Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události z uplynulého týdne > Události řešené MP PV z týdne 45/2016

Události řešené MP PV z týdne 45/2016

5 .11.2016
„Pojď ven, rozbiju ti hubu“.  Těmito slovy častoval podnapilý muž, pracovníka bezpečnostní agentury, který mu doporučil opustit prodejnu, neboť muž vrávoral mezi nakupujícími a hrozilo, že narazí do regálu se zbožím. To, se oslovenému značně nelíbilo a začal se chovat neurvale. Jeho agresivita stoupala, a proto byli na místo přivoláni strážníci. Za přítomnosti hlídky se muž zklidnil, ale nebyl schopen prokázat svoji totožnost, tudíž následovalo jeho převezení na služebnu Policie ČR. Poté byl propuštěn. Celá záležitost postoupena ke správnímu orgánu pro podezření z přestupku proti občanskému soužití dle § 49 odst. 2 písm. a, d). Za uvedené jednání hrozí pokuta až 20 000 Kč. Při recidivě (tzn. dle přestupkového zákona je přestupek spáchán opakovaně, jestliže ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o stejném přestupku, z něhož byl obviněný uznán vinným, do jeho spáchání neuplynulo dvanáct měsíců), pokuta může dosáhnout částky až 30 000Kč. Navíc, za zmíněný přestupek je možné společně s pokutou uložit i zákaz pobytu.

Chmaták se na útěku lupu zbavil.Ve večerních hodinách nahlášena na linku 156 krádež dvou obrazů visících ve schodišti provozovny. Oznamovatel si zloděje všimnul a vydal se za ním. Pětadvacetiletý muž, jakmile zjistil, že je stíhán, jeden obraz zahodil, druhý uschoval ke kontejneru a pokračoval směrem k ulici Kollárova. Přivolanou hlídku zkontaktoval pronásledovatel a ukázal na kráčející podezřelou osobu. Následně dalším šetřením zjištěni i svědci události, kteří krádež potvrdili. Celá věc předána správnímu orgánu pro podezření z přestupku proti majetku, neboť hodnota obrazů (nedošlo k jejich poškození) vyčíslena na 1000 Kč.

obrazy, obrázek se otevře v novém okně

Lepení plakátů kamkoliv, není rozhodně povoleno!  Za takovéto počínání hrozí na místě bloková pokuta až do výše 5000 Kč, ve správním může částka dosáhnout 30 000 Kč.Ve večerních hodinách při hlídkové činnosti strážník okrskové služby spatřil muže, u kterého pojal podezření, že se jedná o lepiče plakátů. Chlapík se snažil, ztratit z dohledu, ale to se mu nepovedlo. Prostřednictvím městského kamerového systému byl monitorován a následně strážníky zajištěn. Vyšlo najevo, že vylepil okolo deseti kusů plakátů na nejrůznější místa v centru města. Další plakáty, které měl u sebe, mu byly odebrány. Muž je podezřelý z přestupku za porušení vyhlášky města č.4/2008. o udržování čistoty na veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě) a to tím jednáním, že porušil článek č.IV/1 kde je povoleno vylepovat plakáty pouze na plochách k tomu určených a označených identifikačními údaji vlastníka stavby nebo zařízení pro vylepování plakátů. V tomto případě událost neřešena v blokovém řízení, ale předána ke správnímu orgánu k dořešení.

8.11.2016
„Mobilním telefonem svítí na auta“. Takto znělo oznámení od ženy, která před šestou hodinou ranní spatřila neobvyklé chování neznámého muže. Ten se pohyboval po přechodě pro chodce a mobilním telefonem svítil na projíždějící auta. Hlídka výše zmíněného nalezla na ulici Sladkovského. Jednalo se o devětačtyřicetiletého bezdomovce. Strážníkům nedokázal rozumně vysvětlit, proč takto konal. Za dohledu hlídky lokalitu opustil.

9.11.2016
Opuštěný vůz. Pomocí Městského kamerového dohlížecího systému bylo okolo desáté hodiny ranní v jízdním pruhu na ulici Wolkerova zjištěno stojící osobní vozidlo VW Pasat, které mělo zapnutá výstražná oranžová světla, ale uvnitř ani v okolí se nikdo nenacházel. Ověřeno na Policii ČR, zda není hlášena překážka silničního provozu. Toto se nepotvrdilo. Tudíž na místo přivolána odtahová služba.   I když toto opatření trvalo více než 30 minut, řidič k vozu nedorazil. Proto pro zajištění bezpečnosti silničního provozu byl automobil odtažen na služebnu městské policie. Provedení odtahu přijde na 2000 Kč. Pokuta za neoznačení způsobené překážky na pozemní komunikaci je u správního orgánu ve výši od 1500 do 2 500 Kč a řidiči se připíší do karty řidiče 2 body.

Nezajištěný výkop. Okolo sedmé hodiny ranní zjistila hlídka nezabezpečený, neoznačený výkop na chodníku poblíž ulice Olomoucká. V tomto čase bylo místo opuštěné, neprobíhaly zde žádné práce. Přibližně hodinu poté se podařilo zastihnout odpovědnou osobu. Nikdo z přítomných pracovníků nebyl schopen vysvětlit danou nepříjemnost, je totiž povinností zajistit řádně výkop, aby nedošlo k případnému zranění osob, nebo škodě na majetku. Navíc při řešení této záležitosti vyšlo najevo, že firma nemá vyřízeno povolení ke zvláštnímu užívání komunikace. Celá věc postoupena správnímu orgánu pro podezření ze správního deliktu dle zákona č.13/1997, § 42b. Následně výkop, pracovníci firmy zasypali.

10.11.2016
Falešná sbírka? Na základě oznámení vyjížděly hlídky zkontrolovat prostory před prostějovská nákupní střediska, a to z důvodu na podezření pohybu trojice mužů, kteří dle svědků měli mít papír s nápisem „Sbírka pro neslyšící“ a snažili se vybírat peníze od kolemjdoucích. Jakmile se jeden z oznamovatelů zeptal těchto žadatelů na povolení k sbírce, měli okamžitě nasednout do vozu stříbrné barvy a rychle odjet. Tato podezřelá trojice byla spatřena okolo poledne u Kauflandu a Lidlu. Hlídkám i přes veškerou snahu se tyto muže nepodařilo nalézt. Tímto žádáme občany, aby v těchto případech, vybírání peněz prostřednictvím sbírek byli náležitě obezřetní a v případě jakýchkoliv pochybností se obrátili na linku městské policie 156 nebo Policie ČR 158.

Str. Jana Adámková – MP PV 

Vytvořeno 11.11.2016 12:30:58 | přečteno 268x | František Adámek
load