Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události řešené MP PV z týdne 44/2013

Události řešené MP PV z týdne 44/2013

25.10.2013
Bral vyhozený papír z kontejneru. V dopoledních hodinách poblíž rybníku přistihli strážníci muže, jak vyndává papír z kontejneru a ukládá ho na vozík. Při této činnosti se mu podařilo dvoukolák převrhnout , čímž došlo k rozsypání nákladu.. Hlídka dotyčného vyzvala k úklidu a snažila se mu vysvětlit, že věci z kontejneru nejsou jeho, a tudíž si je nemůže přivlastnit. Toto oslovený nemínil akceptovat. Strážníci věci takto nabyté, šestačtyřicetiletému muži odebrali. Na místě s ním byl i jeho kamarád, který vypověděl, že mu pomáhá v tlačení vozíku.
Pro podezření z porušení vyhlášky města č.6/2011 čl.3 odst.3.10., kde je uvedeno: „Vlastníkem odpadu odloženého na k tomu určených místech se stává město. Je zakázáno vybírat, rozhazovat, nebo odvážet věci odložené ve sběrných nádobách.“ Proto přestupce stane u správního orgánů.

Vandal zachycen Městským kamerovým systémem. Několik minut po sedmnácté hodině strážník na operačním středisku prostřednictvím kamery spatřil pohybujícího se muže po ulici Olomoucká. Tento směřoval k železničnímu přejezdu, kdy při chůzi srazil na chodníku umístěnou dopravní zábranu, která ohraničovala výkop. Pokračoval v chůzi a o několik metrů dál, vytrhnul ochranný kryt přímotopného topení. To byl na jeho cestě poslední vandalský čin. Vyslaná hlídka ho dostihla. Muž zprvu nechtěl se strážníky vůbec komunikovat a měl tendence z místa odcházet. Až po opakované výzvě s výstrahou, o použití donucovacích prostředků se zastavil. Situace se ale přesto vyhrotila. Chlapík nebyl schopen prokázat svoji totožnost a dobrovolné předvedení na služebnu Policie ČR ke zjištění totožnosti odmítal. Hlídka byla nucena proti němu použít donucovací prostředky. Výtečník skončil v poutech.
Po zjištění jeho nacionálu byl šestatřicetiletý muž poučen o podezření z přestupku dle §42a/1 Zák. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a dle §50/1a) Přestupkového zákona č. 200/1990 Sb. proti majetku. Celá událost postoupena správnímu orgánu.

26.10.2013
Nekalá zábava mladíků. Po půlnoci přijato na linku 156 sdělení o podezřelém hluku řinoucího se od baru „Camel“ na Plumlovské ulici. Za pomocí Městského kamerového systému zaznamenány v této lokalitě čtyři osoby, kdy dvě z nich páchaly protiprávní jednání. Jeden z mladíků strhl ze zdi dvě tabulky. To mu nestačilo a za rohem budovy se snažil v této činnosti pokračovat. Vyhlídl si reklamní tabuli u občerstvení. Tu se mu strhnout nepodařilo. Započaté dílo, ovšem dokončil druhý mladík ze skupiny. Tabuli zahodil do keře. Hlídka přes operační středisko nasměrována k dostižení vandalů. Ti se snažili zapírat. Jeden z dvojice při ověřování totožnosti uvedl zcela jiné nacionály.
Oba pánové ve věku 20 a 22 let stanou u správního řízení. Za přestupek proti majetku mohou „obdržet“ pokutu až do výše 15 000 Kč.

27.10.2013
Netopýři vypuštěni na svobodu. Po žádosti z operačního střediska Policie ČR, vyjížděla hlídka k převzetí nálezu netopýrů. Majitelé pozemku po skácení suchého ovocného stromu objevili v dutině okřídlené savce. Strážníci zkontaktovali členku České společnosti pro ochranu netopýrů. Po dohodě byli netopýři převezeni na služebnu MP. Po setmění vypuštěni do volné přírody. Všech deset zdárně odletělo.

U bývalého objektu OP zmizely tři poklopy. Na základě telefonického oznámení od ženy, která nahlásila vyvrácení dopravní značky „B29“ a  chybějící poklopy , zkontrolovali strážníci oblast ulice za Drahou. Kdo odcizil tři kanálové vpusti a poškodil značku se zjistit nepodařilo. Po dohodě s hlídkou správce budov společně s pracovníkem ostrahy prozatím zajistil nebezpečná místa překrytím z dřevěných palet. O situaci vyrozuměna zodpovědná osoba za areál

Finanční hotovost v bankomatu. Po sedmnácté hodině přijato sdělení na linku 156 z obchodního domu Billa na Plumlovské ulici o nalezení částky 1 000 Kč u bankomatu České spořitelny. Hlídka částku převzala. Bankovky skončily v peněžním ústavu.

Otevření vozidla. V podvečerních hodinách u městského hřbitova si všímavý občan povšiml, řidičky, která si odemkla své vozidlo dálkovým ovladačem a při tom se současně odemklo i poblíž zaparkované vozidlo. Toto zjištění ihned zavolal na linku 156. Strážníci tento nezajištění vůz uzamkli.
Upozornění pro občany: z výše popsané události vyplývá další důvod, proč nenechávat cenné věci ve vozidle!
Oznamovateli rozhodně patří poděkování. Svým jednáním přispěl k ochraně majetku. Zde je patrné, že stále jsou mezi námi lidé, kteří nejsou k okolí lhostejní a za to děkujeme!

28.10.2013
Nástup do výkonu trestu nerespektoval. Strážníci muže předali policistům. Před dvaadvacátou hodinou si hlídka na Kostelecké ulici povšimla osoby, o které z místní znalosti pojala podezření, že jde o osobu v pátrání. Po zadržení a ověření totožnosti se toto potvrdilo. Třiapadesátiletý muž předveden na služebnu Policie ČR, kde si ho policista převzal k dalším úkonům.

Dne 29.10.2013
Nalezení dítěte. O půl třetí ráno při dohledu na veřejný pořádek v okrajové lokalitě města, si strážníci povšimli tlumeného světla v okně opuštěné budovy v areálu bývalého mlýna. Jelikož tento objekt je již delší dobu neobydlený, volně přístupný a často v těchto místech přespávají lidé bez domova, nebo se zde vyskytují zloději kovů přistoupila hlídka ke kontrole. Při vstupu do budovy byl slyšet dětský pláč. V jedné z místností narazila hlídka na dvě osoby , ženu a muže. Oba s trvalým bydlištěm mimo Olomoucký kraj. Při dotazu, zda je zde dítě, shodně odpověděli , že není. Strážníci si povšimli na zemi pohozených plen. Na to objevili pod dekou, spící jednoroční batole. Jednalo se o dítě přítomných. Vzhledem k podmínkám, v kterých se nezletilec nacházel, přivolána sociální pracovnice. Na to dvaadvacetiletá matka s dítětem převezena do nemocnice na vyšetření. Třicetiletý muž prostory opustil. Událost předána Magistrátu města Prostějova Odboru sociálních věcí.

Str.Jana Adámková

MP PV

Vytvořeno 1.11.2013 14:36:42 | přečteno 361x | František Adámek
load