Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události řešené MP PV z týdne 42/2006

Události řešené MP PV z týdne 42/2006

Události řešené MP PV z týdne 42/2006

 

Krádeže.

V tomto týdnu řešili strážníci 2 přestupky proti majetku, kterých se dopustili pachatelé drobných krádeží. Oba případy byly vyřešeny na místě blokovými pokutami.

---------------------------------------------------------------------------

12.10.2006

Opilci. V 06.28 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení, že na ulici před barem leží na chodníku opilec. Vyslaná hlídka MP na místě nalezla opilého muže, který nebyl schopen komunikace. Z toho důvodu byl přivolán lékař, který rozhodl o převozu muže do PL Šternberk. Převoz zajistila hlídka Policie ČR. Přestupek proti veřejnému pořádku bude předán k dořešení správnímu orgánu.

Dne 13.10.2006 v 16.30 hodin bylo přijato oznámení o opilém muži, ležícím na ulici. Vyslaná autohlídka MP muže nalezla a probudila. Přestupek hlídka MP vyřešila na místě blokovou pokutou. Poté byl muž odeslán do místa bydliště, a hlídka dohlédla na jeho odchod. V 17.10 hodin bylo přijato oznámení o opilém muži ležícím na silnici, kdy hrozí jeho přejetí projíždějícími vozidly. Hlídka MP na místě zjistila, že se jedná o stejného muže, kterého řešila za stejný přestupek před 40-ti minutami. Při zákroku muž hlídce uvedl, že má osobní problémy. Muž se choval rozrušeně, proto si hlídka vyžádala příjezd lékaře. Na místě lékař rozhodl o převozu muže na záchytnou stanici PL Šternberk, a následné ošetření na psychiatrickém oddělení. Převoz zajistila hlídka Policie ČR.

Dne 18.10. byly nahlášeny na lince 156 další dvě podnapilé osoby ležící na ulici. V prvním případě se jednalo o silně podnapilou ženu, která nebyla schopná chůze a s hlídkou odmítala komunikovat. Přivolaný lékař rozhodl o převozu ženy do PL Šternberk. Přestupek proti veřejnému pořádku bude předán správnímu orgánu. Ve druhém případě se jednalo o podnapilého muže, který se pohyboval pomocí francouzských holí. Muž upadl a nemohl vstát. Hlídka MP muži pomohla vstát, ale jelikož si stěžoval na bolesti nohou, byla mu na místo přivolán lékař, který muže převezl k dalšímu ošetření.

13.10.2006

Odchyty. Ve 12.30 hodin byl hlídkou MP na základě oznámení proveden odchyt volně pobíhajícího psa. Ten byl umístěn v odchytovém kotci na služebně MP. V 18.05 hodin se na služebnu MP dostavila majitelka, která si po projednání přestupku blokovou pokutou ve výši 500,- Kč, psa převzala.
Během týdne byly provedeny další 3 odchyty. Ve dvou případech se jednalo o volně pobíhající psy bez majitelů, kteří se pohybovali na území města. V jednom případě byl pes převzat od personálu restaurace, když se zaběhl do provozovny. Psi byli převezeni na služebnu MP, kde byli umístěni v kotcích a následně převezeni do útulku v Olomouci.

14.10.2006

Měření rychlosti. V době od 14.30 do 17.30 hodin proběhla na území města dopravně-bezpečnostní akce zaměřená na dodržování stanovené rychlosti. Měřením na dvou stanovištích bylo zjištěno 8 případů, kdy řidiči vozidel překročili povolenou rychlost. Přestupky byly hlídkami MP řešeny na místě.
V jednom případě bylo strážníky MP zjištěno řízení vozidla bez příslušných dokladů. Věc si převzala k dalšímu šetření přivolaná hlídka Policie ČR.

Neplatiči. V 02.15 hodin na lince 156 oznámil personál baru že v provozovně mají tři ženy, které nechtějí zaplatit útratu. Vyslaná autohlídka MP oznámení potvrdila. Ženy po zjištění totožností uvedly, že nemají peníze, a proto útratu platit nebudou. Hlídkou MP byly ženy poučeny, že se dopustily přestupků proti majetku a věc bude předána k dořešení správnímu orgánu. Personálu hlídka sdělila, že náhradu škody ve výši 82,- Kč, 80,- Kč a 82,- Kč může uplatňovat u správního orgánu při řízení o uvedených přestupcích.
Dne 18.10.2006 v 18.00 hodin bylo přijato oznámení obsluhy restaurace, že se u nich v provozovně nachází host, který odmítá uhradit svoji útratu. Vyslaná autohlídka MP na místě zjistila muže, který odmítal zaplatit útratu v hodnotě 313,- Kč. Věc bude předána k dořešení správnímu orgánu.

 

 

MĚSTSKÁ POLICIE (C) 2006 

Vytvořeno 8.7.2009 15:21:08 | přečteno 258x | František Adámek
load