Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události z uplynulého týdne > Události řešené MP PV z týdne 43/2018

Události řešené MP PV z týdne 43/2018

19. 10. 2018
Mladistvý řídil bez řidičského oprávnění a ještě k tomu v podnapilém stavu. V nočních hodinách hlídka provádějící kontrolní činnost na ulici Jungmannova zaznamenala agresivní jízdu osobního vozidla. Autohlídka se vydala za rychle jedoucím vozidlem. Po zastavení, strážníci zkontaktovali osádku. Místo řidiče bylo prázdné. Uvnitř se nacházeli dva muži ve věku 17 a 36 let. Jednalo se o rodinné příslušníky. Oba tvrdili, že řídila neznámá osoba, která z vozidla utekla. Jelikož strážníci měli vozidlo neustále pod dohledem, jejich tvrzení se nemohlo zakládat na pravdě. Strážníci pojali podezření, že auto řídil mladší muž. Toho hlídka vyzvala k provedení orientační dechové zkoušky. Naměřeno 1,57 promile alkoholu v dechu. Starší muž, otec mladšího byl rovněž pod vlivem alkoholu. U něj naměřeny 2 promile. Pro podezření z trestného činu, ohrožení pod vlivem návykové látky, na místo přivolána Policie ČR, která si celou záležitost převzala k dalšímu šetření.

21. 10. 2018
Nezabezpečené vozidlo. Ve večerních hodinách přijato oznámení o vozidle, ve kterém řidič ponechal klíče v zámku dveří. Na místo vyslána hlídka. Vozidlo nalezeno. Majitele se strážníkům podařilo zkontaktovat. Po jeho příchodu na místo si klíče převzal a vozidlo si zabezpečil.

22. 10. 2018
Nedopalek zapříčinil požár. V podvečer oznámil strážníkům muž, doutnající zásobník na ubrousky na veřejných toaletách na Školní ulici. Uvedl, že věc nahlásil i na Policii ČR. Po příchodu k veřejnému WC hlídka událost potvrdila. Do zásobníku byl vhozen nedopalek cigarety, od kterého vzplály papírové utěrky. Strážníci počáteční požár uhasili. Zásobník byl vlivem tepla poškozen. V zápětí se na místo dostavila i hlídka PČR společně s HZS. Hasiči provedli kontrolu prostor a dohašení schránky. Kdo požár způsobil, se na místě zjistit nepodařilo. Jelikož se jednalo o neznámého pachatele, byl celý případ předán Policii ČR k dalšímu šetření.

23. 10. 2018
Ustlal si v kontejneru. V ranních hodinách kontaktovali pracovníci firmy svážející odpad, okrskáře a upozornili ho na spícího muže v kontejneru na papír na Brněnské ulici. Na místo vyslána hlídka, která oznámení „popelářů“ potvrdila. Hlídkou dotyčný probuzen a z nádoby na odpad vykázán. Pětadvacetiletý muž bez domova upozorněn na nevhodnost svého počínání. Po té z místa odešel.

25. 10. 2018
Spolupráce s IZS. Formou SMS přijata žádost od HZS Ol. kraje o asistenci při otevření bytu. Do uvedené lokality vyslána hlídka. Zjištěno, že majitelka upadla na zem a zranila se. Hasiči byt otevřeli. Přivolaný lékař rozhodl o převozu zraněné šestasedmdesátileté ženy do nemocnice na ošetření.

Poctiví nálezci. Po sedmé hodině ranní se na služebnu dostavil muž, s tím že na ulici Sladkovského na stezce pro cyklisty nalezl mobilní telefon. Strážníci přístroj od muže převzali. Zanedlouho na mobil volala jeho majitelka. Dohodnuto, že si telefon může přijít vyzvednout. V ten samý den se na služebnu dostavil jiný muž s další nalezenou věcí. Ten uvedl, že jeho jedenáctiletá dcera našla na autobusové zastávce u lázní peněženku s finanční hotovostí 2457 Kč. Nález ponechán na služebně. Muž uvedl, že ještě před odevzdáním věci stačil zkontaktovat na adrese, kterou nalezl na složence, uvnitř peněženky, rodinného příslušníka, kterému uvedl, že peněženku odevzdá na služebně MP. I v tomto případě se ztracená věc dostala zpět k majitelce. Oběma nálezcům patří veliké poděkování.

Dušičky“

S blížícím se obdobím svátku „Památky zesnulých“ se strážníci budou zaměřovat na kontroly hřbitovů a přilehlých parkovišť. Důvodem této preventivní akce je, co nejvíce omezit případné krádeže věcí zanechaných ve vozidlech nebo přímo na hřbitově. Každým rokem se totiž najde nepozorný občan, který na svůj majetek nedává pozor a zanechá jej bez dozoru. Přitom si neuvědomí, že právě tímhle jednáním nahrává zlodějům a může tak o své věci snadno přijít. Cílem strážníků a policistů je zabránit lapkům v páchání protiprávní činnosti. Občany budou strážníci přímo na místě upozorňovat na případné nedostatky. Není totiž v silách policie uhlídat všechna vozidla ponechaná na přilehlých parkovištích. Proto nabádáme občany k větší ostražitosti a obezřetnosti. Již pouhé ponechání tašky s bezcenným obsahem ve vozidle, může v potenciálním zloději vzbudit touhu jí získat. Při opuštění auta je dobré řídit se heslem, že auto není trezor ani výkladní skříň.

Tereza Greplová – MP PV


Vytvořeno 26.10.2018 19:42:45 | přečteno 172x | František Adámek
load