhodil svůj dopravní prostředek a po svých se utíkal schovat. Nepovedlo se. Po chvíli byl strážníkem zadržen i s odcizeným předním kolem. Pro podezření z přestupku proti majetku a dopravního přestupku událost předána příslušnému správnímu orgánu, kde zadrženému hrozí pokuta až 15 000 Kč. Celá událost se odehrála v nočních hodinách.

kolo, obrázek se otevře v novém okně

6.10.2016
„Dětská herna“. Strážníci toto označení na reklamní tabuli prověřili. Nešlo o výherní automaty, ale jednalo se o provozovnu, která je vedena jako cukrárna s dětskou hernou. Majitelka ihned nápis na tabuli opravila, aby nedocházelo zbytečně k dalším oznámením od občanů. V tomto případě šlo pouze o nedorozumění.

Nesli paletu. Odkud ji vzali, nedokázali vysvětlit, proto jim byla odebrána. Tímto se stala dvojice mužů podezřelá z přestupku proti majetku. Strážníci je zastihli na ulici Říční. V okolí se nepodařilo zjistit, komu Euro paleta patří. Cena ve výkupně stanovena na částku 280 Kč. Událost postoupena správnímu orgánu.

Str. Jana Adámková – MP PV

Vytvořeno 7.10.2016 13:29:02 | přečteno 208x | František Adámek
load